Dijous 18 de Octubre de 2018

2016 Subvencions camins rurals de titularitat municipal

El Consell Comarcal del Tarragonès, en aplicació del Conveni marc de col·laboració i coordinació per optimitzar la prestació dels serveis municipals amb la Diputació de Tarragona, obre convocatòria per a la concessió als ajuntaments de la comarca d’ajuts i que té per objecte la cooperació econòmica, mitjançant la concessió de subvencions, amb els Ajuntaments de la comarca, amb la finalitat d’arranjar, conservar i millorar la xarxa de camins rurals de titularitat municipal.

Bases:
2016 Bases subvencions camins
Models:
2016 Característiques camins
Certificat de contractació
Cartell d'obra
Certificació d'obra
Certificat tècnic de finalització de l'obra
Instruccions Certificacions i Signatura Digital

Terminis:
1. Els ens beneficiaris han d’adjudicar l’obra i presentar el certificat de contractació al Consell abans del 20 de juny de 2017, segons model normalitzat.
2. La inversió objecte de subvenció s'haurà de dur a terme i justificar al Consell abans del 15 de desembre de 2017, per tant els beneficiaris de les subvencions hauran de lliurar al Consell Comarcal, abans d'aquesta data, la documentació justificativa de la realització de la inversió segons model normalitzat (Certificat final d’obra i Certificació d’obres).

Més informació
Consell Comarcal del Tarragonès
Departament d’Urbanisme – 977 244 514
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
urbanisme@tarragones.cat

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D