Diumenge 18 de Abril de 2021

Menjadors escolars: Ajuts

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS (CCT). AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR (AIM)

 • Bases de la convocatòria, curs 2021-22

SOL·LICITUD D'AIM. 1a. Convocatòria

A. Model abreujat. Adreçat ÚNICAMENT a les famílies d’alumnes, excepte si es troben entre algun dels supòsits de l’apartat B, que:

 • El curs passat van presentar sol·licitud.
 • Alumnes de 1 EI amb germans que ja van presentar sol·licitud a la convocatòria del curs passat.

B. Model ordinari. Adreçat a les famílies que, tot i que el curs passat haguessin presentat sol·licitud:

 • Tenen alumnes amb custòdia compartida.
 • Tenen alumnes en acolliment.
 • Han canviat el nombre de membre de la unitat familiar respecte el curs passat. Exemple: un nou fill, hi ha hagut una separació, defunció, emancipació....
 • Se'ls hagués denegat l'ajut per manca de documentació.

O aquelles famílies que:

 • No van presentar sol·licitud d'AIM el curs passat.
 • Altres situacions

LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS PER PART DE L'INTERESSAT ES POT FER DE LA SEGÜENT MANERA

 • Al centre docent, quan les circumstàncies organitzatives ho permetin.
 • Presencial al CCT amb cita prèvia.
 • IdCAT-mòbil (únicament model abreujat)

COM DEMANAR CITA PRÈVIA AL CCT?

Es pot demanar cita prèvia, a partir del 17 de maig de 2021, per presentar sol·licitud d'ajut individual de menjador o portar documentació que hi falti.

Observacions: mascareta, la documentació  requerida ha d'estar ben emplenada amb les fotocòpies necessàries, bolígraf i s'atendrà una sola persona per visita.

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD / DOCUMENTACIÓ / RECLAMACIÓ AL CCT:

 • 1a Convocatòria: 
  • Presentació sol·licitud: del 25 de maig a l'11 de juny de 2021 (PROCÉS TANCAT).
  • Portar documentació que falti a la sol·licitud: del 6 al 17 de setembre de 2021. (PROCÉS TANCAT).
  • Reclamació resolució: a partir del 6 de setembre. (PROCÉS TANCAT).
 • 2a Convocatòria: 
  • Presentació sol·licitud: del 6 al 17 de setembre de 2021 (PROCÉS TANCAT).
  • Presentació de documentació que falti a la sol·licitud: pendent de concretar (PROCÉS TANCAT).

LLISTAT DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'AIM 2020-21:

Ajuts individuals de menjador amb caràcter obligatori, curs 2020-21 (MO

Criteris aplicables a la compactació dels ajuts de menjador

 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D