Dimarts 17 de Juliol de 2018

TASTA (Tallers d'Acció Socioeducativa)

     Els Tallers d’Acció socioeducativa del Tarragonès (TASTA) són el servei itinerant d’intervenció socioeducativa no residencial de la comarca del Tarragonès. La finalitat del programa és la prevenció i el tractament de les situacions de risc en la infància. L’acció educativa integra com a destinataris de les activitats tant als propis infants (de 3 a 16 anys) com a les seves famílies.

     Els objectius del programa TASTA són els següents:

a)     Evitar les situacions de desemparament i de risc greu en la infància a la comarca del Tarragonès realitzant una intervenció socioeducativa de caràcter preventiu en medi obert i en el municipi on resideixen les famílies.

b)     Millorar les competències i capacitats dels infants oferint suport, estimulant i potenciant l'estructuració de la seva personalitat i la sociabilitat.

c)      Millorar les competències educatives de les famílies en situació de risc social potenciant el seu empoderament i autonomia a través del reconeixement i la confiança en  les seves pròpies capacitats.

Pallaresos Tasta  

La metodologia del programa es caracteritza per:

a)     Planificació de les activitats fonamentada en l’aprenentatge de Competències (d’Autonomia i Hàbits; Emocionals; de Comunicació; de Convivència i d’Aprendre a aprendre) Les activitats educatives es fan extensives a les mares i els pares a través de Tallers familiars que promouen l’enfortiment del vincle familiar i la parentalitat positiva.

b)     El programa es caracteritza per la seva flexibilitat i s’adapta a les necessitats, característiques del municipi i a la disponibilitat d’equipaments (escoles, instituts, centres culturals, centres oberts,...)

c)      El projecte TASTA es desenvolupa en els municipi per un període limitat de temps ja que té un caràcter finalista i l’objectiu es el tancament de la situació de risc i que els infants i les seves famílies participin en serveis educatius, esportius i de lleure propis de la comunitat on resideixen.

d)     El programa està vinculat directament als serveis socials d’atenció primària que realitza les derivacions i el seguiment del projecte educatiu individualitzat.

     Des de l’últim trimestre de 2013 fins l’actualitat s’han desenvolupat més d’una vintena de projectes TASTA en un total de 12 municipis de la comarca.

Informació i accés al projecte:

  • A través dels serveis socials d’atenció primària del vostre municipi.
  • Al Consell Comarcal del Tarragonès al Tf. 977 24 45 06

arxiu_pdf.jpgAccés al Tríptic TASTA (Octubre-Desembre 2017)

arxiu_pdf.jpgAccés al Tríptic dels Tallers de Parentalitat Positiva del TASTA (properament)

 

 

 


                                                                  logo tasta

  Logo CCT nou                 deptreballgen               Diputacio  

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D