Dissabte 19 de Octubre de 2019

Oficina d’Habitatge

OFICINA D’HABITATGE DEL TARRAGONÈS

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal apropa als ciutadans del Tarragonès l’assessorament i la gestió de serveis i ajuts en matèria d’habitatge.

Serveis de l’oficina
Informació i atenció ciutadana:
-  Informació i assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i també les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge.
-  Registre d’entrada de les sol·licituds relatives als programes i línies d’ajuts que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, així com de la documentació annexa que es presenta amb les sol·licituds.
-  Assessorament i l’atenció ciutadana en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.
-  Atenció ciutadana en l’assessorament en el deute hipotecari i altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge.

Programes Socials:
-  Gestió d’expedients d’ajuts per al pagament de l’habitatge (prestacions puntuals i urgents)
-  Gestió d’expedients d’ajuts de prestacions permanents per al pagament de lloguers
-  Gestió d’expedients de Renda Bàsica d’Emancipació

Rehabilitació de l’Habitatge:
-  Gestió d’expedients d’ajuts a la rehabilitació d’edificis o habitatges

Més informació i presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuant la Canonja i Tarragona i, en part, Vila-seca):
Oficina d'Habitatge del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500 / habitatge@tarragones.cat
L
'horari d'atenció al públic es de 10h a 13h. De dilluns a divendres.

Altres OLH del Tarragonès
Per tots els tràmits de la Canonja i Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer de la Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D