Certificat de representació

En el següent enllaç trobareu informació per a poder sol·licitar un certificat de representació:

-          Certificat de representació - Representante de Administrador Único o Solidario

Societats anònimes (A) i limitades (B) si el representant de la societat és administrador únic o solidari, tingui inscrites les seves facultats de representació en el Registre Mercantil i aquestes no hagin estat revocades.

Cost del certificat: 24 euros

Vàlid: 2 anys

-          Certificat de representació – Persona jurídica

Lletres del NIF A, B, C, D, F, G, J, N, Q, R, S, P, V.

Cost del certificat: 14 Euros

Vàlid: 2 anys

-          Certificat de representació - Representante de Entidad Sin Personalidad Jurídica

Lletres del NIF E, H, N, P, S, U, V, W.

No té cost

Vàlid: 2 anys

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D