Política de privacitat

Protecció de dades

El Consell Comarcal del Tarragonès complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.

Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, el Consell Comarcal del Tarragonès pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza al Consell Comarcal del Tarragonès a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). L’usuari resta informat que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a tercers per complir la seva sol·licitud.

Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal al Consell Comarcal del Tarragonès resta assabentat que podrà exercir davant el mateix Consell els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d’acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, davant el Registre del Consell Comarcal del Tarragonès, carrer de les Coques, 3, 43003 Tarragona, o mitjançant la Seu Electrònica del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal del Tarragonès adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat del tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D