Divendres 23 de Juny de 2017

Noticies

Noticies del lloc

ELS SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS COMPLEIXEN 25 ANYS

Els serveis socials, tal com ens diu la llei 12/2007, d'11 d'octubre, en el seu preàmbul són “el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat de les persones”.

La tasca, des del Consell Comarcal del Tarragonès se centra en fer operatiu als ciutadans de la nostra comarca el dret d’accés a tot el conjunt de programes i prestacions socials que configuren els serveis socials. La missió de l'àrea de Benestar Social i Família es donar una resposta eficient i de qualitat a les necessitats socials dels ciutadans i del conjunt de municipis de la comarca  gestionant els recursos disponibles d’una manera equilibrada, sostenible i adaptada a la realitat del nostre territori.

Els precedents de la creació de la xarxa de serveis socials a la comarca del Tarragonès es remunten al 1990 quan el Consell Comarcal contracta 2 Treballadores Socials i un Educador Social que comencen a treballar a la comarca el 8 d’octubre. L’Educador s’ubica al municipi de Constantí i les dues Treballadores socials es reparteixen tots els municipis de la comarca exceptuant Salou, Vila-seca i Constantí que ja comptaven, cadascun d’ells, amb una Treballadora Social. Es pot parlar definitivament de xarxa de servei socials, el 2 d’octubre 1991, data en la qual se signa un conveni entre elConsell Comarcal del Tarragonès i els municipis de Salou, Constantí i Vila-seca, envers el servei d’atenció social primària. En aquest conveni, les Treballadores Socials que tenien els ajuntaments de Vila-seca, Salou i Constantí s’integren al Consell a través d’un pacte que diu; L’organització de la xarxa d’Atenció Primària Comarcal serà dirigida des del Consell Comarcal del Tarragonès, sent la relació laboral dels treballadors única i exclusivament amb aquest”.

El 2 d’octubre de 2016 l'àrea de Serveis Socials celebra doncs, els 25 anys de trajectòria treballant al servei dels municipis i dels veïns de la comarca, atenen les seves necessitats socials impulsant la cohesió social i la igualtat la d’oportunitats.

Des d'aleshores, fins avui, l'àrea de Serveis Socials compta,  en plantilla o en prestació de serveis, amb 70 professionals de diferents disciplines: Treballadors/es socials, Educadors/es Socials, Treballadores Familiars, Psicòlegs, Pedagogs, Juristes, Psiquiatra, Tècnic d’ acollida i  suport administratiu i de seguretat.

Darrera queden fites que ens han ajudat a créixer:

Any 1991    

Creació de la Casa d'acollida de Dones Maltractades

 

Any 2000

          “El servei a la Família” (any 2000), pioner a nivell estatal per la prestació del servei d’urgència 24 hores a les dones víctimes de violència de gènere.

 

Any 2002    

El Programa d’immigració (any 2002), referent en Plans Comarcals d’Integració als immigrants.

 

Any 2003    

L’obtenció de la certificació ISO 9001/2000 (any 2003) en el servei de Primera acollida i el servei d’Atenció Domiciliària, que reconeix i avala la nostra recerca constant de qualitat.

 

Any 2005    

La creació de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) (any 2005) i que disposa de 2 equips en l’actualitat.

         

El desenvolupament del programari “Hèstia” de gestió de serveis socials (2005), que utilitzen més de 20 àrees bàsiques de Serveis socials de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

 

Anys 2007 i 2009  

El “Servei d’assessorament Tècnic d’Atenció Social (SATAS) (any 2007), que dona suport a totes les EBAS i al desenvolupament dels programes comunitaris des de les 4 unitats Tècniques (2009) d’ Atenció Primària, Infància i Família, Dependència i Ciutadania i Cohesió.

 

Any 2010    

El fort desenvolupament de programes comunitaris i  de treball en xarxa amb l’impuls  del Pla d’Inclusió i Cohesió Social del Tarragonès i el desplegament de programes emblemàtics com per exemple, el “Pont”, TASTA (Tallers d’Acció Socioeducativa del Tarragonès)o els de parentalitat positiva.

 

L’evolució de la normativa relativa als serveis socials ha estat molt àmplia al llarg dels últims 25 anys, des de la llei 26/1985, del 27 de desembre, de serveis socials de Catalunya, fins a la llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials vigent a l’actualitat. Aquesta primera norma va néixer de la necessitat de donar compliment a la competència exclusiva en matèria d’assistència social que l’Estatut d’Autonomia va atorgar a la Generalitatde Catalunya, però si s’observa el transfons social, és a dir les condicions que van propiciar el naixement de l’estructura de serveis socials tal com els coneixem avui en dia, trobem que en el moment històric en que es va promulgar aquesta primera llei de Serveis Socials de Catalunya, tal com s’estableix al seu preàmbul, els costums, les estructures i el dinamisme de la societat d’aquells anys constituïen una causa de desagregació social, marginació i desatenció selectiva de determinats col·lectius. A aquestes causes s’ha d’afegir que anteriorment a l’aprovació d’aquesta normativa, els poders públics havien esmerçat uns recursos, ja de per si escassos, per a prevenir la marginació, afavorir el desenvolupament individual i col·lectiu.

Aquesta manca de serveis socials estructurats i organitzats accessibles al conjunt de la ciutadania, va ser pal·liada durant molts anys per les diferents iniciatives de les fundacions benèfiques assistencials i entitats voluntàries existents al territori català, així com diverses accions de les administracions públiques a diferents nivells. Tot i això, aquestes accions no es trobaven estructurades ni coordinades entre elles.

D’aquesta manera, un dels objectius que perseguia la llei 26/1985 era el de millorar amb una planificació adequada la situació existent, tot establint una millora en l’organització i una coordinació entre els múltiples organismes participants en l’acció dels serveis socials.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la norma anteriorment citada va establir un règim competencial distribuït en diversos estaments, començant per les competències del Govern dela Generalitat, passant per l’Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, fins els ens territorials i els Ajuntaments. Pel que fa als ens territorials, aquesta norma establia unes competències que podrien denominar-se de gestió, suport i col·laboració. Dins d’aquestes, els ens territorials només gaudien d’una competència genèrica per programar la prestació dels serveis socials dins el seu àmbit territorial.

De la mateixa manera, els Ajuntaments disposaven de competències per programar i gestionar serveis socials d’atenció primària i especialitzats en l’àmbit municipal, coordinar la prestació d’aquests serveis bàsics municipals amb els serveis provinents d’una iniciativa privada, entre altres.

Així, doncs, la llei 26/1985 va servir per establir un sistema de serveis socials primigeni, el qual es va anar expandint fins al punt que l’any 2007, un cop la norma anterior havia patit nombroses modificacions, va ser necessària la promulgació d’una nova norma. Aquesta necessitat va cristal·litzar en la llei 12/2007, de serveis socials.

Atenent a l’exposició de motius d’aquesta nova norma s’estableix l’objectiu que es persegueix amb l’aplicació del seu articulat, el qual es “garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, posant atenció en el manteniment de llur autonomia persona i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per al dignitat de les persones”.

Igual que l’objectiu perseguit per la norma, el règim competencial també ha evolucionat amb els anys, i a la llei vigent a l’actualitat trobem que aquestes competències no es centren únicament en la programació i gestió dels serveis socials en el territori dels ens locals, sinó que a més de gestionar, aquests han d’adoptar una actitud proactiva, és a dir, han de realitzar estudis i elaborar plans d’actuació per tal de detectar les necessitats socials existents al seu territori, de tal forma que l’acció dels serveis socials sigui més efectiva i les seves actuacions més adequades a la realitat de la societat que integra aquest territori.

Actualment, es por afirmar que la normativa referent als serveis socials a Catalunya, en tant que es la que regeix la prestació d’aquests serveis per part del Consell Comarcal del Tarragonès, ha evolucionat des d’una perspectiva més estructuradora i planificadora, cap a una normativa a la que es prima l’eficiència i l’eficàcia en la prestació dels diferents ajuts dels serveis socials.

Per celebrar aquest aniversari, avui s'han començat a realitzar un seguit d'actes que s'han iniciat amb una taula rodona en la que hi ha participat Pere Virgili, president del Consell Comarcal del Tarragonès, entre la primera gerent de l'ens, Teresa Milà, i l'actual, Isabel Vidal, i dos dels treballadors/es més veterans i les dues professionals més recents.

Posteriorment també s'han impartit tallers, sessions de propostes i noves idees i presentació de nous projectes.

 

(imatges)

 • Compartir a

Els últims concerts de Nadal

El Consell Comarcal del Tarragonès, en col·laboració amb el Conservatori de Música de Vila-seca, ha programat un cicle de concerts, en el marc de les festes de Nadal. 

L’objectiu d’aquest cicle és incentivar l’activitat musical als municipis de la comarca i, alhora, possibilitar als estudiants de música escenaris i públic. El Conservatori de Música de Vila-seca compta amb diverses formacions musicals de caràcter permanent amb una dedicació pedagògica i cultural que han esdevingut formacions amb capacitat d’oferta musical. 

El mes de desembre va tenir lloc el primer concert, al Casal Municipal de Perafort, i va comptar amb un Trio de corda, l’Orquestra Corelli i el Cor Sant Esteve. 

El proper dissabte 14 de gener, a les 19h, al Casal de la Secuita, tindrà lloc el concert amb Carlos Bujosa (piano), i el Trio “AJC” – 14’, format per Aina Hujic (violí), Júlia Ramos (violoncel) i el mateix Carlos Bujosa (piano). Interpretaran peces de D. Scarlatti, M. Moszkowsky, L. v Beethoven, C. Debussy i W. A. Mozart. 

I el diumenge 15 de gener, a les 12h, a l’Auditori del Centre Cultural del Catllar, tindrà lloc el concert amb Xavier Amorós (piano), el Quartet “Mesto”, format per Paula Guerra (violí), Maria Fort (violí), Alexis Garita (viola) i Elisenda Rovira (violoncel), i el Trio de cant i piano, format per Carolina Fajardo (soprano), Melanie Scolamacchia (soprano) i el mateix Xavier Amorós (piano). Interpretaran peces d’ E. Granados, W. A. Mozart i F. Mendelssohn.

 

(Veure més imatges)

 

 

 • Compartir a

Engega el Correcomarca!

Amb motiu de la celebració dels 25 anys de serveis socials al Consell Comarcal del Tarragonès l’Àrea de Benestar i Família ha impulsat l’exposició, “Correcomarca”.

L’exposició, de petit format, vol donar visibilitat i valor a les  diferents actuacions i programes dels serveis socials comarcals que es presten al ciutadà als  municipis del Tarragonès. És itinerant, interactiva i incorpora elements educatius i de sensibilització social.

El correcomarca es va presentar a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, municipi que va acollir i donar suport els actes de jornada inaugural d’aquesta  celebració el 4 d’octubre de 2016.  Després de romandre tot l’octubre al municipi de la Pobla de Mafumet, l’exposició es va instal·lar a Tarragona a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès. El proper 15 de febrer, tornarà a reprendre el seu camí, el 15 de febrer a Altafulla per anar visitant successivament diferents municipis de la comarca.

Us animem a visitar-la!

 • Compartir a

ÈXIT DE L’ESQUIADA DELS JOVES DEL TRAC A VALLNORD

El passat cap de setmana un total de 67 joves i quatre monitors dels municipis de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell van poder gaudir de la proposta que un any més fan conjuntament  les àrees de joventut dels respectius ajuntaments.

 

L’objectiu de la mateixa és afavorir la interrelació del jovent dela zona TRAC, així com l’impuls de la pràctica de l’esport com a alternativa d’ocisaludable. A més a més suposa un espai d’intercanvi i convivència que els professionals aprofiten per a la recollida d’iniciatives i de suggeriments dels i les joves.

 

Com a novetat aquest any, per tal de promoure la participació dels i les joves s’han organitzat dos concursos amb l’objectiu de recollir moments representatius de la sortida, un de vídeo curt i un de fotografia. Per participar els joves han utilitzat el hàstag #tracjove i properament es triaran i donaran a conèixer les imatges guanyadores.

 

La sortida està emmarcada dintre del Projecte Propera Parada, que es desenvolupa des de fa 11 anys entre els quatre municipis i amb el suport del Consell Comarcal del Tarragonès. 

 • Compartir a

Èxit de la sortida a Prades de joves dels Pallaresos, Vilallonga del Camp i el Morell

Aquest abril els tres municipis van congregar 22 dels seus joves d’entre 12 i 16 anys per tal de fer la primera sortida conjunta. Aquesta ha tingut lloc a les instal·lacions de Prades Aventura on tots plegats van dur a terme l’activitat de Paintball.

Dos dels tres municipis disposen de la mateixa tècnica de joventut mancomunada del Consell Comarcal del Tarragonès i gràcies a la proximitat dels tres municipis i les coordinacions amb els diferents professionals que s’ha pogut realitzar aquesta primera sortida que ens ajuda a unificar esforços i afavorir que joves de municipis propers es puguin conèixer i conviure en una experiència lúdica.

Es considera que ha estat tot un èxit de col·laboració i participació i no es descarta la possibilitat de dur a terme una segona activitat similar davant els resultats i el vincle que s’ha creat entre els més joves.

 

 

 • Compartir a

ÈXIT DE LA SORTIDA A PRADES DELS JOVES DE LA RIERA I EL CATLLAR

Els dos municipis van congregar 24 dels seus joves d’entre 12 i 16 anys per tal de fer la primera sortida conjunta. Aquesta ha tingut lloc a les instal•lacions de Prades Aventura on tots plegats van dur a terme l’activitat de Paintball.

 

Ambdós municipis disposen de dos espais on els joves d’aquestes edats es troben setmanalment. A La Riera l’espai jove obre tots el divendres i dissabtes tarda, i al Catllar disposen d’un Punt Jove on els joves es troben els dilluns a la tarda. El fet que els dos pobles comparteixin tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal del Tarragonès, i el fet que el perfil del jovent d’aquests dos espais fos similar, van ser factors claus a l’hora decidir unificar esforços per poder fer alguna cosa diferent amb la que el jovent d’aquestes edats i perfil similar, a part de divertir-se compartís una estona junts.

 

Durant el desenvolupament de la sortida es va comptar amb una participació molt activa dels dos regidors de joventut, l’Eva Zafra del Catllar i l’Albert Martín de La Riera, qui conjuntament amb el dinamitzador de l’espai jove d’aquest últim municipi, Jesús Cayuela, van formar part de l’equip de monitors de la sortida.

 

Es considera que ha estat tot un èxit de col•laboració i participació i no es descarta la possibilitat de dur a terme una segona activitat similar davant els resultats i el vincle que s’ha creat entre els més joves.

 • Compartir a

EXPOSICIÓ “SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI”

El Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb el Comitè Catalunya amb ACNUR, van endegar un projecte per donar a conèixer la situació de les persones refugiades pel conflicte de Síria, que arriba al seu quart any i que ha provocat el desplaçament forçat de més d’11 milions de sirians. Aquest projecte pretén posar rostre a aquestes persones i destacar la necessitat de donar suport de forma individual i col·lectiva a agències com ACNUR que treballen per pal·liar el sofriment de les persones refugiades.

 

En el marc del projecte, s’ha produït l’exposició “Síria, la paraula de l’Exili” amb fotografies de David González i textos de diferents persones refugiades a Jordània. El Consell Comarcal del Tarragonès coordina aquesta exposició als municipis de la comarca, per aquest motiu, des del finals de desembre es pot visitat a l’Hotel d’Entitats de Roda de Berà i el divendres 22 de gener, a les 19.30h es farà la inauguració la Sala Lluís d’Icart del Castell de Torredembarra. Després es podrà visitar a la Nou de Gaià i a Creixell.

 

(veure fotografies)

 • Compartir a

FESTA DELS 10 ANYS DE TREBALL A LA ZONA TRAC

S’ha presentat el que serà l’acte de cloenda dels 10 anys detreball en xarxaen matèria de joventut ala zona TRAC(que no és altra cosa que la zona que conformen els municipis de Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell).

 

L’acte festiu, que se celebrarà a Torredembarra el proper divendres, dia 19 de desembre, està pensat per satisfer tots els gustos, ha de ser una festa pera tot el jovent, on s’hi vegin representats diferents estils de música, i els quatre municipis, com una oportunitat per donara conèixer joves i grups locals.

 

Les actuacions tindran una durada de 40 minuts cadascuna i seran un total de 6 (inclosa la batucada que anirà recollint la gent pel municipi durant 20 minuts), pel que la durada de la festa es preveu de les 22:40 fins a les 3 de la matinada aproximadament.

 

A partir d’aquí tocarà el més jove detots els participants, que és l’Oscar Sánchez, un noi de 17 anys que va estar a la fase final del procés selectiu de La Voz i que no va entrar finalment per la seva minoria d’edat. Amb això el que volem posar en evidència és que és un noi amb un gran potencial, que s’ha mostrat molt participatiu, amb moltes ganes, i que fa versions de cançons actuals molt conegudes tant en castellà com en anglès. L’acompanyarà a la guitarra un amic seu també jove.

 

Tot seguit tocarà el grup MAD d’Altafulla, una nova formació, que es caracteritza perquè toca funk-rock instrumental, que està format íntegrament per joves d’aquest municipi i que té molt bona connexió amb el grup de rap de Torredembarra que actuarà després i amb els que faran una petita jam.

 

Seguint amb la programació, tot seguit, ja serà passada la mitjanit, tocarà el grup de rap de Torredembarra, Demente Abierta, que està format per dos joves i que funciona des de principis d’aquest any. Sis mesos després van treure la primera maqueta, anomenada “Demente Abierta”. El disc format per onze cançons, va ser enregistrat a Cambrils, i ja es troben preparant el seu segon CD.

 

Tot seguit, tocaran els dj’s, i en aquest cas comptem amb tres disc jockey’s, dos de Roda de Berà que toquen junts i són coneguts com Davidnow&Cristian Live, i el Dj. Aaron Coello, de Creixell. Aquests dj’s són també molt coneguts ja ala zona TRAC i pensem que poden ser una bona crida per a un altre tipus de públic.

 

La festa es fa a Torredembarra perquè és el municipi més gran dels quatre i també el que compta amb més població jove i més infraestructura. Inicialment la festa s’anava a fer a la Carpa de Clarà i per aquest motiu hi ha cartells que així ho indiquen però que després de veure les condicions meteorològiques de la setmana passada amb les ventades i per motius de seguretat i organització, protecció civil i policia local van recomanar canviar-ho de lloc, pel que ara es farà al Casal Municipal.

 

Per últim també es va presentar el vídeo que s’ha elaborat per tal de donar a conèixer la feina feta i la que es du a terme diàriament a  través del projecte compartit Propera Parada i des dels diferents Punts d’Informació Juvenils de Torredembarra, Roda de Berà i Altafulla i des delPunt Jove de Creixell.

 

El president del Consell Comarcal, Sr. Frederic Adan, va destacar aquesta festa com una mostra més de cooperació i coordinació interinstitucional, on cadascú posa el que pot en la mesura que li és possible i es comparteixen les despeses per tal de poder a dur a terme la seva realització, i va felicitar els tècnics i polítics per la feina feta.

 

 • Compartir a

GALA DE LLIURAMENT DELS PREMIS I DE LA BECA "AURIGA FVSCVS 2014"

Aquest passat cap de setmana, el magnífic Teatre Auditori de Salou (TAS), va acollir la setena gala de lliurament dels Premis i de la Beca “Auriga Fvscvs 2014”, convocats anualment pel Consell Esportiu del Tarragonès.

 

En aquesta edició, han estat tretze les categories convocades amb quaranta candidatures rebudes per part de diferents escoles, entitats i institucions dela comarca. Recordemque l’objectiu dels premis és fer un reconeixement del treball i la dedicació a la promoció de l’esport en edat escolar i al foment de l’esport a la comarca que realitzen diàriament els municipis, els centres d’ensenyament, les entitats esportives del nostre àmbit, i tots els agents, entrenadors, professors i dirigents esportius, sense prioritzar la valoració dels resultats esportius i sí la feina que moltes vegades no gaudeix de la repercussió necessària i que, en canvi, fa possible el desenvolupament de l’esport de base al Tarragonès.

 

Així mateix, diferents ajuntaments de la comarca van lliurar el seu respectiu reconeixement a aquelles persones i entitats que han considerat que en són mereixedores. Vuit han estat els ajuntament que han estimat oportú lliurar un reconeixement local, dins del marc dels "Auriga Fvscvs": El Catllar, Perafort, Constantí, Altafulla, La Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca i Salou.

 

Complementant els premis esmentats, el propi Consell Esportiu del Tarragonès va lliurar també, tal com es contempla a les bases dels Premis, 8 distincions i reconeixements especials a les persones, institucions o entitats vinculades amb el món de l’esport i que hagin aconseguit mèrits suficients per rebre el reconeixement públic per la seva tasca.

 

Finalment, també es va atorgar el premi de la Beca Auriga Fvscvs, en la modalitat convocada aquesta edició: treballs de recerca o de síntesi realitzats durant el curs acadèmic 2013/14 per estudiants matriculats en un centre d’ensenyament secundari de la comarca, que estiguin cursant ESO, Batxillerat, o un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS). El treball guanyador va estar "El bàsquet en cadira de rodes, un esport en majúscules", d'Adrià Rivas Pomerol, alumne de l'Institut Martí i Franquès de Tarragona.

Podeu consultar les fotografies de la gala al’ apartat de Flickr: https://www.flickr.com/photos/cetarragones

 • Compartir a

GRAN ÈXIT DE “LA MAR DE FAMÍLIES”

El passat dissabte 13 de maig de 2017 des de les 10:30 el Moll de Costa del Port de Tarragona es va omplir de bullici i d’alegria amb la celebració de la Jornada Familiar “La mar de Famílies”. Durant tot un matí, més de 400 infants van divertir-se i aprendre moltes coses en una jornada de lleure familiar organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Tarragonès i el Port de Tarragona amb motiu de la commemoració dels 25 anys de serveis socials comarcals al Tarragonès i el XVII aniversari del Museu del Port de Tarragona, que va necessitar, també, de la col·laboració indispensable del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Tarragona, del Consell Esportiu del Tarragonès, de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona i de  La Fundació Privada “En Xarxa”.

         

Aquesta Jornada va dirigir-se a nens i nenes de 6 a 12 anys (Educació Primària) als que podien acompanyar les famílies, i que participen en els serveis d’intervenció socioeducativa-Centres Oberts i Tallers d’Acció Socioeducativa (TASTA) de l’Àrea Bàsica del Tarragonès i Vila-seca juntament amb els seus equips educatius. L’objectiu de “la Mar de Famílies” era promoure el lleure educatiu i familiar, així com també un millor coneixement del Port i el seu Museu entre els veïns i veïnes dels diferents municipis de la comarca. Entre les activitats que van realitzar-se hi havia la narració de contes, gimcanes, tallers, jocs i manualitats.

La cloenda de la jornada, després de la salutació dels presidents del Port de Tarragona, Josep Andreu, i del president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili,  va ser un excel·lent espectacle d’animació infantil a càrrec del grup “El Rovell d’Ou”, en el que petits i grans no van parar de cantar, ballar, saltar i riure, animats per aquest grup tan popular.

 

(Veure més imatges)

 • Compartir a

GRUPS DE DISCUSSIÓ PER A L’ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS ORGANITZA GRUPS DE DISCUSSIÓ PER A L’ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL DELS MUNICIPIS

 

Hi han participat alumnes de 3r de la ESO de l’Institut els Pallaresos, mitjançant convenis amb els ajuntaments dels municipis del Catllar, de la Secuita, de Perafort i dels Pallaresos, i amb la col•laboració del Consell Comarcal del Tarragonès, per a l’impuls de les polítiques locals de joventut.

Les tècniques del Servei Comarcal de Joventut s’han reunit amb alumnes de 3r de la ESO de l’INS Els Pallaresos, que a més a més dels joves del propi municipi acull nois i noies de les poblacions del Catllar, La Secuita i Perafort.

L’objectiu de la trobada, que s’ha pogut dur a terme amb la col•laboració del professorat del centre, ha estat recollir les inquietuds, necessitats i propostes del jovent per tal de planificar les polítiques de joventut d’aquests pobles.

Aquests i altres grups de discussió que s’estan duent a terme a la comarca des de fa mesos són el fonament sobre el qual es vol treballar per dissenyar i posar en marxa els Plans Locals de Joventut per als propers 4 anys.

La redacció d’aquests Plans es fa des del Consell Comarcal del Tarragonès gràcies al conveni de collaboració existent amb aquests municipis per a l’impuls de les polítiques locals de joventut.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

II ACTE DE CONCESSIÓ DE DISTINCIONS DE MÈRIT DE SERVEIS DISTINGITS A LA COMARCA DEL TARRAGONÈS

Recollint el suggeriment d’alguns municipis de la comarca, el Consell Comarcal del Tarragonès va crear la concessió de distincions de Mèrit de Serveis Distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt. En les Bases s’estableix que les propostes les presenten els Ajuntaments del Tarragonès, a proposta del Ple municipal i que s’atorgaran a persones o entitats dels municipis de la comarca que s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o urbanística.

 

Ahir es va celebrar aquest acte de reconeixement, amb el lliurament de les distincions a les persones i entitats que han proposat alguns ajuntaments i que pretenen agrair d’una manera molt sincera i posar en valor la feina que han fet i estant fent en benefici d’un municipi, de la comarca i de Catalunya.

 

L’acte ha estat presidit pel president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, i per la vice-presidenta de la comissió de cultura, Sra. Begoña Floria, i l’ha amenitzat la violoncel•lista Àngela Guillén, que ha acabat els estudis de Grau Professional de Música, al Conservatori de Vila-Seca i que ha interpretat peces de Bach, tancant l’acte amb “El cant dels ocells”.

 

Les distincions que s’han lliurat són:

 

A proposta de l’Ajuntament del Catllar, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès a Mn. JOSEP GIL I RIBAS.

 

A proposta de l’Ajuntament de Creixell, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès a la Sra. VICTORIA FERNÁNDEZ SAMODAEVA.

 

A proposta de l’Ajuntament del Morell, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA DEL MORELL, ha recollit la distinció el Sr. Anton Ribas, president de l’entitat.

 

A proposta de l’Ajuntament dels Pallaresos, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès, a títol pòstum, a la Sra. TECLA JUJOL I GIBERT, ha recollit la distinció el Sr. Josep M. Jujol.

 

A proposta de l’Ajuntament de Perafort, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès al Sr. JOSEP PEDRO SANAHUJA, de Puigdelfí.

 

A proposta de l’Ajuntament de Roda de Berà, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès al Sr. JOSEP MARTORELL PARÉS,  de Roda de Berà.

 

A proposta de l’Ajuntament de Salomó, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès al CASAL SALOMONENC, ha recollit la distinció el Sr. Francesc Hierro, president de l’entitat.

 

A proposta de l’Ajuntament de Tarragona, s’ha lliurat el Diploma de Serveis Distingits a la Comarca del Tarragonès a l’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS I ESTUDIOSOS EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES (APELLC), ha recollit la distinció la Sra. Anna Gispert, presidenta de l’entitat.

 

(Veure galeria)

 • Compartir a

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ‘SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI’ A VESPELLA DE GAIÀ

El Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb el Comitè Catalunya amb ACNUR, van endegar un projecte per donar a conèixer la situació de les persones refugiades pel conflicte de Síria, que ha provocat el desplaçament forçat de més d’11 milions de sirians. Aquest projecte pretén posar rostre a aquestes persones i destacar la necessitat de donar suport de forma individual i col·lectiva a agències com ACNUR que treballen per pal·liar el sofriment de les persones refugiades.

En el marc del projecte, es va produir l’exposició “Síria, la paraula de l’Exili” amb fotografies de David González i textos de diferents persones refugiades a Jordània. El Consell Comarcal del Tarragonès coordina aquesta exposició als municipis de la comarca, així, ja s’ha pogut visitar a Roda de Berà, Torredembarra, la Nou de Gaià, Creixell, el Catllar i aquest dissabte 30 de juliol, es va inaugurar, a la Sala Andrés Avelino Porta Folch de Vespella de Gaià i amb la presència de l’alcalde, Daniel Cid; del president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili i del fotògraf de l’exposició, David González. Després es podrà visitar a la Riera de Gaià i la Canonja, entre d’altres. 

 

(Imatges)

 • Compartir a

INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ “SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI” A CREIXELL

El Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Tarragona, en col•laboració amb el Comitè Catalunya amb ACNUR, van endegar un projecte per donar a conèixer la situació de les persones refugiades pel conflicte de Síria, que arriba al seu quart any i que ha provocat el desplaçament forçat de més d’11 milions de sirians. Aquest projecte pretén posar rostre a aquestes persones i destacar la necessitat de donar suport de forma individual i col•lectiva a agències com ACNUR que treballen per pal•liar el sofriment de les persones refugiades.

En el marc del projecte, s’ha produït l’exposició “Síria, la paraula de l’Exili” amb fotografies de David González i textos de diferents persones refugiades a Jordània. El Consell Comarcal del Tarragonès coordina aquesta exposició als municipis de la comarca.
Des del passat dissabte 12 de març, en el que es va fer la inauguració, es pot visitar a la Cal Cabaler, de Creixell.


(Veure imatges)

 • Compartir a

JORNADA D'AVENTURA DELS JOVES DEL CATLLAR I DE LA RIERA DE GAIÀ

Gràcies a la col·laboració entre els municipis del Catllar i la Riera de Gaià, que comparteixen tècnic mancomunat de joventut del Consell Comarcal del Tarragonès, els joves de 12 a 16 anys d'aquests dos municipis, tenen l’oportunitat de gaudir d’una sortida d’aventura a Prades el dissabte 28 de maig.

 

L’horari de la sortida és de 9:30 a 17h aproximadament i durant el matí es realitzarà una activitat de paintball adreçada específicament a aquestes edats. Després es farà un dinar conjunt a les instal·lacions de l’empresa Prades Aventura.

 

Qui vulgui participar ha d’aportar la següent documentació als respectius ajuntaments: fitxa d’inscripció amb autorització dels adults responsables, fotocòpia del DNI, fitxa desalut i fotocòpia de la cartilla de la seguretat social.

 

El cost de l’activitat per al jove és de 20€, l’autocar i el monitoratge serà finançat a través dels Plans Locals deJoventutdels municipis.

 

L’objectiu de l’activitat és fomentar la participació i la interrelació entre els joves d’ambdues localitats que comparteixen tècnica mancomunada de joventut, mitjançant conveni ambel ConsellComarcal del Tarragonès i el suport dela Direcció GeneraldeJoventuti la Diputació de Tarragona.

 

El termini d’inscripcions acaba el dimarts 24 de maig.

 • Compartir a

JORNADA DEL PROJECTE “EINES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL” PER ALS PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS

Aquesta setmana s'ha celebrat al Consell Comarcal la 2ª Jornada del Projecte “Eines per a la Inclusió Social”. El Departament de Benestar Social a través del Pla d’Inclusió Social del Tarragonès impulsa aquest programa que integra processos de participació de la xarxa de professionals dels serveis socials en l’elaboració del Pla d’Inclusió; formació en competències clau pels agents que atenen col·lectius en situació de vulnerabililitat i espais de intercanvi de coneixement entre els mateixos.

“Eines per a la inclusió social” treballa amb diferents xarxes del territori. S’està elaborant una tercera jornada que aquest cop s’adreçarà als 9 Centres Oberts de la comarca que atenen a infants i adolescents entre 3 i 18 anys.

 

Veure imatges

 • Compartir a

Jornada: Eines per a la inclusió social

El Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc del Pla Local d’Inclusió Social adscrit a la Unitat de Ciutadania i Cohesió de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès, estem organitzant la Jornada Educar per incloure: Eines per a la inclusió social  de forma conjunta amb la Universitat Rovira i Virgili,  Càtedra per a la Inclusió Social i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. La Jornada es durà a terme els dies 27 i 28 d’octubre. El dia 27 a l’Aula Magna del Campus Catalunya URV Tarragona i el dia 28 al Castell de la Nou de Gaià. 

Amb la realització de la Jornada Educar per incloure: Eines per a la inclusió social  pretenem:

-      Reconèixer i mostrar la tasca que estan portant a terme en l’àmbit de l’educació inclusiva tant els professionals de diferents administracions com les entitats que actuen als municipis de l’Àrea Bàsica del Tarragonès.

-      Apropar als professionals de serveis socials, de centres educatius, de centres oberts, tècnics municipals, estudiants d’educació social, pedagogia, psicologia, entitats socials, educatives, de lleure, esportives, representants polítics i de l’administració etc,  els esforços adreçats a favor de l’inclusió social d’infants i famílies en els darrers anys al Tarragonès.

-      Facilitar eines innovadores per a l’inclusió als professionals que actuen a primera línea i ampliar el ventall propi de recursos disponibles.

-      Generar un espai on professionals, persones, estudiants i/o entitats del Tarragonès, puguin presentar una idea o projecte inclusiu en curs, incipient o desplegat al Tarragonès.

 

El programa és el següent:

 

PRESENTACIÓ 

“La inclusió, per principi i com a pràctica universal, és en si mateixa educadora, perquè transmet a la persona potencialment exclosa el respecte per la comunitat, la seva voluntat d’estímul i suport i, per tant, confiança i autoestima, essencials pel seu creixement i plenitud humana; però també transmet a la resta de conciutadans la riquesa de l’afecte derivat dels valors de la cooperació, de l’acceptació no resignada i la possible superació d’uns límits suposadament fatals, del gaudi alegre de la diversitat. 

Incloure, en l’àmbit escolar o un altre, sempre educa; però educar també inclou, ja que qualsevol exclusió de la plenitud convencional  és per si mateixa portadora de desigualtat, falta de respecte i provocadora de tensió i agressivitat, factors directament antieducatius. 

Tota comunitat educadora inclou per educar i no deixa d’educar per incloure.” 

Joan Manel del Pozo,

Professor de Filosofia  i Síndic de la UdG

Opinió- La Vanguardia 11 Nov. 2014

 

OBJECTIUS 

Difondre experiències d'educació inclusiva en el marc de l’Àrea Bàsica del Tarragonès. 

Generar espais d’intercanvi per tal d’enfortir les xarxes educatives, professionals, entitats i ciutadania del Tarragonès. 

Reflexionar i aportar propostes educatives afavoridores de l’educació inclusiva i parentalitat. 

Compartir projectes inclusius en curs, desplegats  i incipients.

 

 

DESTINATARIS 

Professionals de serveis socials, de centres educatius,  de serveis educatius, de centres oberts, tècnics municipals, etc. 

Estudiants d’educació social, pedagogia, psicologia,  etc. 

Entitats socials, educatives, de lleure i esportives de la comarca del Tarragonès. 

Representants polítics i de l’administració i altres agents socials. 

 

PROGRAMA

Dijous 27 d’Octubre

8:30-  Recollida d’acreditacions

9:00-  Presentació institucional de l’acte

          A càrrec del  Dr. Jordi Tous Pallarès, vicerector d’Universitat i Societat de la URV,  el Sr. Pere Virgili  Domínguez, president del Consell Comarcal del Tarragonès,  la Sra. Silvia Rodes Guedes, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona i el  Sr. Francesc Tarragona i Baró, director dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona

9:30-  Presentació dels Plans Locals d’Inclusió Social

          Visió de Catalunya, a càrrec  del Sr. Xavier Delgado Alonso, coordinador de Programes d’Inclusió i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya.

          Visió del Tarragonès , a càrrec de la Sra. Sió Santaulària Muixí, responsable de la Unitat de Ciutadania i Cohesió del Consell Comarcal del Tarragonès

10:00- Conferència:L'impacte de la pobresa i la vulnerabilitat en la trajectòria educativa”

          Amb el Sr. Angel Belzunegui, director de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV. Presenta la Dra. Carme  Borbonès i Brescó,  directora honorífica de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV . 

 

10:20- Els Plans Educatius d’Entorn a l’Àrea Bàsica del Tarragonès

          Què són els Plans d’Entorn?

          A càrrec de la Sra. Núria Rofes, directora de l’Equip de Llengua Interculturalitat i Cohesió social (LIC). Departament   d’Ensenyament

 

          Pla Educatiu d’Entorn de Constantí

A càrrec de la Sra. Pilar Vernet, tècnica del PEE de l’Ajuntament de Constantí i el Sr. Joan Chavarria, assessor LIC del Departament d’Ensenyament

         

          Pla Educatiu d’Entorn de Torredembarra

A càrrec de la Sra. Montse González, tècnica del PEE de l’Ajuntament de Torredembarra, i la Sra. Lurdes Malgrat, assessora LIC del Departament d’Ensenyament

 

Pla Educatiu d’Entorn de Vila-seca

A càrrec de la Sra. Olga Fernández, inspectora d’Ensenyament i Imma Graset, assessora LIC del Departament d’Ensenyament

 

11:40- Pausa –café

 

12:15- Conferència- Debat: “Desarrollo de Competencias Parentales en el Marco de la Parentalidad Positiva”

Dra. Raquel-Amaya Martínez González. Universidad de Oviedo. Departamento de Ciencias de la Educación

 

13:30- Experiències de parentalitat: Els programes de parentalitat positiva al Consell Comarcal del Tarragonès

Projectes “TASTA” -Tallers d’Acció Socioeducativa del Tarragonès i “Eduquem a Casa”, a càrrec de la Unitat d’Infància i Família del Consell Comarcal del Tarragonès

 

Experiències de treball amb famílies  en el marc dels Plans d’Entorn a l’Àrea Bàsica del Tarragonès

Activitats per a famílies (PEE Vila-seca), a càrrec de la Sra. Manuela Moya, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca.

14:30- Tancament de l’acte

          A càrrec de la Dra. Carme  Borbonès i Brescó, directora honorífica de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV i el el Sr. Pere Virgili Domínguez, president del Consell  Comarcal del Tarragonès

 

 

 

Divendres 28 d’Octubre

 

9:30-  Recollida d’acreditacions 

9:45-  Benvinguda i presentació dels tallers

          A càrrec del Sr. Abel  Martí Gallofré, alcalde de la Nou de   Gaià i el Sr. Pere Virgili  Domínguez, president del Consell         Comarcal del Tarragonès 

10:00- Tallers simultanis

          Taller A– Construint accions d’inclusió:

          De la idea  al projecte

 

          1-Experiències d’educació inclusiva

 

Serveis Comunitaris (Departament d’Ensenyament) Col·legi Sant Domènec de  Guzman de Tarragona

Projecte Expedicions

Creativitat artística per a la inclusió social

A càrrec de Nani Blasco Kunstainer. Càtedra d’Inclusió social URV

Projecte Rossinyol

Un model de voluntariat innovador a càrrec

d’Aurora Pérez de la Torre i Marina Claverias Fernández

         

2-Taller d'orientació pràctica de projectes inclusius en curs, incipients i desplegats al Tarragonès 

Taller obert, adreçat a professionals i entitats del Tarragonès. Cal una inscripció específica per participar en aquest taller.  Si vols presentar una idea o projecte inclusiu, fes-nos arribar una breu ressenya del projecte -màxim una cara d’un A4- a l’adreça cohesio@tarragones.cat  abans del 21 d’octubre i et contactarem. Si tens dubtes, ens pots escriure i parlarem.         

          Taller B- Innovar en l’acció social

          Taller amb l’eina Lego Serious Play

Recurs per facilitar la comunicació entre professionals i persones usuàries utilitzant la gamificació.

A càrrec de Carles Alsinet, Cristina Torrelles, Ana Blasco, Begonya Feliu i Norma Jordana

Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida

 

          Taller C- Projecte Talent Humà

          Coaching de vida i PNL com a eines d’intervenció social  

Recurs per a facilitar eines d’apoderament als professionals.

          A càrrec de Jordi Baiget, Educador Social del Consell Comarcal de l’Urgell 

14:00 Cloenda

 

INSCRIPCIONS

 

Cal fer la inscripció, del 11 al 25 d’octubre.

És gratuïta i trobareu el formulari al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès: http://tarragones.cat/ i en aquest enllaç: https://goo.gl/forms/jrUCrlU4WObsEGjw2  

El taller A és un espai obert exclusivament a la participació d’entitats i professionals del Tarragonès, on tens l’oportunitat de participar presentant la teva idea o projecte inclusiu. 

Els Tallers B i C són de formació contínua per a professionals. 

 

Per assistir a la Jornada “Educar per  Incloure”, cal que formalitzis la teva inscripció entre els dies 11 i 25 d’octubre al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consell Comarcal del Tarragonès: http://tarragones.cat/

Amb la inscripció i assistència rebràs per mail un certificat acreditatiu.

 

 

 • Compartir a

JORNADA FAMILIAR “LA MAR DE FAMÍLIES”

El proper 13 de maig de 2017 a les 10:30 s’inicia al Moll de costa del Port de Tarragona la Jornada Familiar “La mar de Famílies”. Aquesta jornada de lleure familiar l’organitzen conjuntament el Consell Comarcal del Tarragonès i el Port de Tarragona amb motiu de la commemoració dels 25 anys de serveis socials comarcals al Tarragonès i el XVII aniversari del Museu del Port de Tarragona. També hi col·laboren el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, el Consell Esportiu del Tarragonès, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona i La Fundació Privada “En Xarxa”.

Aquesta Jornada es dirigeix a tots els infants i a les famílies de 6 a 12 anys (Educació Primària) que participen als serveis d’intervenció socioeducativa- Centres Oberts i Tallers d’Acció Socioeducativa (TASTA) de l’Àrea Bàsica del Tarragonès i Vila-seca juntament amb els seu equips educatius. L’objectiu de la mar de famílies es promoure el lleure educatiu i familiar, així com també un millor coneixement del Port i el seu Museu entre els veïns i veïnes dels diferents municipis de la comarca. S’han previst diversitat d’activitats, entre les quals hi ha la narració de contes, gimcanes, tallers, jocs i activitats d’expressió plàstica. Algunes d’aquestes activitats, en concret els contes i els tallers, estaran obertes, prèvia una petita inscripció a l’espai d’informació, a la participació lliure d’infants d’aquesta edat que vinguin amb les seves mares i/o pares. La cloenda de la jornada consistirà en un espectacle d’animació infantil a càrrec del grup “El Rovell d’Ou” obert també a totes les famílies de la ciutat que ens hi vulguin acompanyar.

A la fotografia: Gabriel Mas; Director Servei d'Atenció al Client de l’Autoritat Portuària de Tarragona,  António López, president de la comissió informativa de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès, amb diferents presentadors, animadors i actors de la propera jornada.
(Veure més imatges de la presentació)

 • Compartir a

Jornada formativa per a Monitors de Menjadors Escolars

El Consell Comarcal del Tarragonès ha realitzat una “Jornada formativa per a monitors de menjadors escolars” en la que els instructors Joan Fugueti Josep M Cornadó han impartit uns temes per millorar l’assistència als alumnes usuaris dels menjadors, entenent que aquest espai és també una part important en la formació dels alumnes.
Durant la jornada s’ha incidit d’una manera especial en aspectes singulars que poden presentar els alumnes, bé per algunes manifestacions especials de limitacions degudes a algun trastorn, malaltia o discapacitat, així com algunes necessitats educatives especials degudes a circumstàncies conjunturals, amb l’objectiu d’afavorir un model d’escola inclusiva. 
També s’ha desenvolupat un apartat especial per resolució de conflictes entre els alumnes usuaris del servei.

 • Compartir a

JOVES DEL MORELL, DE VILALLONGA DEL CAMP I DE LA POBLA DE MAFUMET ANALITZEN LA REALITAT JUVENIL

Hi han participat alumnes de 3r de la ESO de l’Institut del Morell que acull joves dels tres municipis esmentats

 

Aquestes trobades s’han pogut realitzar gràcies a la col·laboració de l'INS del Morell, i mitjançant la coordinació de l'equip de tècniques de Joventut del Consell Comarcal del Tarragonès i de l’Ajuntament del Morell.

 

El passat 21 d’abril l’alumnat de 3r de la ESO de l’INS El Morell va rebre la visita del tècnic de joventut municipal i de les tècniques del Servei Comarcal deJoventut, des d’on s’atenen els Punts Joves de La Pobla de Mafumet i Vilallonga del Camp.

 

L’objectiu de la trobada, que s’ha pogut dur a terme amb la col·laboració del professorat del centre, ha estat recollir les inquietuds, necessitats i propostes del jovent per tal de planificar les polítiques de joventut d’aquests pobles.

 

Aquests i altres grups de discussió que s’estan duent a terme a la comarca des de fa mesos són el fonament sobre el qual es vol treballar per dissenyar i posar en marxa els Plans Locals deJoventutper als propers 4 anys, emmarcats en el Pla Nacional deJoventutde Catalunya i comptant amb el suport de la Generalitat.

 

Aquesta col·laboració de treball entre professionals permet l’enriquiment de les polítiques de joventut a la comarca,  i obre la porta a diverses possibilitats detreball en xarxaen un futur per al benefici del jovent de la zona.

 • Compartir a

L’ALCALDE DE LLEIDA, ÀNGEL ROS, VA REBRE ELS PELEGRINS DEL TARRAGONÈS, QUE VAN FER EL TRAM ENTRE JUNEDA I LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre a la Paeria el grup de pelegrins del Tarragonès que van fer un tram del Camí de Sant Jaume. El grup estava format per una seixantena de persones que van caminar 25 quilometres entre Juneda i Lleida. En aquesta caminada, organitzada pels Serveis Socials del Consell Comarcal, hi participen els membres de les diferents associacions que conformen el Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès, que des del 2010 organitzen sortides per fer diferents trams del camí que surt de Tarragona i creua Catalunya. Enguany han fet aquest tram, passant per Puigvert i Artesa, i un altre des de Vallbona de les Monges a Juneda. El proper i últim serà fins a Fraga.

Durant el trajecte ha estat acompanyats per tècnics de l'ens comarcal i guiats pel president de la Comissió de Benestar Social, Antonio Lopez, que és un gran  excursionista i un expert coneixedor dels camins del Tarragonès i de Catalunya.

A la demarcació de Lleida el camí de Sant Jaume coincideix en sentit contrari amb el Camí Ignasià, pel que comparteix recursos i equipaments.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

L’ASSOCIACIO DE JOVENS I EL PUNT JOVE CONVOQUEN EL JOVENT DE VILALLONGA DEL CAMP

El passat dilluns 29 de febrer a les 19h es va celebrar una trobada de joves organitzada per l’Associació de jóvens de Vilallonga del Camp iel Punt Jove.

L’objectiu de la jornada era recollir les idees i propostes del jovent, tant al voltant de les activitats i funcionament de l’Associació de Jóvens com del Pla local de joventut per als propers 4 anys.

 

Prop d’uns 15 joves, els quals ja formaven part o havien col·laborat en algun moment amb l’associació, van acostar-se a dirla seva. Representantsde l’associació juntament amb la col•laboració de la tècnica de joventut comarcal que treballa al municipi van conduir la trobada.

 

La reunió va comptar també amb l’assistència de l’alcalde, que es va adreçar als més joves per a expressar les inquietuds de l’Ajuntament en referència a la importància de la seva participació en la vida municipal, el tinent d’alcalde i el regidor de joventut, com a mostra de la voluntat del consistori de treballar per la joventut del poble.

 

L’Ajuntament,mitjançant un conveni ambel ConsellComarcal del Tarragonès, i amb el suport dela Direcció GeneraldeJoventuti la Diputació de Tarragona ofereix un servei d’atenció presencial tots els dimecres de 9:30 a 12:30h alPunt Jove,ubicat a la Biblioteca, on el projecte a destacar és l’acompanyament en la recerca de feina i el suport a la inscripció ala Garantia Juvenil.

 

 • Compartir a

L’EXPOSICIÓ ‘SÍRIA, LA PARAULA DE L’EXILI’ A LA CANONJA

El Departament de Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Tarragona, en col·laboració amb el Comitè Catalunya amb ACNUR, van endegar un projecte per donar a conèixer la situació de les persones refugiades pel conflicte de Síria, que ha provocat el desplaçament forçat de més d’11 milions de sirians. Aquest projecte pretén posar rostre a aquestes persones i destacar la necessitat de donar suport de forma individual i col·lectiva a agències com ACNUR que treballen per pal·liar el sofriment de les persones refugiades.

En el marc del projecte, es va produir l’exposició “Síria, la paraula de l’Exili” amb fotografies de David González i textos de diferents persones refugiades a Jordània. El Consell Comarcal del Tarragonès coordina aquesta exposició als municipis de la comarca, així, ja s’ha pogut visitar a Roda de Berà, Torredembarra, la Nou de Gaià, Creixell, el Catllar i des del passat 21 d'octubre es pot visitar al Castell Masricart, de la Canonja.

 

(Veure imatges)

 

 • Compartir a

L’EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE TERESA FARGAS VISITA EL CATLLAR

La col·lecció de fotografies que, amb motiu del Dia de la Dona, Teresa Fargas ha presentat en una exposició, en la que es posa de manifest la discriminació subtil que pateix la dona.

Aquesta exposició itinerant s’ha organitzat amb motiu del Dia de les Dones; és per això que, amb el títol “EL PAPER DE LA DONA EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA” presenta una sèrie d’imatges de la nostra societat on es posa de manifest el paper marginal que dóna la societat actual a les dones, d’una manera molt silenciosa.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde del Catllar, Joan Díaz, i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili, que han introduït a l’autora, la qual ha pronunciat unes paraules explicatives sobre les imatges i el conjunt.

Ha completat l’acte una interpretació musical de la violoncel·lista Júlia Ramos, i en acabar s’ha procedit a llegir el manifest oficial de la Generalitat de Catalunya per la celebració d’aquesta data.

 

(Veure imatges)

 

 • Compartir a

L’Oficina d’Habitatge i la Borsa de Mediació del Tarragonès incrementen sensiblement la seva activitat

 

 

Durant el 2016 es va incrementar el nombre d’ajuts al lloguer en un 37%L’Oficina d’Habitatge ila Borsa de Mediació del Tarragonès apropa i facilita als ciutadans de la comarca l’assessorament i la gestió de serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge. El servei està integrat dins de la xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge (OLH) mitjançant conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i amb la col·laboració dela Diputació de Tarragona.

Dona servei a tots els municipis de la comarca, excepte els de Vila-seca i Tarragona, que compten amb OLH pròpia, ila Canonja, a la que si li dona servei des de l’OLH de Tarragona.

L’Oficina Informa i assessora, a la ciutadania, en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, amb el deute hipotecari i amb altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge (d’acord ambla Lleidel Dret a l’habitatge i altra legislació vigent), gestiona i tramita les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge i de l’AHC (prestacions puntuals i urgents per el pagament de l’habitatge, prestacions permanents per al pagament de lloguer i renda bàsica d’emancipació) i assessora en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

Una de les activitats més intenses són els tràmits dels programes socials, que inclouen la gestió d'expedients de prestacions puntuals i urgents al pagament de l'habitatge i la gestió d'ajuts permanents per al pagaments dels lloguers. Durant l’any 2016 s’han atès presencialment un total de 4.917 persones.

En aquest mateix període s’han tramitat un total de 884 expedients d’ajuts al lloguer, el que representa un increment del 37% respecte els tramitats l’any 2015. Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

D’aquests 240 són de renovació i 644 de la nova convocatòria 2016.

Els municipis on s’han tramitat més expedients són: Torredembarra (288), Salou (210), Roda de Berà (70), Constantí (69), Creixell (61), Altafulla (42) i la Pobla de Mafumet (34).

En canvi s’ha reduït la tramitació de prestacions d’urgència especial, destinades a afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, amb la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

Durant el 2016 s’han tramitat un total de 36 expedients, el que estaria una mica per sota dels tramitats l’any 2015. La majoria es corresponen a ajuts a les quotes de lloguer (28), mentre que 6 corresponen a desnonaments i 2 a quotes d’amortització.

Salou, amb 14, i Torredembarra, amb 13, són els municipis on s’han tramitat més expedients d’urgència especial.

Els ajuts poden ser per deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes hipotecàries o per haver perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Comparativa d’expedients tramitats de

l’Oficina d’Habitatge del Tarragonès en els darrers anys:

 

 

2013

2014

2015

2016

Prestacions per el pagament de lloguer

477

245

643

884

Prestacions d’urgència especial

29

57

43

36

 

Un altra servei que presta la Oficinad’habitatge del Tarragonès és el de la Borsa d’habitatge que gestiona el programa de mediació per al lloguer social, d’habitatges desocupats, que té com a objectiu posar en lloguer habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei d’assessorament i mediació entre els demandants d’habitatges de lloguer i els propietaris d’habitatges desocupats. Tot facilitant la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties i avantatges per els dos, i incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.

Durant el 2016, s’han signat 22 contractes nous de lloguer, en relació a habitatges que s’incorporen ala Borsa.Entotalla Borsadel Tarragonès gestiona un parc d’uns 60 habitatges a preus assequibles, distribuïts per diferents municipis de la comarca.

Comparativa d’expedients tramitats per la

Borsa de mediació en els darrers anys:

 

 

2013

2014

2015

2016

Nous contractes de lloguer

18

18

17

22

 

 • Compartir a

L’Oficina Jove del Tarragonès ha atès 9.218 consultes durant el 2016

Durant el 2016, l’Oficina Jove del Tarragonès ha atès 9.218 consultes de 5.446 joves d’entre 14 i 35 anys. L’equipament té un àmbit comarcal i adreça els seus serveis a joves per tal de potenciar-ne la seva autonomia mitjançant la informació, assessorament, orientació i acompanyament de manera integral i propera. Les cinc temàtiques que han concentrat la majoria de les consultes durant l’any passat han estan sobre treball, el programa europeu Garantia Juvenil, educació i formació, salut i esports i lleure.  L’Oficina és fruit del conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.

 

Les dades recollides durant el 2016 indiquen que la majoria de les persones usuàries són de Tarragona ciutat, un 68% de les consultes ateses són de persones procedents del centre i dels barris de Ponent. El servei és molt ben valorat per totes les persones usuàries i un 95% de les que reben atenció el recomanen a persones conegudes. L’Oficina Jove del Tarragonès ofereix atenció, informació i assessorament sobre educació i formació, cultura, lleure, mobilitat, turisme, entre altres. A més, el Servei de Treball ofereix orientació per a trobar feina: fer un currículum, preparar una entrevista de feina, buscar feina per internet o inscripcions a la borsa de treball, entre altres. El servei de Salut dóna resposta a qüestions sobre sexualitat, alimentació, drogues, addiccions, entre altres. El Servei de Garantia Juvenil informa i realitza inscripcions al programa Garantia Juvenil que va adreçat a persones joves de 16 a 29 anys (inclosos) que no estudien ni treballen.

 

L’equipament, que està ubicat a la Plaça Imperial Tarraco, 1, està tancat per vacances fins al proper 10 de gener. Tornarà a obrir les seves portes el pròxim dimarts, en l’horari de 9 a 14, de dimarts a divendres i dimarts i dijous de 16.30 a 19h. En període de vacances, es poden adreçar consultes a: tarragones@oficinajove.cat, que seran ateses a partir del 10 de gener.

 • Compartir a

L’OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS ORGANITZA DUES SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ELS CAMPS DE TREBALL 2016

L’OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS ORGANITZA DUES SESSIONS INFORMATIVES SOBRE ELS CAMPS DE TREBALL 2016

Foto arxiu d’un dels camps de treball realitzat per l’Associació Ambiental la Sínia amb el suport de la Direcció General de Joventut.

Es duran a terme els dies 16 i 17 de març al Kesse

 

L’Oficina Jove Tarragonès, gestionada per l’Ajuntament de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, organitza per als propers dies 16 i 17 de març dues sessions informatives de l’oferta de camps de treball d’aquest any 2016.

 

Un camp de treball és una experiència de voluntariat i formativa on les persones que hi participen fan una feina de suport a organitzacions de diferents països, de diferents àmbits i de diferent durada. Normalment els projectes que es desenvolupen tenen a veure amb el medi ambient, la justícia social, la pau... i s’hi col•labora entre 20 i 40 hores a setmana, podent disposar de la resta del temps per visitar l’entorn o passar estones de lleure. Normalment en cada camp s’hi apleguen entre un mínim de 5 i un màxim de 24 voluntaris i voluntàries de diferents nacionalitats duran un període d’una a tres setmanes.

 

En aquestes dues sessions, que es faran a les 18h a l’Espai Jove Kesse de Tarragona, les persones interessades es podran informar de l’oferta de camps de treball: dates, temàtiques, països, funcionament, etc. Dimecres serà Setem qui explicarà les diferents alternatives que ofereixen des de la seva entitat i dijous ho faran el Servei Civil Internacional i la Direcció General de Joventut.

 

Per assistir-hi les persones interessades cal que s’apuntin a les sessions a través de la web www.tarragonajove.org . Més informació al 977251873.

 

 • Compartir a

LA CONSTRUCCIÓ D’UN CONJUNT DE PASSERES ALS RIUS DEL TARRAGONÉS FACILITARÀ EL PAS DE VIANANTS I BICICLETES

Els rius Francolí i Gaià, que travessen el Tarragonès fins el mar formen barreres que la fragmenten els camins en diferents llocs.

Actualment, al riu Francolí hi baixa aigua de forma permanent, i dins l’àmbit de la nostra comarca només es pot travessar, sense introduir-se dins el cabdal d’aigua, a través dels ponts de les infraestructures viàries.

Per altra banda, el riu Gaià era de més fàcil traspàs però les riuades (“gaianades”) del 2015-16 han fet palesa la necessitat de fer-hi uns passos que facilitin la possibilitat de creuar-lo de forma més regular.

En ambdues qüestions s’ha estimat necessari fer-hi uns accessos “permanents” que garanteixin el pas de vianants i bicicletes i en alguns casos, també el pas de vehicles, durant un ampli període de l’any.

L’actuació és un pas important cap a la connexió de tota la xarxa de camins de la comarca, la qual cosa permetrà l’ús agrícola innat a la seva concepció i un ús lúdic integrat, tot posant en valor el conjunt i donant una idea de visió global i d’integració territorial.

Les actuacions previstes són la construcció de diferents accessos sobre el riu de models adequats a cadascuna de les característiques del lloc geogràfic. En alguns punts s’hi posaran passeres de fusta de diferents tipus, i en altres llocs passos sobre estructures de formigó.

Aquestes actuacions són executades pel del Consell Comarcal del Tarragonès i estan parcialment subvencionades per la Diputació de Tarragona.

Es preveu que totes les actuacions següents siguin acabades a finals d’estiu:

 

RIU FRANCOLÍ 
Pont de Santa Tecla-Tarragona /Passera 9m/ 3.800 €

Centcelles-Constantí /Pas formigonat/ 18.000 €

La Granja-El Morell /Pas formigonat /10.800 €

 

RIU GAIÀ

Fontanilles-La Riera de Gaià /Pas formigonat i passera /11.000 €

Pont tren-El Catllar /Passera 12 m/ 2.700 €

Aiguabarreig torret-El Catllar /Passera 24 m/ 5.500 €

 

(Veure més imatges)

 

 • Compartir a

LA DIRECTORA GENERAL DE JOVENTUT S'INFORMA SOBRE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT QUE ES DESENVOLUPEN DES DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Des del Servei Comarcal de Joventut d’aquest ens s’impulsen les polítiques de joventut a la comarca i es fa seguiment de la normativa en matèria d’instal·lacions juvenils i activitats de lleure amb menors de 18 anys.              

La Directora General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Marta Vilalta, acompanyada per la Coordinadora Territorial a Tarragona, Eva Ferran, van reunir-se amb el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili; el Vice-president, Martí Pla; i la gerent del Consell i tècniques d’ambdues institucions.

La reunió va ser una primera trobada presencial que ha permès donar a conèixer de primera mà les polítiques de joventut que per delegació de la Generalitat es desenvolupen des del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès.

Aquesta feina està centrada sobretot en donar suport i assessorament tècnic als municipis i a vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’instal•lacions juvenils i activitats de lleure amb menors de 18 anys.  Entre els projectes destacats hi ha el treball en xarxa que es realitza amb els municipis de la zona TRAC, el servei de treball i informació que es du a terme des dels punts joves dels municipis mancomunats que comparteixen tècnica i l’impuls de la Garantia Juvenil al territori.

Durant el matí també es van visitar les instal·lacions de l’Oficina Jove Tarragonès, una finestreta única d’atenció al jove, amb serveis de treball, salut i informació juvenil, gestionada amb èxit de forma conjunta per la Generalitat, el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Tarragona.

 • Compartir a

LA FOTOGRAFA TERESA FARGAS EXPOSA AL CONSELL COMARCAL, AL CATLLAR I A CREIXELL

Amb motiu del Dia de la Dona, l’artista ha presentat una selecció de fotografies on es denuncia la discriminació subtil


Amb motiu del Dia de les Dones, el Consell Comarcal del Tarragonès ha organitzat una exposició fotogràfica itinerant de Teresa Fargas, que amb el títol “EL PAPER DE LA DONA EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA” presenta una sèrie d’imatges de la nostra societat on es posa de manifest el paper marginal que dóna la societat actual a les dones, d’una manera molt silenciosa.

L’acte ha estat presentat per vicepresident del Consell, Joan Martí Pla, i posteriorment, en una segona part, Lidia Bargas, coordinadora de l’Institut Català de les Dones, ha fet la presentació del Consell Consultiu de les Dones del Tarragonès, que centrarà els seus esforços en potenciar activitats de suport, creixement i divulgació de l’entorn femení a la nostra comarca.

En acabar l’acte, la consellera Dolors Fortuny a llegit el manifest oficial de la Generalitat de Catalunya per aquesta data.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

Jornada 15 i 20 de juny: La gestió dels serveis a les persones.

La gestió dels serveis a les persones 
Contractació pública i pobresa energètica 
15 i 20 de juny
Palau de la Diputació de Tarragona
Sala Santiago Costa

INSCRIPCIONS 
Cal fer la inscripció des del  29 de maig  al 14 de juny
És gratuïta i trobareu el formulari al tauler d’anuncis de la pàgina web del Consell Comarcal del
Tarragonès: https://goo.gl/forms/WjzNZ5KDzLtmVFnz1 

DESTINATARIS 
Tècnics municipals, professionals de serveis socials  de medi ambient i energia.
Estudiants de l’àmbit de l’empresa i del dret, treball social,  educació social,  medi ambient i energia.
Representants polítics  i de l’administració.
Empreses, entitats socials del tercer sector i altres actors amb experiència en gestió i prestació de serveis a les persones. 

OBJECTIUS 
Conèixer i posar en comú diferents punts de vista i actuacions pel que fa a contractació pública i pobresa energètica.
Generar coneixement i crear sinèrgies al territori per donar resposta als nous reptes de serveis socials.

 

PROGRAMA- dijous 15 de juny 
Contractació pública dels serveis a les persones 
8:45         Recollida d’acreditacions.
9:00         Presentació institucional de l’acte. 
9:30-10:15          

Els serveis a les persones, on estem cap a on anem.
A càrrec del Sr. Albert Serra, secretari general de Salut, Generalitat de Catalunya.
10:15-11:00           

Quin cost tenen els serveis socials?      
A càrrec  del Dr. Helio Robleda, Catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Pública de Navarra.
11:00       Pausa –cafè.
11:30:12:15

El nou projecte de Llei de la contractació del servei a les persones.
A càrrec de la Sra. Anna Ciutat, subdirectora general de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya.
12:15: 13:00

Què aporta el tercer sector?
A càrrec del  Sr. Josep Vidal, director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa de la
Generalitat de  Catalunya.
13:00-14:30

Taula Rodona: L’experiència del tercer sector en el servei a les persones.
Modera:
Dr. Pere Segarra, president Territorial del  Col·legi d'Economistes. Director de la Càtedra pel Foment de l'Emprenedoria i
Creació d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili.

Participen:
Sra. Adela Camí,  Directora General d’EDUVIC,  SCCL.
Sr. Roger Borrull Gras, adjunt a la direcció de l’àrea social. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
Sr. Toni Romero Herrera, diplomat en Treball Social, membre de la Junta Directiva de la Fundació en Xarxa .
Sr. Jesús Delgado, administrador de la Facultat d’Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés.
Sr. Xavier Ribera, secretari Provincial de Creu Roja.
Sra. Pilar Ribas,  responsable del projecte d'acció social  de Cáritas.
14:30-    Tancament de l’acte. 

PROGRAMA- dimarts dia 20 de juny 
El repte de la pobresa energètica i la vulnerabilitat de les famílies 
9:30       Recollida d’acreditacions.
9:45       Presentació institucional de l’acte.
10:00-10:45

Presentació del nou concepte de pobresa  energètica.
A càrrec del Sr. Francesc Iglesias, secretari d’Afers Socials i Famílies  de la Generalitat de Catalunya.
10:45-11:15

La importància econòmica, social i  mediambiental  de l'energia.
A càrrec de la Dra. Maria Llop Llop, directora de la   Càtedra d'Energia i Desenvolupament de la Universitat Rovira i Virgili.
11:15     Pausa– cafè.
11:45-12:30

El paper de l’empresa subministradora i la  responsabilitat  social.
A càrrec de la Sra. Montse Solé, directora de  Clients de l'Àrea Manager Catalunya-Balears de Sorea.
12.30-14:00 Taula Rodona: com gestionar la vulnerabilitat?

Modera:
Sra. Marta Cid en representació del tercer sector.

Participen:
Visió des de la Càtedra d’Inclusió Social (URV).
A càrrec del Sr. Angel Belzunegui Eraso, director de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.
Visió des del Servei Territorial d'Habitatge.
A càrrec del Sr. Josep Maria Juncosa, cap del Servei Territorial d'Habitatge de Tarragona.
Visió des de la  Càtedra UNESCO d'Habitatge (URV).
A càrrec del Dr. Héctor Simón Moreno, professor Lector de Dret Civil i investigador de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili.
Visió des del món local.
A càrrec de la  Sra. Sònia Oriola. Coordinadora de l'Àrea d'acompanyament a les persones de l'ACM.
Visió des de l’Agència Catalana de Consum.
A càrrec de la Sra. Judit Pujol Codinach. Cap de Secció de Consum a Tarragona de l’Agència Catalana de Consum.
Visió del Camp de Tarragona.
A càrrec del Sr. Josep Maria Prunera. Cap de la Unitat de Medi Ambient del SAM de la Diputació de Tarragona.
Visió des de les empreses d’educació ambiental.
A càrrec del Sr. Ramon Castellví, Enginyer   industrial, consultor d’estalvi i eficiència energètica.

14:00- 14:30
Tancament de la Jornada.

 

 • Compartir a

La junta de la Gent Gran del Tarragonès programa les principals activitats per a 2016

S’ha reunit per primera vegada en aquest any la Junta Permanent de la Gent Gran del Tarragonès. La reunió ha estat presidida pel Sr. Pere Virgili,  President del Consell Comarcal del Tarragonès, també hi ha assistit el Sr. Antonio López , Conseller de la Gent Gran de l’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès.  Han assistit els representants de les 6 associacions  que conformen la Junta Permanent de la Gent Gran  del Tarragonès, corresponents als municipis  de Torredembarra , Vila-seca, El Catllar i Tarragona. També ha estat  presents  4 membres honorífics, dels municipis de la Nou de Gaià Tarragona.

El motiu de la reunió ha estat , definir les activitats que formaran part del catàleg d’activitats per a la gent Gran l’any 2016 i planificar-les  en el transcurs de l’any.

 

S'ha decidit que enguany es realitzarien les següents activitats:

 

1-    Durant el mes de maig “La trobada Comarcal d’Associacions de la Gent Gran”

2-    En el mes de desembre l a”Trobada de Corals de la Gent Gran del Tarragonès”

3-    Pel que fa a les caminades; es preveuen dues caminades curtes i una llarga.

 1. Caminada curta, d’ aproximadament. 6 kilòmetres a principis del mes d’abril de  “La Pineda a Salou”
 2. b.     Caminada curta d’ aproximadament  6 kilòmetres a principis de novembre de “Vila-rodona a Santes Creus”
 3. c.     Caminada Llarga de 25 kilòmetres, que dona continuïtat al nou tram del camí de Sant Jaume  i el recorregut anirà de Vallbona de les Monges a Juncosa”

4-    Es preveu organitzar, amb motiu del dia de la Gent Gran, que es celebra el mes d’octubre,” La setmana cultural i esportiva de la Gent Gran Activa del Tarragonès” una setmana d’activitats esportives i culturals a tots els municipis de la comarca, per tal que les persones grans participin activament fent esport (golf, billar, tai-chi, chi kung, estiraments i micro gimnàstica, ioga, pilates suau, petanca, marxa nòrdica, etc) i participin en diferents sessions de cinefòrum i xerrades, vinculades a temes d’interès.

Aquesta activitat es realitzarà amb la col·laboració del Consell Esportiu del Tarragonès.

5-    Per altra banda, totes les associacions de Gent Gran, es poden adreçar al Consell Comarcal del Tarragonès, per a rebre informació i suport tècnic, si tenen interès d’organitzar altres activitats, tenint en compte que algunes activitats es podran organitzar amb el suport del Departament de Cultura del Consell Comarcal del Tarragonès.

 

Algunes opcions són:

 

a)    Ball de Sant Crist de Salomò ( diumenges de maig)

b)    Visites guiades a Cal Cadernal de Salomó (tot l’any)

c)     Tarraco Viva (última setmana maig)

d)    Visites teatralitzades al patrimoni romà (tot l’any)

e)    Visites teatralitzades al Far -Port de Tarragona- (el mesos d'estiu)

f)      Visita al Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès (dues setmanes Nadal)

g)    Curses de cavalls a Vila-seca. (gener, Sant Antoni)

h)    Visites guiades al Modernisme de Jujol a Tarragona i/o a la comarca (tot l’any)

i)       Visita guiada al Castell del Catllar (tot l’any)

j)      Tallers d’escriptura i clubs de lectura.

k)     Sortides al teatre, a Tarragona o a altres ciutats.

 

 

6-    Sempre que ho demanin les associacions, hi ha la possibilitat de  gestionar, Xerrades sobre el testament Vital i/o ultimes voluntats i Cursos de memòria.

 

Amb les activitats decidies avui i les aportacions que es promoguin des de les associacions  s'elaborarà el catàleg d’activitats per a l’any 2016, el qual es presentarà a finals de febrer.

 

(Veure fotografies)

 

 • Compartir a

La Junta del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès aprova més de 30 tipus d’activitats diferents, per a 2017

Cadascuna de les variants d’activitat por multiplicar-se en diferents celebracionsAvui s’ha reunit la Junta del Consell Consultiu de Gent Gran del Tarragonès, amb el president del Consell Comarcal, Pere Virgili, i el Conseller delegat en matèria de Gent Gran Social, Antonio López López per determinar la programació d’activitats cara a l’ any 2017

S’han aprovat més de 30 models d’activitats diferents. Que s’aniran desenvolupant a mesura que cadascuna de les associacions les inclogui en els seus calendaris. Això vol dir que a final d’any, el nombre d’activitats realitzades es por multiplicar varies vegades sobre els nombre de models proposats.

En línies generals, les activitats previstes inclouen cursos formatius, conferències, tallers de diferents tipus, concerts, visites culturals, caminades i excursions...

De totes les propostes presentades, algunes ja s’han concretat, com ara la “Trobada Comarcal d’Associacions”, la “Trobada Comarcal del Corals”, la “Jornada de Portes Obertes”, les caminades de primavera i de tardor i un altre fragment del Camí de Sant Jaume.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

La URV i el Consell Comarcal sumen esforços en el marc del Pla d'Inclusió Social del Tarragonès

S'ha signat un acord de col·laboració, que té una durada de 4 anys, per promoure el treball conjunt.
Es busca debilitar els factors que generen exclusió social a través d'accions estratègiques.

La Universitat Rovira i Virgili i el Consell Comarcal del Tarragonès han establert un acord per promoure el seu treball conjunt en el marc del Pla d'Inclusió Social del Tarragonès. El rector de la URV, Josep Anton Ferré, i el president del Consell, Pere Virgili, han signat aquest conveni, que té una durada de quatre anys, durant un acte celebrat avui a l'ens supramunicipal.

La col·laboració establerta busca que s'impulsi el treball conjunt entre la Universitat i la institució comarcal, per tal de conèixer la realitat del territori. L'objectiu doncs, és el de generar coneixement sobre les desigualtats socials, els riscos d'exclusió social i els recursos existents al territori per afavorir la inclusió social. D'aquesta manera, la Universitat Rovira i Virgili i el Consell Comarcal del Tarragonès, volen desenvolupar accions estratègiques per debilitar els factors que generen els processos d'exclusió social.

Aquesta col·laboració se suma a d'altres establertes anteriorment, entre la URV i l'ens supramunicipal. En concret, només al 2016 es van signar una vintena de convenis entre les dues institucions. La valoració que se'n fa és altament positiva, ja que els diversos convenis signats permeten unir esforços en diferents qüestions que són d'interès al territori.

El plans locals d'inclusió social són una estratègia europea amb què es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social. Des de l’any 2010, el Consell Comarcal del Tarragonès, a través de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, disposa del Pla Comarcal d’Inclusió i Cohesió del Tarragonès que es desenvolupa a través del contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

LA UTILITZACIÓ DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES POT ARRIBAR A REPRESENTAR UN ESTALVI ECONÒMIC DE MÉS DE 350.000 € ALS CONSELLS COMARCALS

El Consell Comarcal del Tarragonès, pioner en l'ús d'aquesta aplicació, comparteix la seva experiència amb els tècnics de les comarques de Barcelona i Tarragona

 

 

Tot i que és difícil fer-ne una avaluació exacte de l'estalvi econòmic que representa, una estimació inicial només basada en els camps relacionats amb els ajuts escolars, preveu que podria representar una disminució econòmica que superaria, de llarg, els 350.000 €  anual només en aquesta gestió dels consells comarcals.

A part d'això, aquest aplicatiu, creat per l'Administració Oberta de Catalunya i utilitzada com experiència pilot per Consell Comarcal del Tarragonès, en la seva vessant de tramitació massiva, redueix substancialment el temps de resolució dels procediments administratius, ja que produeix una immediatesa en la notificació, i en la seva acceptació o rebuig.

Tanmateix, també s'eliminen les despeses de material d'oficina (sobres, paper, tintes i impressores, etc.) i les despeses d'enviaments certificats, que oscil·len entre 3 i 6 € per cadascún.

L'aplicació, creada per l'AOC i desenvolupada pel Consell Comarcal del Tarragonès, permet trametre la documentació on-line a qualsevol entitat i ciutadà a través de correu electrònic, certificada, amb signatura digital i totes les garanties legals, evitant els tràmits de registre manual i les corresponents signatures i els voluminosos arxius que genera.

És per això que avui, al Consell Comarcal del Tarragonès, s'ha realitzat aquesta exposició, adreçada als tècnics de tots els consells comarcals de les demarcacions de Barcelona i Tarragona, per tal de donar-los a conèixer l'aplicació de les notificacions electròniques, i que hi ha interès en que s'apliquin a tot Catalunya.

Concretament, la jornada d'avui, s'ha centrat especialment en la manera de tramitar les notificacions massives ens les àrees d'ajuts de menjador escolar, beques de llibres i sortides culturals escolars.

L' aplicació e-Notum és una eina que FACILITA l'Administració Oberta de Catalunya i que posa al servei de les entitats catalanes i hi ha un interès en que en un futur es realitzin  noves jornades per exposar l'experiència als tècnics de la resta de comarques de Catalunya perquè l'adaptin.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

L'EDUARD JUNCOSA VA PRESENTAR EL LLIBRE "LA POBLACIÓ DE TARRAGONA DE LA CRISI BAIXMEDIEVAL A LA DE L’ANTIC RÈGIM", PREMI TARRAGONÈS BECA D’INVESTIGACIÓ 2014, DEL CONSELL COMARCAL

El Consell Comarcal del Tarragonès convoca, amb el patrocini de Repsol, els Premis Tarragonès, entre els quals hi ha el Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura, amb l’objectiu de fomentar els treballs de recerca sobre la comarca.

 

A la seu del Consell Comarcal del Tarragonès, l'Eduard Juncosa, guanyador del Premi Tarragonès Beca d’Investigació 2014 va presentar  el llibre "La població de Tarragona de la crisi Baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica". La presentació fou a càrrec del Dr. Antoni Virgili, professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

“"La població de Tarragona de la crisi Baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica" és una obra, basada en una triple vessant: instrumental, expositiva i analítica, que pretén donar a conèixer, a partir de l’estudi directe de les fonts primàries conservades i de la bibliografia disponible, el nombre de pobladors que habitaren Tarragona al llarg del gairebé mig mil·leni transcorregut entre l’ocàs de l’Edat Mitjana i l’esclat del Món contemporani (segles XIV a XIX). Però no només busca donar resposta a quants, sinó que també s’interroga sobre el com i el perquè de les diverses conjuntures, tot transcendint les meres xifres per arribar fins a les persones. La ciutat del Francolí, antiga capital imperial, hagué de lluitar amb coratge per fer front a múltiples adversitats, a crisis successives i, fins i tot, a la recurrent amenaça del despoblament. Aquestes pàgines són un elogi als esforços i a la perseverança d’uns avantpassats que aconseguiren sobreposar-se als obstacles per llegar-nos una ciutat viva on, a cada racó, s’hi pot respirar història.”

 • Compartir a

LES FOTOGRAFIES SOBRE LA DONA, DE TERESA FARGAS, S’EXPOSEN A CREIXELL

La col·lecció de fotografies que, amb motiu del Dia de la Dona, Teresa Fargas ha presentat en una exposició, en la que es posa de manifest la discriminació subtil que pateix la dona.

Aquesta exposició itinerant s’ha organitzat amb motiu del Dia de les Dones; és per això que, amb el títol “EL PAPER DE LA DONA EN LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA” presenta una sèrie d’imatges de la nostra societat on es posa de manifest el paper marginal que dóna la societat actual a les dones, d’una manera molt silenciosa.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde de Creixell, Jordi Llopart, i el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili, que han introduït a l’autora, la qual ha pronunciat unes paraules explicatives sobre les imatges i el conjunt.

Ha completat l’acte una interpretació musical de la violoncel·lista Mireia Vaquer, i en acabar s’ha procedit a llegir el manifest oficial de la Generalitat de Catalunya per la celebració d’aquesta data.

 

(Veure imatges)

 

 

 • Compartir a

LES GEGANTES DEL TARRAGONÈS S'UNEIXEN CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE!

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, el proper diumenge 27 de novembre, el  Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Tarragonès ha organitzat una sèrie d'actes al municipi d'Altafulla.

La diada començarà a les 12.00 h. a la Plaça del Consolat de Mar, amb una  plantada i cercavila exclusivament de GEGANTES de diferents Colles Geganteres i de nans del Tarragonès; entre elles els Gegants i Nans d’Altafulla, els Esmarris de Creixell, Gegants i Grallers del Catllar, Colla Gegantera Els Planetes, Colla Gegantera de Perafort, La Mafumada, Associació Cultural Embruix, Gegants de Roda de Berà, Gegants de la Secuita i Gegants de la Canonja. des d'allà faran un recorregut pel Passeig Marítim.

En acabar, a les 12.45 h. al Parc Voramar es farà una lectura conjunta del Manifest Institucional amb la participació de diferents autoritats i representants institucionals i polítics.

Per acabar, sobre les 13.00 h. a tall de cloenda, hi haurà un espectacle multidisciplinari amb perspectiva de gènere i rebuig de la violència contra les dones, a càrrec del grup "Dona Cançó".

Enguany, a aquests actes se'ls ha donat un perfil singular ja que s'inclouen dins el marc de la celebració dels “25 anys al servei de les persones” en mans dels Serveis Socials, els quals omplen de significat i reconeixement aquest esdeveniment.

Ens plau poder portar a terme un acte que reuneixi diverses entitats, col·lectius i també associacions a fi de fer constar la importància d'unir-se en la lluita contra aquest tipus de violència.

Us animem a participar-hi i a gaudir-ne amb les vostres famílies!

Podeu veure diferents gegants del Tarragonès fent click aquí.


Manifest institucional.

Campanya "Rebobina, canviem el fin de la història".

 • Compartir a

LES TREBALLADORES DEL CONSELL ES REIVINDIQUEN EN EL DIA DE LA DONA

S’han afegit a una aturada simbòlica organitzada per associacions de més de 50 països

Per la igualtat, contra la violència de gènere, contra la discriminació salarial, les treballadores del Consell Comarcal del Tarragonès es va afegir a milers de dones de tot el món, amb motiu del dia internacional de la dona, participant en una aturada professional.

A Catalunya, Espanya, Bèlgica, Polònia, Ucraïna, Turquia o el Japó, milers de dones han parat momentàniament de fer les seves activitats, fossin laborals, de participar en tasques domèstiques, de comprar... durant una estona i han sortit al carrer a manifestar-se, per tal de posar en evidència què passaria si la meitat de la població mundial s’aturés. Si s’aturen les dones s’aturaria el món.

 • Compartir a

Lliurament de 34 certificacions“Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic” (Mòdul C) i “Coneixement laboral” (Mòdul B) a inmigrants.

El Pla de ciutadania i de les migracions del Tarragonès, conjuntament amb els  ajuntaments de Creixell i de  La Pobla de Montornès, ha portat a terme la formació de “Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic”. Curs de 8 sessions, de 16 hores. A Creixell amb inici del 25 de novembre a 20 de desembre de 2016 i a la Pobla de Montornès amb inici del 11 de novembre fins el 20 de desembre de 2016.

Aquesta formació té com a objectiu donar a conèixer els trets fonamentals, geogràfics, històrics, culturals, socials i sociolingüístics de Catalunya, el sistema polític i administratiu , l’associacionisme i la participació ciutadana. Els drets i deures fonamentals i els serveis públics i els drets i deures en l´àmbit local. Per tal de facilitar l´autonomia personal, la igualtat d’oportunitats per millorar la convivència i la cohesió social.

A la Pobla de Montornès, d’un grup de  14 dones participants, 13 d’elles marroquines i 1 espanyola,  11 dones han obtingut  el certificat d’assistència.

El Grup de Creixell, és un grup de 12 participants, 9 homes marroquins i 3 dones; (1 dona marroquina, 1 eslovaca i 1 espanyola) .  El certificat d’assistència l’han obtingut 9 participants.

 

Mòdul C

Total Participants

Certificats

Creixell

12

9

La Pobla de Montornès

14

11

TOTAL

26

20

 

 

 

 

Tanmateix, el Pla de ciutadania i de les migracions del Tarragonès, conjuntament amb els  ajuntaments del Morell i la Pobla de Mafumet  també ha realitzat la formació de “Coneixement Laboral”. Un curs de 8 sessions, de 16 hores en total. Al Morell va iniciar-se el 6 de novembre, fins l’1 de desembre i a la Pobla de Mafumet l’inici fou el 3 de novembre, fins el 22 de desembre de 2016.

La formació, en aquest cas, té com a objectiu donar a conèixer l’entorn laboral, els conceptes bàsics de la normativa sociolaboral, les normes laborals, drets i deures , el funcionament del mercat laboral, la informació sindical: la representació legal, la filiació i negociació col·lectiva, el Mercat de treball i la recerca d’ocupació i les polítiques actives per a l’ocupació

Al Morell  es van matricular un grup de 16 persones:  11 homes (6 del Marroc, 2 de Gambia i del 3 Pakistà) i 5 dones marroquines. 10 dels participants van obtenir el certificat corresponent.

El Grup de la Pobla de Mafumet, format per 8 alumnes. 1 home marroquí i 7 dones (4 marroquines, 1 brasilera, 1 nigeriana) i 4 d’ells van aconseguir el certificat d’aprofitament.

 

 

Mòdul B

Total Participants

Certificats

El Morell

16

10

La Pobla de Mafumet

8

4

TOTAL

24

14

 

 

(Veure més imatges)

 • Compartir a

LLIURAMENT DE DISTINCIONS DE MÈRIT DE SERVEIS DISTINGITS DEL TARRAGONÈS

Les distincions tenen caràcter anual i  s’atorguen a les persones o entitats de la comarca que s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o urbanística a favor d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

 

Enguany les distincions s'han atorgat a:

 

ONG UNITAT CANINA DE RESCAT I SALVAMENT K9 DE CREIXELL

En prova d’agraïment per la seva eficaç col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució dels seus objectius, atenent a la tasca humanitària que desenvolupa, tant a la comarca com a escala internacional.

 

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TARRAGONA

En prova d’agraïment per la seva eficaç col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució dels seus objectius, atenent a la seva trajectòria al servei de les persones i de les institucions, i pel fet de ser un referent quant a la seguretat i la salut d’actes i esdeveniments públics que congreguen nombrosa presència de públic i a l’assessorament en matèria de protecció civil, extinció d’incendis i primers auxilis.

 

COLLA GEGANTERA ELS PALLARESOS

En prova d’agraïment per la seva eficaç col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució dels seus objectius en l’àmbit cultural i, en concret, perquè ha contribuït a augmentar el prestigi, arreu de Catalunya, del municipi dels Pallaresos.

 

SR. JOAN PERE BUSQUETS

En prova d’agraïment per la seva eficaç col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució dels seus objectius, per la seva incansable tasca com a historiador local, i pel seu treball en la preservació de la memòria històrica del municipi de Perafort.

 

SR. JORDI CALVET COLET

En prova d’agraïment per la seva eficaç col·laboració i ajuda desinteressada en la consecució dels actes, tant si són promoguts per l’Ajuntament de Salomó com en actes promoguts per diferents entitats del municipi, com a persona molt arrelada i compromesa amb el poble.

 

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. 14a CONVOCATÒRIA.

LLIURAMENT DELS PREMIS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. 14a CONVOCATÒRIA.

 

A la tarda del dimarts 11 de novembre, al Paranimf dela Universitat Rovirai Virgili es va fer el lliurament dels Premis de Batxillerat – Fundació Catalunya-La Pedrera i Cicles Formatius de Grau Superior – Repsol.

Aquests premis es donen a treballs d’investigació que han realitzat alumnes de l’últim curs de batxillerat o de cicles formatiu de grau superior. Tenen una dotació de 800 €, el primer premi, 700 € el segon i 500 € el tercer.

Els centres educatius als quals corresponen els alumnes guanyadors també tenen una dotació de 700 € per cadascun dels treballs finalistes (que tots tenen premi).  Els patrocinadors d’aquests premis són Fundació Catalunya-La Pedrera i Repsol.

Els alumnes guanyadors d’aquesta 14a convocatòria han estat els següents:

 

Batxillerat

1r. premi

Títol treball: Estudi poblacional de la detecció precoç de riscos cardiovasculars a Miami-Platja

Guanyador: Guillem Sabaté 

Centre: Col·legi Turó

 

2n premi

Títol treball: Un passeig pel llenguatge de l'ànima

Guanyador:  Nil  Garcés de Marcilla

Centre:  Institut Antoni Martí Franquès

 

3r premi                          

Títol treball: La xocolata

Guanyador:  Maria Álvarez

Centre: Col•legi Sant Pau Apòstol

 

Cicles Formatius de Grau Superior

1r. premi

Títol treball: Posa't els monuments a la butxaca

Guanyador:  Nerea Lozano, Alexia Clara Fernández, Ariadna Vallvé, Ester Pelaez, Ana Fernández, Pol Martínez

Centre: Institut Vidal i Barraquer

                   

2n premi

Títol treball: Prototip de mini aerogenerador

Guanyador:  Jon Guasch, Roger Mestres, Adrián  Caballero 

Centre: Institut Pere Martell

 

3r premi                          

Títol treball: Els efectes de les telecomunicacions en la societat

Guanyador:  Edgar Redondo, Carlos Peralta, David Fernández

Centre: Institut Pere Martell


Premis Batxillerat

Premis Cicles Formatius Garu superior   

Reportatge fotogràfic

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. 14a CONVOCATÒRIA - Vídeo

Us oferim l'enregistrament  en vídeo de l’acte de LLIURAMENT DELS PREMIS DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR. 14a CONVOCATÒRIA que us podeu descarregar (descarregar vídeo).

És un arxiu on hi ha tot l'acte, però, per la seva mida, tarda uns quants minuts en descarregar-se.

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS D'INVESTIGACIÓ DE BATXILLERAT-FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR-REPSOL

Al paranimf del Rectorat de la Universitat Rovira i Virgili s’ha realitzat l’acte de lliurament dels PREMIS D'INVESTIGACIÓ DE BATXILLERAT-FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR-REPSOL.

El Consell Comarcal del Tarragonès ha lliurat els premis corresponents a la 16a convocatòria del Premi d'Investigació de Batxillerat-Fundació Catalunya-La Pedrera i el Premi d'Investigació de Cicles Formatius de Grau Superior-Repsol.Ambdós estan dotats amb 850 euros per a l'alumne guanyador i 700 al seu centre; el segon premi  700 euros per a l'alumne i 700 més per al centre; i el tercer premi 550 euros a l'alumne i 700 al seu centre educatiu.

El Primer Premi d'Investigació de Batxillerat va ser per Clara Sanz, de l’Institut Antoni Martí Franquès, pel seu treball “Moviment dels vessaments de petroli”.
El segon premi va ser per Eloy Vicente López, del  Centre Vedruna Sagrat Cor,   pel seu projecte "El Francolí un riu viu",  i  el tercer premi va ser per Irene Tobias Falla, de l'Institut Ramon Barbat i Miracle, pel treball " Resultats preliminars per a un nou test ecotoxicològic en sediments marins: lumbritox ".

El primer premi de Cicles Formatius de Grau Superior-Repsol va ser per al projecte titulat "El melanoma maligne ", obra d’Ana Angosto, de l’Institut Cal·lipolis.El segon va ser per Arianna Ibáñez i Àngels Niñerola, de l’Institut Vidal i Barraquer, pel seu treball " La ruta de l’aigua de Constantí ".El tercer premi va correspondre a Elisabet Llaberia, Aitana Sánchez i Marina Sanahuja, també de l'Institut Cal·lípolis, pel seu treball " Jorror Jaus".

L'acte de lliurament dels premis es va realitzar al Paranimf de la URV, i va ser presidit per la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Meritxell Ruiz, acompanyada pel President del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, la Vicerectora d’estudiants i comunitat universitària, Dra. Arantxa Capdevila, el Sr. Xavier Favà, Sots Director de Persones i Organització del Complex Industrial de Repsol a Tarragona i el Sr. Lluís Farrés, Director de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya – La Pedrera, i fou presentat pel periodista Xavier Graset.

(Veure imatges)
(Veure enregistrament de l'acte)

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS TARRAGONÈS

Com cada any, el Consell Comarcal del Tarragonès convoca, amb el patrocini de Repsol, els Premis Tarragonès, en tres àmbits Investigació, Creació i Difusió.

L’acte de lliurament es fa cada any en un municipi diferent de la comarca. Aquest any es fa el proper diumenge 27 de novembre, a les 18h, al Casino municipal de Roda de Berà.

Aquest acte, que dirigeix Marc Chornet, serà conduït per Noèlia Pérez, actriu i cantant tarragonina. Ella i Josep Zapater són Cashalada, un projecte artístic a cavall entre el teatre i la música amb que repassarem, ara que acaba, l’any de la nostra comarca a través de versos i cançons.

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS TARRAGONÈS 2015 A TORREDEMBARRA

L’acte de lliurament, que es fa cada any en un municipi diferent de la comarca, enguany s'ha fet al Pati del Castell de Torredembarra.

La presentació ha anat a càrrec de l’actor Fermí Fernández i ha estat amenitzat per  un concert de Fito Luri (guitarra i veu) i Xavier Pié (saxo soprano), “Un país que es diu tu i jo”.

 

Els premis lliurats són els següents:

 

DISSETENA BECA D’INVESTIGACIÓ LUCIUS LICINIUS SURA

 

La Beca s’atorga a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis quela componen. L’objectiu és fomentar els treballs de recerca que van configurant la història dels nostres municipis.

Premi: La dotació econòmica és de 2.450 € i la publicació del treball en el termini d’un any a la col·lecció Els llibres del Consell.

El jurat va concedir la beca al projecte Poder local, govern i assistència pública: l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Josep Barceló.

Gràcies a la col·laboració de l’empresa REPSOL podem garantir la convocatòria d’aquests Premis.

 

QUINZÈ PREMI DE CREACIÓ LUCIUS ANNEUS FLORUS

L’objectiu d’aquest premi és estimular les activitats de creació en tots els àmbits i fer notòria la trajectòria artística d’una persona o grup vinculat a la comarca.

El jurat va concedir el Premi Tarragonès de Creació a l’escriptor i professor Jordi Tiñena en reconeixement a la seva trajectòria creativa com escriptor, destacant l’univers tarragoní que crea en la seva obra novel·lística. I, també, per la projecció de la literatura catalana, tant en l’àmbit educatiu com general,  amb la divulgació creativa dels clàssics.                                                                                                                           

El Jordi Tiñena és catedràtic d’educació secundària, doctor en filologia catalana amb una tesi sobre la novel·la històrica catalana vuitcentista i llicenciat en filologia hispànica. És autor de les novel·les Mort a Menorca, Un dia en la vida d’Ishak Butmic (Premi Ciutat d’Alzira, 1994), Els vespres de don Magí Castellarnau (primera novel·la que va escriure ambientada a Tarragona), La dona del grill, El Comediant de Perpinyà, Dies a la ciutat (situada a la Tarragona del segle XVI, aquesta novel·la guanya el Premi Pin i Soler de narrativa 1998), L’ombra del coronel, El mercant, Peix de gat (ambientada al Serrallo, el barri pescador de Tarragona) i El gos suïcida, publicada el 2012. Amb finalitats educatives, ha fet versions al català modern d’obres clàssiques medievals, entre elles Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, Curial e Güelfa, l’Spill, de Jaume Roig i Lo Somni, de Bernat Metge.

 

QUINZÈ PREMI DE DIFUSIÓ EUTYCHES

L’objectiu d’aquest premi és assenyalar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.

 

El jurat va concedir el Premi Tarragonès de Difusió a l’Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès en reconeixement a la seva trajectòria, que es va iniciar l’any 1976, amb una implicació i participació desinteressada dels veïns del poble, amb la voluntat de difondre aquesta manifestació dela cultura popular i tradicional, avui en dia, tan arrelada al municipi.

Les representacions del Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès es van iniciar l’any 1976 sota l’organització de l’entitatcultural Amicsde Montornès i avui sota la direcció de l’entitat proposada Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès.

El Pessebre Vivent neix i es desenvolupa des d’aleshores, gràcies a la participació desinteressada de molta gent, amb l’objectiu de mantenir les manifestacions dela cultura populari tradicional arrelades al poble. Sense la col·laboració d’aquestes persones no hauria estat possible arribar aquest any a la celebració de la quarantena edició.

Als primers anys, l’itinerari feia un simple recorregut per diferents moments de la vida de Jesús, juntament amb escenes de tradicions populars catalanes i de la vida quotidiana dels nostres pares i avis, dedicats a la pagesia. Però l’evolució del Pessebre ha anat acompanyada també d’una transformació dels diferents espais, del material utilitzat, dels accessos i de les instal·lacions de serveis, gràcies al treball voluntari de tot el poble.

 

(Veure fotos)

 

 

 • Compartir a

LLIURAMENT DELS PREMIS TARRAGONÈS 2016

L’acte de lliurament es fa cada any en un municipi diferent de la comarca: el Catllar, Perafort, la Poblade Mafumet, Renau, Salomó, Vilallonga del Camp, la Noude Gaià, la Secuita, Vespella de Gaià, la Canonja, la Rierade Gaià, Tarragona, Vila-seca, Creixell i Torredembarra. Aquest any s'ha fet al Casino municipal de Roda de Berà.

 

Aquest acte, que dirigeixMarc Chornet, ha estat conduït per Noèlia Pérez, actriu i cantant tarragonina. Ella i Josep Zapater són Cashalada, un projecte artístic a cavall entreel teatrei la música amb que repassarem, ara que acaba, l’any de la nostra comarca a través de versos i cançons.

 

Els Premis que es van lliurar van ser els següents:

 

 

DIVUITENA BECA D’INVESTIGACIÓ LUCIUS LICINIUS SURA

 

El jurat va concedir la beca al projecte "Sota els peus del franquisme. Conflictivitat social i oposició política a   Tarragona, 1962-1977",  de Cristian Ferrer.

 

La beca fou lliurada pel Sr. Josep Bertran, Responsable de Comunicació de Repsol a Tarragona.

 

Premi: La dotació econòmica és de 2.450 € i la publicació del treball en el termini d’un any a la col·lecció Els llibres del Consell.

 

SETZÈ PREMI DE CREACIÓ LUCIUS ANNEUS FLORUS

 

El jurat va concedir el Premi Tarragonès de Creació al poeta i artista visual Marcel Pey en reconeixement a la seva trajectòria creativa, que l’ha portat a representar algunes de les principals escoles avantguardistes i experimentals de l’art català. La seva trajectòria evidencia una constant capacitat d’innovació que li ha atorgat projecció i reconeixement nacional i internacional.                                                                                                                          

 

 

SETZÈ PREMI DE DIFUSIÓ EUTYCHES

 

El jurat va concedir el Premi Tarragonès de Difusió al catedràtic de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili Eudald Carbonell en reconeixement a la seva intensa trajectòria com a arqueòleg, antropòleg i científic. Destacar, d’una manera especial, la tasca com a promotor i director de l’Institut Català de Poleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).

 

El reconeixement d’aquests dos premis és un guardó creat per l’artista Bartolozzi.


(Veure imatges)

 

 • Compartir a

“VI SETMANA DE LA IGUALTAT – DONES I ESPORT”

Presentació del programa de la “VI Setmana de la igualtat – Dones i Esport”

El Consell Comarcal del Tarragonès ha presentat el programa d’activitats que, amb el títol de “VI Setmana de la Igualtat – Dones i Esport” han desenvolupat l’Àrea de Benestar Social i Família i el Consell Esportiu del Tarragonès, amb el suport de l’Institut Català de les Dones, per celebrar el “Dia internacional de les Dones”.
Com cada any, en la seva 6ena edició, s’ha preparat un programa adreçat a les dones, que inclou una vintena d’activitats obertes i gratuïtes, bàsicament esportives, tot i que n’hi ha algunes de culturals, que apropen i posen a l’abast de les participants, experiències de gran nivell qualitatiu que, fora d’aquest marc, no seria habitual poder-hi accedir.
En aquest programa hi col•laboren diferents associacions, clubs i entitats que ofereixen classes gratuïtes i jornades de portes obertes.
En total es presenta una oferta de 21 activitats, tals com Caiac, Defensa Personal Femenina, iniciació al patinatge, tennis i pàdel, curses d’orientació, jocs diversos, activitats d’aigua (piscina, sauna, jacuzzi), Aquagym, fitness, Samba brasilera, Zumba, tallers de Bollywood, tir amb arc, golf, patinatge en línia, regates de vela i conferències.
En l’acte de presentació, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Frederic Adan, ha recordat que totes aquestes activitats es fan amb la intenció de cridar l’atenció i conscienciar sobre la idea de l’igualtat de les dones, i que seguiran fent mentre calgui. “Tan de bo - ha dit - que no fos necessari cridar l’atenció sobre aquest aspecte perquè fos una cosa socialment assumida.
També ha agraït la gran feina feta pel Consell Esportiu del Tarragonès, que ha assumit la principal part de l’organització de les activitats esportives”.

Per la seva banda, el Sr. Robert Vendrell, Vicepresident institucional del Consell Esportiu del Tarragonès, ha remarcar que cada any hi ha una participació més gran d’entitats i club esportius que s’impliquen en aquestes jornades, fins el punt que, tot i no haver començat a celebrar-se enguany, ja tenen sol•licituds per l’any que ve.
Les activitats són gratuïtes, es realitzen a diferents municipis del Tarragonès, i les despeses són assumides per les organitzacions col•laboradores. La funció del Consell Esportiu del Tarragonès i del Consell Comarcal del Tarragonès és establir el contacte i negociar amb cadascuna d’elles, definir la programació , coordinar tot el procés d'inscripció i gestionar les diferents activitats.

 • Compartir a

MANIFEST CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, AL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Avui, dia 27 de novembre a les 12 h, s'ha realitzat una sessió, al Saló de Plens del Consell, en la que, a més del president de l'ens,  hi han participat consellers i regidors de benestar social, en què ha estat presentat un vídeo elaborat des del Tarragonès que mostra la tasca de totes aquelles persones que treballen per eradicar la violència masclista i s'han explicat  els punts més importants del protocol per a l'abordatge d'aquest tipus de violència a la comarca i ha estat presentada la memòria del SIAD. Posteriorment s'ha llegit un manifest de rebuig a la violència de gènere.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

MÉS DE 200 PARTICIPANTS A LES “JORNADES SOBRE LA GESTIÓ DELS SERVEIS A LES PERSONES”

Les “Jornades sobre la Gestió dels Serveis a les Persones”, que es van dividir entre el passat dijous i avui, han tingut una gran assistència de participants. A la primera jornada hi va haver una participació d’unes 70 persones i a la d’avui hi han assistit més de 140 professionals de serveis socials, de medi ambient i energia a més de persones dins l’àmbit empresarial

Les temàtiques exposades avui se centraven en “El repte de la pobresa energètica i la vulnerabilitat de les famílies”

Aquestes jornades, l’últim acte dels programats per celebrar els 25 anys dels serveis Socials al Consell Comarcal del Tarragonès, s’han celebrat a la sala Santiago Costa, de la Diputació de Tarragona, i el seu objectiu ha estat oferir nous coneixements i crear sinergies per millorar la resposta als nous reptes que presenten els serveis socials.

La jornada d’avui l’han obert Imma Costa, diputada de la Diputació de Tarragona, seguida per Rafael Torrico, gerent de SOREA, empresa col·laboradora i patrocinadora de les jornades, Francesc Iglesias, secretari d'Afers Socials i Famílies i Pere Virgili, president del Consell Comarcal del Tarragonès, els quals han saludat els assistents i posteriorment han donat pas als ponents.

La Dra. Maria Llop, directora de la Càtedra d’Energia i Desenvolupament de la URV, sota el títol “La importància econòmica, social i mediambiental de l’energia” ha fet una exposició sobre les repercussions que té el fenomen de la pobresa energètica en els diferents camps esmentats.

A continuació, Francesc Iglesias, secretari d’Afers Socials i Famílies, de la Generalitat, ha fet una “Presentació del nou concepte de pobresa energètica”, que no es tracta només de l’energia bàsica, sinó que està relacionada amb molts altres serveis necessaris i relacionat en un entorn molt complex.

L’ha seguit Montse Solé, directora de clients de l’Àrea Manager Catalunya-Balears de SOREA, que ens ha parlat sobre “El paper de l’empresa subministradora i la responsabilitat social” posant molts exemples dels mecanismes que es poden seguir -i que s’apliquen des de Sorea- pels afectats per la pobresa, camins i solucions que existeixen, i la col·laboració activa que realitza la seva empresa oferint formació a escoles, entitats i associacions, sobre mètodes d’estalviar. Ha partit del concepte de que no es pot parlar de pobresa energètica, sinó de pobresa en general, de la important funció que tenen els serveis socials per detectar-la i col·laborar amb els seus estudis, per tal de crear les sinèrgies necessàries, moltes ja existents, amb les administracions, especialment amb els municipis, les empreses, les diferents entitats i associacions i el voluntariat.

El punt final ha estat una Taula Rodona, seguida d’un debat, sobre “Com gestionar la vulnerabilitat”. En ella, Marta Cid, com a representant del tercer sector, ha intervingut de moderadora dels diferents participants: Montse Solé, directora de clients de l’Àrea Manager Catalunya-Balears de SOREA, que ha ofert una visió des del punt de vista de l’empresa subministradora; Àngel Belzunegui, director de la càtedra d’Inclusió Social de la URV, que ha aportat la visió des de la seva vessant; Josep Maria Juncosa, cap del Servei Territorial d’Habitatge de Tarragona, que també ha presentat el punt de vista des d’aquest apartat de la Generalitat, Héctor Simón, professor Lector de Dret Civil i investigador de la Càtedra UNESCO d’habitatge de la URV, que ha aportat el punt de vista de la UNESCO; Sònia Oriola, coordinadora de l’Àrea d’acompanyament a les persones de l’ACM, que ha donat una visió des del món local; Judit Pujol, cap de Secció de Consum a Tarragona de l‘Agència Catalana de Consum, ha fet la serva aportació des del seu sector; Josep M. Prunera, cap de la Unitat de Medi Ambient del SAM, de la Diputació de Tarragona, ha mostrat la realitat des del Camp de Tarragona i Ramon Castellví, enginyer industrial i consultor d’estalvi i eficiència energètica, ha parlat sobre la visió de les empreses d’educació ambiental.

Ha estat una jornada molt intensa però molt clarificadora per als participants, la qual, a quarts de tres de la tarda, s’ha clausurat amb les paraules de comiat del Sr. Torrico, gerent de SOREA, Montserrat Vilella, de la Comissió de l’ACM, i del president del Consell Comarcal del Tarragonès, Pere Virgili.

(Veure més imatges)

 

 

 

 • Compartir a

MÉS DE 60 PROFESSIONALS ASSISTEIXEN A LA JORNADA SOBRE NOIES I CONSUMS

La jornada ha estat organitzada per l’Oficina Jove del Tarragonès i ha tingut lloc a l’Espai Jove Kesse

 

S'ha celebrat a l'Espai Jove Kesse la 4a Jornada Tècnica de Salut Jove "Noies i consums. Eines i estratègies per treballar la prevenció de drogues en noies”.

 

 

La jornada ha estat organitzada per l'Oficina Jove del Tarragonès, servei promogut en col·laboració per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l'Ajuntament de Tarragona (Espai Jove de Salut) i ha comptat amb el finançament del Ministerio de Sanidad y Consumo PNSD.

 

La jornada s’ha iniciat amb una ponència que ha portat per nom Radiografia dels consums juvenils a la ciutat de Tarragona, a càrrec de Patrícia Ros, directora del Servei Prevenció de Drogues de l’Ajuntament de Tarragona; i a càrrec de Natàlia Carceller-Maicas, membre del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Patrícia Ros ha explicat la participació del Servei de Prevenció de les Addiccions de l’Ajuntament de Tarragona en l’estudi Youth in Europe, un estudi en el qual participen diversos països europeus i que té per objectiu fer una radiografia de la realitat juvenil mitjançant la recollida de dades d’una gran mostra de joves. Per la seva banda, Natàlia Carceller-Maicas, que participa en l’anàlisi i interpretació de les dades extretes de l’estudi, ha fet palesa la importància d’incorporar la perspectiva de gènere en la investigació i en l’anàlisi de dades i de posar els resultats de qualsevol estudi a disposició de les persones professionals que treballen sobre el terreny.

 

A la segona part de la jornada s’han fet sessions de treball en grups, en els quals s’ha treballat sobre diversos aspectes més concrets relacionats amb noies i consums.

 

Un dels grups ha treballat sobre com acompanyar noies amb addicció a substàncies. La temàtica del segon dels grups ha estat com treballar la perspectiva de gènere en els serveis socials adreçats a adolescents i joves; i, per últim, s’ha treballat sobre com prevenir la violència sexual en contextos d’oci nocturn.

 

La jornada ha permès a les persones assistents tant aprofundir en la temàtica dels consums de substàncies en noies com conèixer noves metodologies de treball i noves estratègies per abordar aquesta qüestió.

 

La jornada ha posat de manifest la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en el treball amb joves des de qualsevol àmbit i abordar el treball amb noies des d’una perspectiva integral.

 

(Fotos)

 • Compartir a

Més de dues-centes persones participen a la caminada de primavera del Consell Comarcal

La sortida s'ha fet des de la plaça Luis del Olmo de Roda de Berà, al Roc de Sant Gaietà.

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Tarragonès ha celebrat aquest matí la caminada curta de primavera, amb un recorregut de sis quilòmetres des de Roda de Berà fins Torredembarra. Els més de dos-cents participats, membres d’associacions de Gent Gran de tot el Tarragonès, s’han donat cita prop de les 10 del matí a la plaça Luis del Olmo de Roda de Berà. Allà els hi estava esperant Teresa Ferré, regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de Roda de Berà, qui, acompanyada pel conseller de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès, Antonio López, els hi han donat al benvinguda.
Seguidament s’ha iniciat la marxa pel camí de Ronda fins arribar a l’ermita de la Mare de Déu de Berà, on han fet una parada per esmorzar, i han continuat per la platja Llarga, el Gorg de Creixell i els Muntanyans de Torredembarra.
Aquesta ruta els ha permet conèixer els camins, el paisatge i les diverses particularitats d’aquests municipis del Tarragonès alhora que practiquen una activitat física saludable i coneixen persones d’altres localitats amb les mateixes inquietuds.

 • Compartir a

MINUT DE SILENCI PEL CRIM DE LA POBLA DE MAFUMET

L’Ajuntament de Tarragona ha convocat un minut de silenci pel crim comès la nit del passat dissabte 17 de desembre a La Pobla de Mafumet. 
El president del Consell Comarcal del Tarragonès s’hi ha afegit solidàriament, especialment perquè l’equip de professionals dels Serveis Socials ofereixen l’atenció al municipi de la Pobla de Mafumet. 
D’aquesta manera, Pere Virgili ha volgut mostrar el seu condol en nom propi i en representació de l’equip de Benestar Social per la mort de Carmen Ginés Abelló, de 44 anys, presumptament a mans del seu marit, donar suport a la família de la víctima i mostrar el seu rebuig per la violència gènere.

(Foto: Cedida Premsa de l’Ajuntament de Tarragona)
 • Compartir a

MIRA’M - FESTIVAL REC

Tornem a col·laborar amb Play Acció Cultural per al desenvolupament del projecte pedagògic Mira’m en el marc del Festival REC de Tarragona. La intenció és fer arribar al nostre jovent un cinema no comercial, acompanyat de reflexions vers temàtiques diverses. El públic a qui va adreçat és l’alumnat de batxiller dels centres de secundària del Tarragonès.

 

Enguany us esperem el divendres 4 de desembre a la seu de Caixa Forum de Tarragona (C/Cristòfor Colom, 2) de 10 a 13h, amb la següent distribució de la jornada:

 

-        De10 a11.30 aproximadament visualització d’una pel·lícula.

-        Pausa de 30 minuts per esmorzar.

-        De12 a13h posada en comú sobre la pel·lícula i la seva temàtica entre el vostre alumnat i les directores i l’actriu protagonista.

 

Enguany la pel·lícula proposada és l’òpera prima de quatre joves directores, la Laia Alabart, l’Alba Cros, la Laura Riusi la Marta Verheyen. Elseu títol és  “Les Amigues de l’Àgata” (http://www.lesamiguesdelagata.com/) que permetrà parlar, gràcies a la història de la jove protagonista (una estudiant de primer any de carrera) dels dubtes i incerteses davant el futur; de les amistats i les relacions; de les perspectives professionals i de la creació artística com a mitjà d'expressió personal, entre altres temes.

 

Des del Consell Comarcal del Tarragonès també s’ofereix suport en el desplaçament a aquells centres educatius de fora de Tarragona que vulguin assistir. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada.

Podreu obtenir més informació al telèfon 977244500 o a l'adreça de correu electrònic joventut@tarragones.org

 

 • Compartir a

NOU ESPAI JOVE DE LA POBLA DE MAFUMET

Ha tinguc lloc la jornada de portes obertes del nou Espai Jove de La Pobla de Mafumet que en els propers mesos s’inaugurarà i es posarà en ple funcionament a l’antiga escola del municipi. Aquesta és una nova iniciativa posada en marxa per l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet en la seva aposta per treballar per la joventut del poble.

 

L’objectiu de la jornada, a més a més de mostrar les instal·lacions, és també recollir les idees i reflexions del jovent del municipi quant al disseny i l’organització del lloc que es pretén que sigui un espai de trobada dinàmic i participatiu per a ells des del seu inici.

 

Al voltant d’una vintena de joves han assistit a la trobada i han donat la seva opinió sobre les característiques que els agradaria que tingués el seu espai, així com activitats a realitzar-hi i fins i tot començar la redacció de la seva normativa. El dinamitzador juvenil del municipi, membre de Fundació Privada En Xarxa, juntament amb la col·laboració de la tècnica de joventut comarcal que treballa al municipi van conduir la trobada.

 

Mitjançant conveni ambel ConsellComarcal del Tarragonès, i amb el suport dela Direcció GeneraldeJoventuti la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament també està redactant en aquests moments el Pla Local deJoventut2016-2019 i s’ofereix un servei d’atenció presencial tots els dilluns d’11 a 14 alPunt Jove,ubicat al CasalCultural, on el projecte a destacar és l’acompanyament en la recerca de feina i el suport a la inscripció ala Garantia Juvenil.

 

 • Compartir a

NOVA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDONATS AL TARRAGONÈS

El Consell Comarcal del Tarragonès, previ concurs, ha atorgat la concessió del servei de recollida de vehicles abandonats als diferents municipis del Tarragonès a l’empresa Grues David S.A.
L’abandonament d’un vehicle representa un important focus de contaminació ambiental, per la qual cosa és obligatori, sota la responsabilitat del seu propietari, dur-lo a un centre de desballestament. Tot i així, en els casos en que es produeix un abandonament, els municipis denuncien la localització del vehicle i el Consell Comarcal del Tarragonès fa el seguiment de localització del seu propietari i, si és el cas, procedeix a la seva retirada i desballestament controlat.
Aquest servei recau en una empresa que realitza les funcions de retirada de l’espai públic i portar el vehicle al dipòsit, custodiar-lo temporalment i, si s’escau, procedir al seu desballestament per a ferralla, prèvia tramitació del corresponent expedient de residu sòlid.
L’àmbit d’actuació actual cobreix els municipis de la Canonja, el Catllar, Constantí, el Morell, la Nou de Gaià, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià i Vilallonga del Camp.
Sortosament la sensibilitat dels ciutadans s’ha incrementat en els últims anys, i així, paulatinament, el nombre de vehicles abandonats s’ha anat reduint. En podem veure la seva evolució en el següent quadre:
Any 2009 2010 2011 2012 2013
N. de vehicles abandonats 79 51 38 24 16

Aprofitant la recollida d’un vehicle, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Frederic Adan, ha visitat el nou concessionari per tal de fer un seguiment de les instal•lacions i dels procediments que es segueixen.

 • Compartir a

10é ANIVERSARI ZONA TRAC

Els municipis de la Zona TRAC (Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell) han presentat al Consell Comarcal del Tarragonès els actes de celebració del desè aniversari de treball conjunt en matèria de joventut. Alcaldes i regidors dels quatre municipis han explicat els actes escollits que es duran a terme durant el segon semestre d’aquest any, destacant-ne la batucada a Torredembarra; la baixada de trastos a Roda de Berà; les activitats esportives a Creixell; i la Fira d’Entitats a Altafulla. Totes elles activitast en les que el jovent s’hi veu directament implicat, sigui com a organitzador, col•laborador o com a destinatari final. 

També s’ha explicat la creació d’una aplicació que es pot descarregar als dispositius mòbils android des del codi QR que es veu a l’agenda, on a més a més d’informació sobre les activitats que inclou aquest aniversari també es pot trobar el contacte i ubicació dels quatre punts d’informació juvenil, links d’interès, etc.

L’acte ha comptat amb la presència també del Coordinador Territorial de Joventut, Joan Plana, que ha destacat la importància del treball en xarxa, no tan sols per l’aprofitament de recursos que comporta sinó també perquè enriqueix totes les parts i millora el fruit del treball conjunt.

 • Compartir a

Oberta la tercera convocatòria per presentar propostes a la concessió de distincions de mèrit de serveis distingits

El Consell Comarcal del Tarragonès, recollint el suggeriment d’alguns municipis de la comarca, va iniciar la convocatòria anual de concessió de distincions de Mèrit de Serveis Distingits, amb l’objectiu d’honorar persones o entitats en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

Tenint encompte labona acollida de les dues edicions, el Consell Comarcal va aprovar al Ple, de data 20 de desembre del 2016, les Bases per a la tercera convocatòria per a la concessió d’aquestes distincions. En les Bases s’estableix que les propostes les presenten els Ajuntaments del Tarragonès, a proposta del Ple municipal i que s’atorgaran a persones o entitats dels municipis de la comarca que s’hagin distingit en una continuada labor cultural, científica, econòmica, social o urbanística. El termini establert per presentar les propostes és el 24 de març de 2017.

 • Compartir a

OBERTES LES INSCRIPCIONS A L’ESQUIADA JOVE ZONA TRAC

Els Punts d’Informació Juvenil dela zona TRAC, Torredembarra, Roda de Berà, Altafulla i Creixell, amb la col·laboració i suport del Consell Comarcal del Tarragonès i dela Direcció GeneraldeJoventut, organitzen una nova edició de l’Esquiada Jove dins del projecte Propera Parada.

 

La sortida es farà els dies 26, 27 i 28 de febrer a l’estació Vallnord d’Andorra.

 

S’adreça a majors de 14 anys i el preu per persona és de 130 €.

 

Enguany com a novetat qui vulgui pot fer pagament fraccionat. Això permetrà al jovent pagar 50€ de pre-inscripció abans del 5 de febrer i 80€ en un segon pagament abans del 19 de febrer, data en què es tanquen les inscripcions.

 

Aquest preu inclou el transport, el forfait per a 2 dies, l’assegurança i l’allotjament a mitja pensió a l’Hotel Panorama de 4 estrelles.

 

Les inscripcions ja estan obertes i cal fer-les a qualsevol dels 4 Punts d’Informació Juvenil. 

 • Compartir a

Obertura del Punt Jove als Pallaresos

El Punt Jove arrenca com un espai d’atenció a tots els joves dels Pallaresos. A partir de l’11 de febrer els joves que vagin a l’Ajuntament trobaran el seu punt de consulta amb informació juvenil i serveis diversos cada 2n i 4t dijous de mes.

 

Informació en temes de formació, treball, habitatge, salut i prevenció, suport a l’associacionisme, voluntariat, vacances i estades, turisme juvenil... són alguns dels temes que s’hi podran consultar, però els serveis més destacables que els joves trobaran són l’atenció personalitzada en assessorament laboral i la gestió i acompanyament en el programa de la Unió Europea de Garantia juvenil que detallem tot seguit:

 

    ACOMPANYAMENT LABORAL

 • Assessorament i orientació laboral personalitzat.
 • Realització del currículum.
 • Acompanyament en el procés de cerca de feina.
 • Ofertes laborals actualitzades gràcies al Club de feina.
 • Inscripció a la Borsa de treball del Servei Comarcal de Joventut, centrada en professions relacionades amb el món del lleure, l’esport, l’educació i altres d’àmbit social.

 

GARANTIA JUVENIL:

 • Programa que vol lluitar contra l’atur juvenil i ofereix avantatges als joves amb programes de formació i iniciació al mercat laboral.
 • Dirigit a joves de 16 a 29 anys que no estiguin ni estudiant ni treballant.
 • Des del Punt Jove s’informarà del programa, es donarà suport a la inscripció i es farà un seguiment del jove conjuntament amb el SOC.

 

Per altra banda, també és un espai de recull de propostes i idees dels joves del poble per a la redacció del proper Pla Local de joventut dels Pallaresos, pel que se’ls convida a fer aportacions ja sigui de forma presencial o mitjançant el correu electrònic.

 

Joves! Us esperem a l’Ajuntament cada 2n i 4t dijous de mes d’11 a 13h (i de 13 a 14h amb cita prèvia). També us atendrem a mancomunatjove@tarragones.org i al telèfon 977244500.

 

 

 

Punt Jove els Pallaresos

(Cada 2n i 4t dijous de mes)

Av Catalunya, 8, baixos.

43151 Els Pallaresos (TARRAGONA)

 

mancomunatjove@tarragones.org /   www.tarragones.cat

 

977244500 (Consell Comarcal)

977 61 06 00 (Ajuntament dels Pallaresos els dies d’atenció).

 

Aquest servei es dóna gràcies a un conveni establert entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos i amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.

 

 • Compartir a

OFRENA DE L'11 DE SETEMBRE

Com cada any, el Consell Comarcal del Tarragonès va fer l'ofrena floral al monument de Rafael  Casanova, a Tarragona.  A l'acte hi van participar diferents consellers, i l'ofrena fou realitzada pel president, Pere Virgili, acompanyat pels dos vicepresidents, Martí Pla i Daniel Cid, i pel conseller de Benestar i Família, Antonio López.

 

(Imatges)

 • Compartir a

OFRENA FLORAL 11 Setembre

 

Com és tradicional, en la Diada Nacional de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès va fer la seva ofrena floral al monument de Rafael Casanova, en un acte festiu celebrat a Tarragona.
En ell hi van participar el president de l’ens, Sr. Pere Virgili, acompanyat d'una representació dels consellers.

(Imatges)

 • Compartir a

Ofrena Floral de l’11 de setembre del Consell Comarcal del Tarragonès

Com és tradicional, en la Diada Nacional de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès va fer la seva ofrena floral al monument de Rafael Casanova, en un acte festiu celebrat a Tarragona.

En ell hi van participar el president de l’ens, Sr. Frederic Adan, acompanyat pels vicepresidents i diferents consellers, representant tots els grups polítics.

 

 • Compartir a

PER SANT JORDI, EL CONSELL COMARCAL COMPARTEIX LECTURES AMB LA GENT GRAN

El Consell Comarcal del Tarragonès en col·laboració amb els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona,la BibliotecaPúblicade Tarragona, l’Ajuntament de Creixelli l’Ajuntament dels Pallaresos, en el marc de les activitats que s’organitzen per Sant Jordi, ha programat una sèrie de lectures sota el lema “La veu em frisa” (Montserrat Abelló) a residències de gent gran del Tarragonès, amb la voluntat d’acostar aquesta festa de les lletres a llocs on hi ha persones que no poden celebrar-la al carrer:

 

Les lectures han anat a càrrec del president del Consell Comarcal del Tarragonès, dels alcaldes de Creixell i els Pallaresos i de voluntaris i voluntàries d’aquests municipis.

 

Els dies i residències on es desenvolupa aquesta activitat són:

 

Dimarts 21 d’abril de 2015, 10.30h, ResidènciaLa Ermitaa Creixell.

Dimarts 21 d’abril de 2015, 11.30h, Residència Llar d’Avis Mar i Sol a Creisell.

Dimecres 22 d’abril de 2015, 10.45h, Residència Santa Tecla Llevant de Tarragona

Dimecres 22 d’abril de 2015, 12.15h, Residència Santa Tecla Ponent de Tarragona

Divendres 24 d’abril de 2015, 11h, Residència Nostrallar als Pallaresos.

 

(Fotos Santa Tecla)

(Fotos Nostrallar)

 • Compartir a

PER SANT JORDI, EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS COMPARTEIX LECTURES AMB LA GENT GRAN

El Consell Comarcal del Tarragonès en col·laboració amb els Serveis Territorials de Cultura a Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona, l’Ajuntament de Creixell, l’Ajuntament dels Pallaresos i l’Ajuntament de Roda de Berà, en el marc de les activitats que s’organitzen per Sant Jordi, ha programat una sèrie de lectures sota el lema “La veu em frisa” (Montserrat Abelló) a residències de gent gran del Tarragonès, amb la voluntat d’acostar aquesta festa de les lletres a llocs on hi ha persones que no poden celebrar-la al carrer.

Els actes es realitzen aquesta setmana a la Residència "Nostrallar", dels Pallaresos, les residències "Ponent" i "Llevant", de la Xarxa Santa Tecla, de Tarragona, la Residència "Mar i Sol"  i la Residència  "La Ermita", de Creixell i la Residència Barà Bahia de Roda de Berà.

Les lectures van a càrrec de voluntaris i voluntàries de la nostra comarca, del president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, de la presidenta de la Comissió de Cultura, Sra. Rosa M. Parés, del president de la Comissió de Benestar Social, Sr. Antonio López, del conseller del CCT, Sr. Frederic Royuela, de l'alcalde dels Pallaresos, Sr. Josep M. Nolla, de l’alcalde de Creixell, Sr. Jordi Llopart, a més d’altres representant polítics dels ajuntaments.

 

(Imatges Residència Nostrallar)

(Imatges Residència Ponent)

(Imatges Barà Bahia)

(Imatge Creixell)

(Imatges Residència Llevant)

 • Compartir a

PERE VIRGILI ES REUNEIX AMB ÒSCAR CADIACH

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, va reunir-se amb l'alpinista Òscar Cadiach, recentment guardonat amb la Creu de Sant Jordi per la seva dilatada trajectòria alpinística. L’any 1985 va ser el primer català en trepitjar el cim de l’Everest. Ha estat més de 25 vegades per sobre dels vuitmils metres i ha coronat 16 vuitmils.

Durant l'entrevista, el president va reiterar la felicitació a l'alpinista per la distinció rebuda i van comentar els nous projectes futurs.

 • Compartir a

"POLÍTIQUES DE MOBILITZACIÓ D'HABITATGES BUITS"

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS DEDICA UNA JORNADA A LES "POLÍTIQUES DE MOBILITZACIÓ D'HABITATGES BUITS"

 

 

Al Consell Comarcal del Tarragonès,  s'ha celebrat una jornada adreçada als alcaldes, regidors i tècnics d'habitatge municipals, per tal d'informar-los sobre les noves normatives aprovades pel govern, adreçades totes elles a facilitar eines que permetin reduir l'estoc d'habitatges buits i potenciar el lloguer social.

El president del Consell Comarcal, Sr. Pere Virgili, va fer una introducció descrivint els antecedents que ens han conduit a la situació actual i definint les característiques existents.

El paquet de normatives, lleis i decrets facilita elements de recollida d'informació per tal de disposar d'un cens, i mitjançant mesures de col·laboració amb els grans propietaris, però també sancionadores, posa la responsabilitat en mans dels ajuntaments, tots facilitant-los els mitjans necessaris perquè puguin actuar.

La realitat actual posa en evidència que hi ha una gran necessitat d'habitatges a preu assequible i un nombre d'habitatges buits que pràcticament dobla la demanda.

Per altra banda, tot i la gran disponibilitat d'habitatges, hi ha una oferta insuficient per cobrir la demanda social, és per això que el govern ha creat tot aquest conjunt de lleis i normes par tal d'estimular-la.

La tècnica en Habitatge, Elga Molina, ha explicat detalladament quines són les noves "Polítiques de mobilització d'habitatges buits" reflectides en les noves lleis i la manera d'aplicar-les des dels municipis, posant alguns exemples de determinats municipis i comarques que ja les apliquen i oferint una guia bàsica i homogènia de com s'ha d'actuar i, davant dels dubtes que puguin sorgir, oferint els serveis d'Habitatge del Consell Comarcal del Tarragonès que en tot moment estaran disponibles per facilitar l'assessorament necessari.

 

(Veure imatges)

 

 

 

 • Compartir a

Premi d’Investigació de Batxillerat ”Fundació Catalunya-La Pedrera” i Cicles Formatius de Grau Superior “Repsol”

Premi d’Investigació

de Batxillerat ”Fundació Catalunya-La Pedrera”

i Cicles Formatius de Grau Superior “Repsol”

(16a Convocatòria)

 

El Consell Comarcal del Tarragonès,la Juntade Directors dels centres d’educació secundària de la comarca i les associacions de pares i mares d’alumnes han cregut oportú convocar la setzena edició del premi d'investigació amb l’objectiu de: 

 • Potenciar la recerca i la investigació fora de l’àmbit universitari.
 • Estimular l'alumnat en la realització de treballs de qualitat.
 • Educar els joves en la presentació i la defensa pública del treball realitzat.
 • Incentivar els centres en la motivació dels seus alumnes a endinsar-se en el món de la investigació. 

COMITÈ ORGANITZADOR

L’òrgan encarregat del present premi estarà format pels següents membres:

 ·        Consell Comarcal del Tarragonès

 • Departament d’Ensenyament dela Generalitatde Catalunya
 • Instituts d’educació secundària de la comarca
 • FAPAC i FAPAES
 • Universitat Rovira i Virgili

 BASES

 PARTICIPANTS

Podran participar-hi alumnes de tots els centres d’educació secundària de la comarca del Tarragonès, i cada centre podrà presentar tres treballs d’investigació de Batxillerat. Pel que fa als Cicles Formatius de Grau Superior tres per família professional.

 

REQUISITS TÈCNICS DELS TREBALLS

Els treballs d’investigació han de reunir els següents requisits: 

 • Ésser realitzats durant el curs acadèmic 2015-16.
 • S’han de presentar impresos en DIN A4, a una sola cara, a doble espai, amb cos 12. S’acceptaran aquells treballs elaborats en una segona llengua no oficial: anglès, francès, alemany o italià, havent d’adjuntar-hi, en aquest cas, una síntesi traduïda.
 • Extensió màxima de 50 pàgines, annexos exclosos, en el cas de treballs de Batxillerat i 100 pàgines, annexos exclosos, en els de Cicles Formatius de Grau Superior. En aquest darrer cas, en el supòsit que els treballs presentats s’hagin realitzat en algun altre suport material (maqueta, simulació pràctica, experiència real o model a escala), aquesta es podrà aportar com a complement de la presentació del treball.
 • Els participants han de presentar:
  • Una còpia impresa del treball.
  • Una còpia del treball en suport magnètic, format PDF, si hi ha arxius:
   • Vídeo, en format *.AVI (Extensió màxima total 300MB)
   • Una presentació en format Power Point.
   • Un resum del treball d’un màxim de 400 paraules, en format PDF
 • No podran concursar treballs que hagin estat premiats a d’altres certàmens.

 

En cap dels fitxers, per tal de preservar l’anonimat del seus autors, no hi podrà figurar cap referència que identifiqui l’alumne, professors o centre on estan matriculats. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Els centres participants de Batxillerat han de fer arribar els treballs com a molt tard el 31/05/2016, i els de Cicles Formatius de Grau Superior, com a molt tard l’1/07/2016, al Consell Comarcal del Tarragonès, c/ de les Coques, 3, 43003 Tarragona.

 

El centre ha de trametre:

 • Ofici amb el/s treball/s seleccionat/s que el representi.
 • Per a cada treball una fitxa d’inscripció.
 • Els treballs aniran signats amb un pseudònim. 

JURAT

 

Premi d’investigació de Batxillerat Catalunya-La Pedrera”:

Sr. José García, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès.

Sr. Rafael Muñoz, en representació del Departament d’Ensenyament.

Sra. Maria Pilar Sanz i Sra. Rosa Maria Murtró representants dels estudis de Batxillerat.

Sra. Lesley Anna Bell i Sra. Lourdes Tablado, caps de departament o seminaris.

Sr. Ricard Boqué i Sra.Yolanda Bodoqueen representació dela Universitat Rovirai Virgili. 

 

Premi d'investigació de Cicles Formatius de Grau Superior Repsol”:

Sr. Albert Abelló, en representació del Consell Comarcal del Tarragonès.

Sr.Valero Camps, en representació del Departament d’Ensenyament.

Sr. Rafel Pallach i Sr. Mateu González, representants d’estudis de formació professional.

Sra. Pilar Forés i Sr. Joan Perelló, representants de CFGS sector serveis i sector industrial.

Sr.Antoni Martínezi Sr. Albert Oller, en representació dela Universitat Rovirai Virgili.

 

Els jurats poden cercar l’assessorament extern que considerin oportú. Així mateix, se’ls informarà del nombre d’alumnes que han confeccionat els treballs de recerca.

 

Una vegada valorats els treballs presentats se’n farà una selecció i els interessats seran citats, prèvia comunicació, per tal que exposin públicament el treballs abans de la lectura del veredicte del jurat (el temps per a l’exposició serà de 5 minuts).

 

El jurat pot declarar desert algun dels premis convocats o concedir accèssits si ho considera oportú. El seu veredicte és inapel·lable. 

PREMIS

S’estableixen dues categories: Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior.

Per a cadascun d’aquests nivells educatius s’atorgaran els següents premis:

 

Participant                               Centre

1r. premi                   850 € i diploma                        700 € i diploma

2n. premi                  700 € i diploma                        700 € i diploma

3r. premi                   550 € i diploma                        700 € i diploma 

LLIURAMENT DELS PREMIS

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant la tardor de 2016.

 

Un membre del jurat farà pública l’acta en què es donaran a conèixer els guanyadors. Serà en aquest acte on a més es farà públic un reconeixement als tutors dels treballs guanyadors als quals se’ls lliurarà un diploma acreditatiu.

 

Els treballs guanyadors passaran a ser propietat del Consell Comarcal, que podrà publicar-los o fer-ne l’ús que consideri oportú. La resta de treballs presentats es col·locaran en la biblioteca-virtual, http://www.urv.cat/futurs_estudiants/1er_i_2n_cicle/info_centres_secundaria/premisrecerca45.html#rep, per tal que puguin ésser consultats. 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

El Consell Comarcal del Tarragonès, en compliment del que estableix l’article 5 dela Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, pel qual es regula el dret d’informació i recollida de dades, informa a tots els participants que:

 • Les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Consell, amb la finalitat de gestionar el cartell de premis convocats.
 • S’autoritza a la utilització de qualsevol material fotogràfic o audiovisual en què aparegui el concursant per part del Consell Comarcal del Tarragonès
 • Les dades personals i material gràfic podran cedir-se a administracions / entitats vinculades amb el premi.

 

En qualsevol moment, els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit al Consell Comarcal del Tarragonès, c/ coques, 3 - 43003 Tarragona.

 

Els autors, per la mera participació en el concurs, han d’acceptar les bases i renunciar a qualsevol reclamació legal.

 

Altres aspectes no regulats en aquestes bases seran resolts perla Comissió Organitzadorad’aquest premi.

 

 • Compartir a

PREMIS D'INVESTIGACIÓ DE BATXILLERAT-FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR-REPSOL

PREMIS D'INVESTIGACIÓ DE BATXILLERAT-FUNDACIÓ CATALUNYA-LA PEDRERA I CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR-REPSOL


El Consell Comarcal del Tarragonès ha lliurat els premis corresponents a la 15a convocatòria del Premi d'Investigació de Batxillerat-Fundació Catalunya-La Pedrera i el Premi d'Investigació de Cicles Formatius de Grau Superior-Repsol.

Ambdós estan dotats amb 850 euros per a l'alumne guanyador i 700 al seu centre; el segon premi  700 euros per a l'alumne i 700 més per al centre; i el tercer premi 550 euros a l'alumne i 700 al seu centre educatiu.

El Primer Premi d'Investigació de Batxillerat va ser per a Luis Rodríguez Ballabriga, del Col·legi Vedruna Sagrat Cor, pel seu treball "Un telefèric a la ciutat de Tarragona. De l'magnetisme a la levitació".

El segon premi va ser per Judit Pérez Ruiz, de l'Institut de Constantí, pel seu projecte "Estudi dels factors que influeixen en el desenvolupament del Llevat Saccharomices cerevisiae",  i  el tercer premi va ser per Júlia Borràs Serres, de l'Institut Comte de Rius, pel treball "Els fets al Pinell de Brai".

El primer premi de Cicles Formatius de Grau Superior-Repsol va ser per al projecte titulat "Ambiled", obra de Carles Recasens Álvarez, Ismael Borràs Sangenís i Camilo Tautiva Betancourt, alumnes de l'Institut Comte de Rius, el segon va ser per Raquel Marín Álvarez, Imanol Campanals Subirats i Jordi Royo Mata, també del mateix institut, pel seu treball "Simulació al laboratori d'1 Tractament primari secundari d'aigües residuals" El tercer premi va correspondre a Jordi Fontova Ruiz, de l'Institut Cal·lípolis, pel seu treball "Càncer de recte amb metàstasi hepàtica". L'acte de lliurament dels premis lloc al Paranimf de la URV, va ser presidit pel President del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, la Directora dels serveis Territorial d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Sra. Maria Àngels Gonzàlez, la Vicerectora d’estudiants i comunitat universitària, Dra. Arantxa Capdevila, el Director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, i el Responsable de projectes de l’àrea de Coneixement i Recerca, Sr. Nando Oterino, i va estar presentat pel periodista Xavier Graset.

 

(Veure totes les fotografies)

 • Compartir a

Premis FVSCVS

Organitzat pel Consell Esportiu del Tarragonès i el Consell Comarcal del Tarragonès, s'ha realitzat la gala de lliurament dels Premis i de la Beca “Auriga Fvscvs 2015”, en la seva vuitena edició, a l’Aula Magna del Campus Catalunya de l’URV.


L’objectiu dels premis és fer un reconeixement del treball i la dedicació a la promoció de l’esport en edat escolar i al foment de l’esport a la comarca que realitzen diàriament els municipis, els centres d’ensenyament, les entitats esportives del nostre àmbit, i tots els agents, entrenadors, professors i dirigents esportius, sense prioritzar la valoració dels resultats esportius i sí la feina que moltes vegades no gaudeix de la repercussió necessària i que, en canvi, fa possible el desenvolupament de l’esport de base al Tarragonès. En aquesta edició són catorze les categories convocades.

Així mateix, s’ofereix a tots els ajuntaments un fòrum perquè, fora del seu àmbit local, puguin oferir també un reconeixement a aquelles persones i entitats que considerin que en són mereixedores.

Per una altra banda, també s'han lliurat els guardons de la Beca Auriga Fvscvs, en les dues modalitats convocades en aquesta edició: 

 

Modalitat I.

A un projecte de treball d’investigació que es refereixi a la comarca del Tarragonès en conjunt, o als municipis que la componen, o que l’hagin presentat persones nascudes o residents a la comarca, individualment o en grup.

 

Modalitat II.

A treballs de recerca o de síntesi realitzats durant el curs acadèmic 2014/15 per estudiants matriculats en un centre d’ensenyament secundari de la comarca, que estiguin cursant ESO, Batxillerat, o un Cicle Formatiu de Grau Superior.

 

A l'acte s'ha comptat amb la presència del Director General de l'Esport, de la Generalitat de Catalunya, Sr. Gerard Figueres, juntament amb el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Sr. Raül Font-Quer, i del vicepresident primer del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Daniel Cid, com també d'una àmplia representació de les autoritats municipals de la comarca, dels diferents ens oficials i de les escoles i clubs esportius de la comarca i entitats col·laboradores.

 

(Veure més fotos)

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DE L’ARXIU DE LA FAMÍLIA YXART

Pere Virgili, president del Consell Comarcal del Tarragonès, va participar a l’acte de presentació de la cessió de l’arxiu patrimonial de la família Yxart a la Generalitat de Catalunya, per ser ingressat i tractat a l’Arxiu Històric de Tarragona (AHT).

La família Yxart és una de les nissagues més rellevants del Camp de Tarragona, amb arrels a la ciutat de Valls des del s. XVII i implantada a partir del s. XIX a Tarragona, alhora que amb forts vincles amb Altafulla. L’ingrés d’aquest arxiu a l’AHT és una bona notícia pel patrimoni cultural de les nostres comarques, en tant que permetrà garantir-ne la seva preservació en el temps, així com ser posat a l’abast dels investigadors i de totes les persones interessades en consultar-lo, després del pertinent tractament arxivístic.

L’acte també va comptar amb la presència Jusèp Boya i Busquet, Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i de Jaume Yxart Neira, en representació de la família.

El Departament de Cultura col·labora amb el Consell Comarcal del Tarragonès en la implantació i manteniment del seu sistema de gestió documental, i en la creació de l’estructura que permeti donar suport als altres arxius de la comarca a través de l’Arxiu Històric de Tarragona, en tant que Arxiu Comarcal, especialment als arxius dels municipis de fins a 10.000 habitants.

L’assistència als municipis en l’àmbit del patrimoni documental a la comarca del Tarragonès s’ha portat a terme, en els darrers anys, a través de convenis amb els ajuntaments que s’hi ha mostrat interessats: Salomó, el Catllar, la Canonja, Creixell, Perafort, la Pobla de Montornès i la Nou de Gaià.

 

 

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DE LA NOVA HIDRONETEJADORA PER AL TARRAGONÈS

El Consell Comarcal del Tarragonès, amb el suport de la Diputació, ha adquirit un equip hidronetejador que actuarà als municipis d'Altafulla, la Canonja,el Catllar, Constantí, Creixell, el Morell, la Nou de Gaià, el Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, la Secuita, Vespella de Gaià i Vilallonga del Camp.

Aquest equip de neteja està format per un sistema hidràulic que disposa d'aigua a pressió, freda i calenta i una pistola de neteja. El conjunt està integrat a un furgó amb un motor de 85 CV i ha representat una inversió de  65.716 €.

La funció principal de la hidronetejadora és el manteniment dels contenidors de les deixalles, però pot complir altres serveis, com ara la desincrustació d'elements adherits a terra o la neteja de grafittis, per exemple. 

 

 

(Veure més imatges)

 

 • Compartir a

Presentació de les "II Jornades Comarcals Empresa i Territori al Tarragonès" al Consell Comarcal del Tarragonés.

A les jornades s'analitzarà la situació econòmica de la comarca amb la finalitat de reduir la taxa d'atur, incrementar el PIB i millorar el teixit empresarial.

 

Pere Virgili, president Consell Comarcal Tarragonès,  J. Antoni Belmonte, president CEPTA i Miquel Ángel Bové, vicerector de transparència i innovació de la URV, van presentar les "II Jornades Comarcals Empresa i Territori al Tarragonès", que es realitzaran el proper  dilluns 2 de maig, amb la participació d'una quarantena empresaris  que analitzaran l'entorn empresarial i econòmic de la comarca i plantejaran solucions per a millorar les oportunitats, potenciar els punts forts i superar les febleses.

 

La importància d'aquestes jornades és disposar d'una visió general de l'entorn empresarial que ens afecta més directament.

 

A partir d'aquest quadre, administracions i especialment els empresaris poden suggerir canvis, solucions, accions, que permetin millorar les condicions, les empreses, la economia, els treballadors, etc.

 

Pel Consell Comarcal del Tarragonès aquesta jornada és d'una importància principal, ja que està centrada a la nostra comarca.  Després de les conclusions de la taula de treball empresarial tindrem elements suficients per parlar i ajudar en tot el que puguem al món empresarial i laboral que ens envolta.

 

Tot i que en el Rànquing comarcal de competitivitat a Catalunya, el Tarragonès ocupa un 4art. lloc; una posició que ve mantenint durant els últims 5 o 6 anys.  Aquest és un dels temes que podem estudiar en aquesta jornada: "Què podem fer per superar aquesta posició? (o com a mínim, mantenir-la?)".

 

En general es parteix d'una bona situació; la nostra posició relativa en alguns aspectes, com ara recursos humans, infraestructures, accés als mercats i proveïdors, innovació, etc. és excel•lent. De les 41 comarques de Catalunya, el Tarragonès ocupa els llocs 3r. o 4art. i això dóna confiança i cal aprofitar-ho.

 

Altres temes d'interès poden ser com incrementar el creixement, que, tot i ser positiu, el de l'últim any ha estat lleugerament inferior al de la mitjana de Catalunya,  o com millorar la sostenibilitat mediambiental o l'esperit emprenedor, on el Tarragonès ocupa uns llocs més baixos.

 

(Veure imatges)

 

 

 

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL CALL JUEU DE TARRAGONA de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González

S'ha presentat el llibre "EL CALL JUEU DE TARRAGONA. ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DE L’EDIFICI DE CA LA GARSA I EL SEU ENTORN" de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González.

 

El Dr. Jordi Diloli Fons, professor del Departament d'Història i Història de l’Art de la Universitat Rovira i Virgili és qui s'ha fet càrrec de presentar aquest novetat de la col·lecció "Els llibres del Consell".

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de REPSOL.

 

Segons els autors “Aquest llibre evoca una part de la nostra Història, sovint desconeguda, quan no silenciada. El call i Ca la Garsa són conceptes i llocs que molts ciutadans de Tarragona coneixen per via de la tradició, noms que donen sovint per cert fets fins ara poc o mai contrastats científicament, com l’associació entre el casal del barri jueu i la sinagoga, però que sovint es mostren pobres a l’hora de transmetre les notícies de la vida d’uns tarragonins i d’unes tarragonines que nasqueren i visqueren a la ciutat, que s’estimaren, tingueren fills i honoraren els seus avantpassats. Gens diferents en moltíssims aspectes dels d’avui. El concepte de call no es limita únicament al traçat urbà que sovint hom té al cap, aquells vials dela Part Alta, estrets, que porten al carrer de Santa Anna i a la plaça del Fòrum. El call és la comunitat, l’aljama, la jueria, les seves gents i, en aquest sentit, aquest llibre no ha finalitzat la seva recerca rere els murs antics del barri jueu, sinó que ha pretès estudiar la presència jueva des dels seus inicis fins als darrers dies que habitaren ala seva Tarragona, des del Port fins a l’Oliva, des de les cases als cementiris.”

 

És el resultat del treball guanyador del XVè Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura 2013, que s’atorga  a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis quela componen. El jurat d’aquella estava integrat per Montserrat Palau Vergés,Jordi Roca Girona iJosep Sánchez Cervelló, professors dela Universitat Rovira i Virgili i Manel Güell Junkert, Arxiu Diputació de Tarragona.

 

La beca té una dotació de 2.450 € i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell.

 

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL NOSTRE CINEMA PARADÍS. ELS INICIS DEL CINEMA ALS POBLES DEL TARRAGONÈS

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE EL NOSTRE CINEMA PARADÍS. ELS INICIS DEL CINEMA ALS POBLES DEL TARRAGONÈS de Pedro Nogales i José Carlos Suárez (fotos)

 

A la seu del Consell Comarcal del Tarragonès, s’ha presentat el llibre EL NOSTRE CINEMA PARADÍS. ELS INICIS DEL CINEMA ALS POBLES DEL TARRAGONÈS de Pedro Nogales i José Carlos Suárez

L’acte ha estat conduït pel Sr. Josep Maria Caparrós, catedràtic emèrit d’Història Contemporània i Cinema de la Universitat de Barcelona. Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de REPSOL.

 

Aquest llibre és una investigació històrica sobre l’assentament del fenomen cinematogràfic als pobles de la comarca del Tarragonès, en els seus primers anys de vida (1897-1939). És un treball exhaustiu de recuperació de la memòria de persones, locals i projeccions que hem oblidat i que van posar les bases del major entreteniment del segle XX: el cinema.

Segons els autors, els inicis de l’exhibició al Tarragonès vénen marcats per l’empenta d’uns emprenedors pioners i per l’interès més cultural que econòmic a exhibir els films. Els locals eren ateneus, entitats i col·lectius que de vegades implicaven formacions polítiques, conservadores o progressistes -o directament revolucionàries- com la que va sorgir a la Riera de Gaià amb l’enigmàtic nom de ‘La Bombilla’. També hi hagué una ‘Bombilla’ a Salomó, com informava en la presentació el seu alcalde i vicepresident de la Comissió deCulturadel Consell Comarcal, Antoni Virgili.

En aquest llibre, el lector descobrirà persones, noms i locals que en moltes ocasions s’han deixat de banda perquè varen estar dedicats a una cosa tan poc important com era el cinema. En conjunt és un recorregut de més de 40 anys pels nostres pobles, en el que descobrim noms i llocs on es va fer cinema. Però, sobretot, veurà la riquesa d’una relació que ni tan sols podia imaginar. En aquesta obra es fa palès que el cinema era una mena d’agent modernitzador dels pobles i encara avui queda molt per descobrir d’aquesta història que no només es fa a base de títols del pel·lícules, sinó també de persones. Noms que el pas del temps està deixant en el més absolut oblit i que s’han de recuperar urgentment, perquè hi ha veritables tresors d’informació cinematogràfica als arxius locals i perquè el cinema a casa nostra no és una cosa de fa quatre dies, sinó que té més de 100 anys d’història.

 

És el resultat del treball guanyador del XIVè Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura 2012, que s’atorga  a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis quela componen. Eljurat d’aquella convocatòria estava integrat perMontserrat Palau,Salvador Antoni Josep M. Sabaté professors dela Universitat Rovirai Virgili i Jordi Piqué, Arxiu Municipal de Tarragona.

 

La beca té una dotació de 2.450 € i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell.

 

En aquesta col·lecció s’han publicat, en conveni ambArola Editors, els treballs següents:

 

-        El municipi i el govern municipal de la ciutat de Tarragona (segles XVI i XVII) de Josep M. Recasens i Comes.

-        L’Altra Riba. Trajectòries de vida i migració de dones d’origen marroquí al Camp de Tarragona de Marta Alonso Ortiz del Rio.

-        Les actituds de l’elit civil tarragonina durant la restauració (1890-1914). Cohesió interna, dependència externa de M. Jesús Muiños.

-        El setge de Tarragona de 1641 deManel Güell.

-        Supervivència de postguerra. El cas de Tarragona d’Ester Magriñá.

-        La família tarragonina a la segona meitat del segle XIV d’Elisabet Gràcia.

-        De Kese a Tarraco. La població de la Tarragona romanorepublicana, amb especial referència a l’epigrafia, de M.Isabel Panosa.

-        Plantant cara al sistema, sembrant les llavors del canvi. Els moviments socials al Tarragonès (1975-2010), de Marc Suanes Larena.

-        El Codony a l’inici del segle XVI. Paisatge, economia i societat dels antics llocs i termes del Codony a partir d’un capbreu de 1510, d’Hèctor Mir Llorente.

-        Formació i usos de l’espai urbà medieval a Tarragona, segles XII-XIII, de José Javier Guidi i Alberto Villuendas.

-        L’articulació del primer sindicalisme de postguerra al Tarragonès (1939-1944), d’Antoni Gavaldà.

 

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA POBLACIÓ DE TARRAGONA DE LA CRISI BAIXMEDIEVAL A LA DE L’ANTIC RÈGIM" D’EDUARD JUNCOSA, GUANYADOR DEL PREMI TARRAGONÈS BECA D’INVESTIGACIÓ 2014.

El Consell Comarcal del Tarragonès convoca, amb el patrocini de Repsol, els Premis Tarragonès, entre els quals hi ha el Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura, amb l’objectiu de fomentar els treballs de recerca sobre la comarca.

 

El dijous 12 de maig, a les 19h, a la seu del CCT, presentarem el llibre "La població de Tarragona de la crisi Baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica" d’Eduard Juncosa, guanyador del Premi Tarragonès Beca d’Investigació 2014. La presentació anirà a càrrec del Dr. Antoni Virgili, professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

“La present obra, basada en una triple vessant: instrumental, expositiva i analítica, pretén donar a conèixer, a partir de l’estudi directe de les fonts primàries conservades i de la bibliografia disponible, el nombre de pobladors que habitaren Tarragona al llarg del gairebé mig mil·leni transcorregut entre l’ocàs de l’Edat Mitjana i l’esclat del Món contemporani (segles XIV a XIX). Però no només busca donar resposta a quants, sinó que també s’interroga sobre el com i el perquè de les diverses conjuntures, tot transcendint les meres xifres per arribar fins a les persones. La ciutat del Francolí, antiga capital imperial, hagué de lluitar amb coratge per fer front a múltiples adversitats, a crisis successives i, fins i tot, a la recurrent amenaça del despoblament. Aquestes pàgines són un elogi als esforços i a la perseverança d’uns avantpassats que aconseguiren sobreposar-se als obstacles per llegar-nos una ciutat viva on, a cada racó, s’hi pot respirar història.”

 • Compartir a

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PODER LOCAL, GOVERN I ASSISTÈNCIA PÚBLICA: L’HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA DE TARRAGONA de Josep Barceló Prats.

Dijous 4 de maig, a les 19h, a la seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

 

L’acte anirà a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de REPSOL.

 

 

“La present obra, construïda amb una lògica de longue durée, pretén donar a conèixer un fenomen local, com és el naixement, l’evolució i les transformacions de l’assistència institucional a Tarragona, a partir de la seva inserció en processos de caràcter global. Aquest llibre, doncs, ha de ser llegit com una antropologia històrica de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona que explora els significats d’aquesta institució i els articula amb la manera de regir la “cosa pública” a Catalunya. Així, doncs, els eixos que fonamenten aquest projecte s’han basat en analitzar què hi ha darrera de la fundació d’una institució d’assistència, desenvolupar les bases del model d’economia política hegemònic al sistema hospitalari català de l’Antic Règim i la seva posterior articulació amb l’economia capitalista i, at last but not at least, interpretar les significacions culturals, socials, econòmiques i polítiques de l’hospital des dels seus inicis i fins l’actualitat. Tot plegat, té la vocació d’explicar el passat com una manera de comprendre el present i d’atalaiar el futur.”

Aquesta publicació és el resultat del treball guanyador del XVIIè Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura 2015, que s’atorga  a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis que la componen. El jurat d’aquella convocatòria estava integrat per Mn. Manuel M. Fuentes, Montserrat Palau, Jordi Piqué i Antonio Salcedo..

 La beca té una dotació de 2.450 € i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell.

 Els últims títols publicats:

-         El nostre cinema paradís. Els inicis del cinema als pobles del Tarragonès, de Pedro Nogales i José Carlos Suárez.

-         El Call jueu de Tarragona. Estudi històric i arqueològic de l’edifici de Ca la Garsa i el seu entorn, de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González.

-         La població de Tarragona de la crisi baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica d’Eduard Juncosa.

L’autor, Josep Barceló, és llicenciat en Antropologia Social i Cultural i Doctor en Antropologia per la Universitat Rovira i Virgili. És professor i investigador al Departament d’Infermeria d’aquesta institució. Ha centrat els seus estudis en la història de les institucions d’assistència a Catalunya a través de l’anàlisi dels seus significats. L’any 2014, va ser guardonat amb el XLV Premi d’Història de la Medicina atorgat per la Fundació Uriach 1838 pel treball titulat El proceso de fusión hospitalaria en la ciutad de Tarragona (1464). Així mateix, ha publicat diversos articles en revistes científiques, ha intervingut en congressos i seminaris i ha participat en projectes de recerca d’àmbit nacional.

 • Compartir a

Presentació del programa "ENGINY" que es desenvoluparà en col•laboració de la Fundació Cp'Ac

Mitjançant un conveni amb la Fundació Cp'Ac, es donarà formació i assessorament a nous emprenedors.

 

A la seu del Consell Comarcal del Tarragonès s'inicia el programa "ENGINY", adreçat a joves de 18 a 29 anys adherits a Garantia Juvenil que tenen intenció d'iniciar un negoci en l'àmbit del sector turístic.

El pla consta d'un programa intens de formació que, un cop finalitzat, s'amplia amb una tutorització en la realització del Business Plan.

 

La sessió del proper dilluns, 29 de febrer, és per informar sobre els detalls d'aquest programa i les expectatives que ha despertat.

 

 • Compartir a

PRESENTEM EL BLOG DE BENESTAR SOCIAL: “RECURSOS TARRAGONÈS”

Recursos Tarragonès” és el Blog de l’Equip de professionals del Departament de Benestar Social i Família del Consell Comarcal del Tarragonès i forma part del Projecte “Construïm Coneixement”. És un blog que fem  a partir de diferents aportacions. La idea central del projecte és crear una xarxa  d’intercanvi d’informació i coneixement entre professionals dels diferents àmbits de la inclusió social a la comarca del Tarragonès. El projecte es fonamenta en que tots podem ensenyar i aprendre i que, compartir el que sabem ens situa en un paper actiu, millora la cohesió d’equip i ens beneficia mútuament.

Hi trobareu diferents pàgines en les que distribuim els diferents “post” que poc a poc aniran nodrint el blog. A “Recursos” hi trobareu activitats, articles, metodologies i eines que ens facilitin la nostra tasca. A “Notícies” us anirem informant de diferents activitats que promovem des del Consell Comarcal però també totes aquelles activitats relacionades amb els serveis socials i que es desenvolupin a la nostra comarca. A la pàgina “Inclusió Social”, que desenvoluparem amb el Pla d’Inclusió Social del Tarragonès, hi trobaran el seu espai les activitats, accions, noticies i recursos inclusius relacionats amb el nostre territori. “L’Espai Familiar” vol ser l’apartat més obert a la ciutadania. Volem aportar recursos que ajudin a la família en l’educació i cura dels seus fills, a reforçar les seves competències parentals i perquè no a viure un lleure familiar que reforci els vincles entre mares, pares i fills. A “Projecte” hi trobareu una explicació més detallada sobre el projecte “Compartim Coneixement”. Per finalitzar, durant aquest any, mantindrem obert el “Canal 25 anys” per informar-vos i visualitzar el conjunt d’activitats amb les que volem celebrar els 25 anys de serveis socials al Consell Comarcal del Tarragonès.

Hi podeu accedir desde aquest enllaç.

Esperem que el blog us pugui ser útil i animem a tots els professionals de l’acció socioeducativa a la comarca a participar-hi.

Podeu compartir i subsriure-vos al blog per rebre les darreres actualitzacions al vostre e-mail per estar al dia de l’activitat que hi te lloc!

 • Compartir a

Programació de la "PRIMAVERA DE CONTES A LES BIBLIOTEQUES I PUNTS DE LECTURA DEL TARRAGONÈS"

SOL, MI, DO... COM MÉS CONTES MILLOR!

 

 

 

LA RIERA DE GAIÀ

Dissabte 2 de maig, 11 h, Espai Biblio-centre J. Manresa

Muntsa Plana i Aleix Cortés

Contem Cantant

Ei conta’m una cançó…

Em cantes un conte?

Canta’m un conte

Cantem un conte…

Qui canta els seus mals espanta…

Cantem contant!

Aquest matíla petita Marionas’ha despertat amb molt mal de panxa: és com si una petita tristesa se li hagués quedat clavada al ventre. Està asseguda al jardí, mirant els núvols, i distreta com està no s’adona que algú molt especial se li acosta per xiuxiuejar-li a cau d’orella “Bon dia, Mariona... No estiguis trista, hi ha una medecina màgica que ho cura tot”. A la nena se li encén la mirada: “Hola, Fernàndes! I com es diu?” “Com es diu? MÚ-SI-CA... Sí, sí... MÚSICA!!!”. “Si us plau, si us plau, si us plau –pica de mansla petita-. M’ho contes?” “T’ho conto i, qui sap? Potser fins i tot... t’ho canto”.

 

 

PERAFORT

Dijous 7 de maig, a les 17 h, Biblioteca Municipal

Karme González

La música de la teva vida

Quina és la música de la vostra vida? Quina cançó o melodia no us podeu treure del cap? Acompanyeu amb el vostre ritme els personatges dels contes i descobrireu la música que els mou el cor i el cos.

 

 

RODA DE BERÀ

Dissabte 9 de maig, 11.30 h, Biblioteca Municipal

Muntsa Plana i Aleix Cortés

Contem Cantant

Ei conta’m una cançó…

Em cantes un conte?

Canta’m un conte

Cantem un conte…

Qui canta els seus mals espanta…

Cantem contant!

Aquest matí la petita Mariona s’ha despertat amb molt mal de panxa: és com si una petita tristesa se li hagués quedat clavada al ventre. Està asseguda al jardí, mirant els núvols, i distreta com està no s’adona que algú molt especial se li acosta per xiuxiuejar-li a cau d’orella “Bon dia, Mariona... No estiguis trista, hi ha una medecina màgica que ho cura tot”. A la nena se li encén la mirada: “Hola, Fernàndes! I com es diu?” “Com es diu? MÚ-SI-CA... Sí, sí... MÚSICA!!!”. “Si us plau, si us plau, si us plau –pica de mans la petita-. M’ho contes?” “T’ho conto i, qui sap? Potser fins i tot... t’ho canto”.

 

 

CREIXELL

Dimecres 13 de maig, 18 h, Biblioteca Municipal

Rat Cebriàn

MI, FA, LA, històries per cantar
El Patufet canta pel carrer, els amics del caragol per arrencar l'herba de poniol, els músics de Bremen per espantar els lladres, el grill silenciós només en aquell precís moment. Però tots ells fan servir melodies per embellir encara més les seves històries. Nosaltres també ho farem, t'hi apuntes?

 

 

LA NOU DE GAIÀ

Divendres 15 de maig, 18 h, Biblioteca Punt TIC

Imma Pujol

Això era i no era...
Un flabiol i un sac que canten, bruixes que canten i ballen al ritme d'una estranya cançó, la cançó de l'enfadós d'un mig pollet... Rondalles musicals del nostre imaginari popular.

 

 

VILALLONGA DEL CAMP

Divendres 22 de maig, 17 h, Biblioteca Josep Trenchs

Agus Farré

Contes de violins

Històries de violins, històries on uns instruments tenen més poder que el de la música.

 

 

SALOMÓ

Dilluns 25 de maig, 19 h, Punt de Lectura Cal Cadernal

Muntsa Plana i Aleix Cortés

Contem Cantant

Ei conta’m una cançó…

Em cantes un conte?

Canta’m un conte

Cantem un conte…

Qui canta els seus mals espanta…

Cantem contant!

Aquest matí la petita Mariona s’ha despertat amb molt mal de panxa: és com si una petita tristesa se li hagués quedat clavada al ventre. Està asseguda al jardí, mirant els núvols, i distreta com està no s’adona que algú molt especial se li acosta per xiuxiuejar-li a cau d’orella “Bon dia, Mariona... No estiguis trista, hi ha una medecina màgica que ho cura tot”. A la nena se li encén la mirada: “Hola, Fernàndes! I com es diu?” “Com es diu? MÚ-SI-CA... Sí, sí... MÚSICA!!!”. “Si us plau, si us plau, si us plau –pica de mans la petita-. M’ho contes?” “T’ho conto i, qui sap? Potser fins i tot... t’ho canto”.

 

 

EL CATLLAR

Divendres 29 de maig, 18.30 h, Biblioteca Municipal

Rat Cebriàn

MI, FA, LA, històries per cantar
El Patufet canta pel carrer, els amics del caragol per arrencar l'herba de poniol, els músics de Bremen per espantar els lladres, el grill silenciós només en aquell precís moment. Però tots ells fan servir melodies per embellir encara més les seves històries. Nosaltres també ho farem, t'hi apuntes?

 

 

LA CANONJA

Dimecres 3 de juny, 17 h, Biblioteca Municipal

Agus Farré

Contes de violins

Històries de violins, històries on uns instruments tenen més poder que el de la música.

 

 

CONSTANTÍ

Dimecres 10 de juny, 18 h, Biblioteca Municipal

Agus Farré

Contes de violins

Històries de violins, històries on uns instruments tenen més poder que el de la música.

 

 

EL MORELL

Dijous 11 de juny, 17.30 h, Biblioteca Municipal

Karme González

La música de la teva vida

Quina és la música de la vostra vida? Quina cançó o melodia no us podeu treure del cap? Acompanyeu amb el vostre ritme els personatges dels contes i descobrireu la música que els mou el cor i el cos.

 

 

TORREDEMBARRA

Dimecres 17 de juny, 18 h, Biblioplatja

Imma Pujol

Això era i no era...
Un flabiol i un sac que canten, bruixes que canten i ballen al ritme d'una estranya cançó, la cançó de l'enfadós d'un mig pollet... Rondalles musicals del nostre imaginari popular.

 

 • Compartir a

PROJECTE PEDAGÒGIC MIRA'M

El Consell Comarcal del Tarragonès, des de l'any 2002, ve realitzant el projete "Mira'm", que té cabuda dintre del Festival REC de Creació Audiovisual de Tarragona. 

La finalitat és fer arribar al nostre jovent un cinema no comercial, acompanyat de reflexions vers temàtiques diverses. El públic a qui va adreçat és l’alumnat de batxiller i 4t de l’ESO dels centres de secundària del Tarragonès.

 

Enguany s'ha fet el dimecres 2 i divendres 4 de desembre a la seu de Caixa Forum de Tarragona, i després de veure una pel·lícula, es desenvolupa un diàleg sobre la temàtica, els plantejaments i els diferents detalls i vivències, entre l'alumnat i actors i directors del film.

 

Enguany la pel·lícula treballada és l’òpera prima de quatre joves directores, la Laia Alabart, l’Alba Cros, la Laura Riusi la Marta Verheyen. Elseu títol és  “Les Amigues de l’Àgata” (http://www.lesamiguesdelagata.com/) i ha permés parlar, gràcies a la història de la jove protagonista (una estudiant de primer any de carrera) dels dubtes i incerteses davant el futur; de les amistats i les relacions; de les perspectives professionals i de la creació artística com a mitjà d'expressió personal, entre altres temes.

 

A la sessió del día 2 de desembre hi van participar 126 joves, dels col·legis Vedruna Sagrat Cor, Mare Nostrum i l'INS Pont del Diable, que van intercanviar impressions amb la Marta Verheyen, una de les 4 directores de la pel·lícula. El dia 4, els centres participants, amb 125 joves, van ser l'INS Morell, l'INS Vidal i Barraquer i l?INS Constantí, i van debatre amb l' Alba Cros i Laia Alabart, directores de la pel·lícula i l’actriu protagonista, Elena Martín.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

PROJECTE VIA VERDA PERAFORT - RODA DE BERÀ

El president del Consell Comarcal del Tarragonès i alcalde de Roda de Berà, juntament amb l'alcalde de la Pobla de Montornès, Josep M. Santamaria, i el conseller comarcal i regidor de l'ajuntament del Catllar, Antonio López, van inspeccionar una part de l'antic traçat de la línia ferroviària Reus-Roda, per tal d'impulsar un projecte per convertir en via verda el tram Perafort-Roda de Berà.
En aquest tram, van comprovar l'estat general i marcar els punt d'especial interès, entre els quals s'hi ha descobert una antiga pedrera medieval.


(Imatges)

 • Compartir a

Proper inici del projecte Smile Up! (L’optimisme Intel·ligent)

PROPER INICI DEL PROJECTE SMILE UP! (L’optimisme Intel·ligent)

El passat divendres dia 10 de febrer de 2017 es va realitzar a la seu del Consell Comarcal una sessió formativa dirigida als educadors i educadores de la Xarxa Comarcal de Centres Oberts i del Projecte de Tallers Socioeducatius del Tarragonès, per a facilitar l’aprenentatge de la metodologia de treball del projecte “Smile up!”. Aquest projecte és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família del Consell Comarcal i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona a través del Conveni de col·laboració i coordinació amb els Consells Comarcals.

La formació va ser impartida per en Jordi Navarro i Lliberato ((Treballador Social, Educador Social i Pedagog) que és l’autor del llibre Descobreix l’optimisme intel·ligent en el qual es basa el projecte Smile up! Aquesta iniciativa es portarà a terme properament al Centre Obert de La Canonja, Espai Jove de Constantí, TAS La Poma de La Pobla de Mafumet, TASTA de Roda de Berà i TASTA de Vilallonga. L’autor va orientar també a l’equip educatiu dels centres durant la realització del projecte.

El material és una guia presentada en forma de Quadern d’activitats per a totes les persones de l’àmbit educatiu i de l’acció social interessades en el descobriment, promoció i desenvolupament de pensaments, competències i comportaments relacionats amb l’optimisme. Ens presenta 22 sessions de treball amb activitats sobre l’optimisme i altres competències sòcio-emocionals relacionades.

En aquest projecte pilot hi participaran un total d’uns 60 adolescents de 12 a 16 anys. El desenvolupament de competències emocionals son fonamentals pel creixement equilibrat dels infants i joves, els proporciona habilitats útils per a la seva vida quotidiana i millora el seu benestar. 

 • Compartir a

PROPERA TROBADA D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DEL TARRAGONÈS

Es preveu l’assistència de més de 500 “sèniors”

Roda de Berà- 5 de maig de 2017

 

 

Des de l’any 2005, el Consell Comarcal del Tarragonès, impulsat  pel departament de Benestar Social, conjuntament amb els municipis de la comarca,  organitzen  la Trobada d’associacions de Gent Gran del Tarragonès, amb l’objectiu que els membres de les associacions de gent gran de la comarca es coneguin, comparteixen  i convisquin  una jornada enriquidora que els permet activar i millorar les seves activitats.

 

Fins avui, aquesta jornada s’ha celebrat a:

 

Vila-Seca (dues vegades), el Morell, Roda de Berà, Constantí, Torredembarra, la Pobla de Mafumet, Salou, Tarragona, Vila-seca, Perafort, i Roda de Berà, que repeteix la seva acollida i enguany, el seu municipi, tornarà a ser l’amfitrió.

 

Durant aquest anys, la trobada només va deixar d’organitzar-se en dues ocasions.

 

La jornada comença  a les 9:00 h amb la sortida dels autocars dels participants (s’estima que seran més de 500) des de els seus llocs d’origen, i partiran fins

 al Roc de Sant Gaietà de Roda de Berà, on s’iniciarà un circuit de visites guiades, en grups reduïts,   a espais emblemàtics del municipi, com ara

el Museu de la Radio- Luís del Olmo, l’Ermita de la Mare de Déu de Berà i la Capella de Jujol,

 

A migdia es reuniran al Poliesportiu municipal de Roda de Berà, on es farà una Taula Rodona, que, amb el tema “Treballem per a la Gent Gran” tractaran diferents aspectes de la gestió que es fa per a aquest col·lectiu.

En ella hi participaran la  Sra. Roser Galí Izard, Directora General de Famílies,  el Sr. Francesc Tarragona Baró, Director dels Serveis Territorials a Tarragona, la Sra. Anna C. Osanz Mur, Coordinadora de Promoció i Salut Comunitària al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre el Sr. Raül Aguilar Ruiz, sotsinspector, cap Unitat Regional de Policia Administrativa i per l’Agència Catalana del Consum, la Sra. Judit Pujol Codinach, Cap de Secció de Consum a Tarragona de l’Agència Catalana de Consum

 

Acabada la taula rodona, els participants celebraran un dinar de germanor i posteriorment començarà una actuació de música en viu i el  ball de tarda fins a mitja tarda, on tots els participants s’acomiadaran i retornaran al seu lloc d’origen.

 

La celebració d’aquest acte representa un moment molt entranyable, tan pel nombre de persones que hi intervenen com pels moments que comparteixen, acompanyats contínuament per les autoritats del municipi de Roda de Berà, consellers comarcals i les representants dels diferents departaments involucrats en el benestar de la gent gran, alguns d’ells participants a la taula rodona anterior.

 

 • Compartir a

Quasi un 10% de la població del Tarragonès ha necessitat l'atenció de l'Àrea Bàsica dels Serveis Socials del Consell Comarcal, durant l'any 2014

L'activitat dels serveis Socials del Consell Comarcal del Tarragonès, durant l'any passat ha estat molt intensa, fins el punt que, analitzant tots els casos atesos, s'ha fet palès que han fet ús d'aquest servei el 9,85% de la població a la que dóna atenció.

El Consell Comarcal atén tots els municipis del Tarragonès de menys de 20.000 habitants, a més de Vila-seca, que s'ha adherit al beneficis que suposa delegar aquest servei mancomunat a l'ens Comarcal.

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials atén totes les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i assessorament individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat, com ara: discapacitats, malalties mentals o cròniques, manca d'habitatge o desestructuració familiar, drogodependències, violència, pobresa, entre d'altres.

El cert és que durant l'any 2014 s'han realitzat 40.167 actuacions  per atendre 9.014 persones, sobre un cens poblacional de 91.549.

El nombre de persones ateses, en relació a l'any anterior, s'ha incrementat lleugerament, sobre el 5,8%.

Els Serveis Socials han permès pal·liar moltes situacions de desigualtat, però és un camp on sempre hi ha d'haver una dedicació important i permanent, ja que la població i les variables canvien constantment, i l'objectiu final és la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el progrés social de les persones.

Frederic Adan, el president del Consell Comarcal del Tarragonès, ha valorat molt positivament aquestes dades, donat que Serveis Socials és l'àrea del Consell que mou més recursos humans i en la que s'ha de treballar amb una delicadesa extrema, ja que es tracta d'un servei dirigit directament a les persones, a les que se'ls dóna atenció personalitzada, des dels municipis de residència dels beneficiaris, on es desplacen els professionals a atendre'ls.

 

 

 

 

MUNICIPIS

expedient treballats

persones ateses

actuacions per prestacions

%

USU/HAB

Nº Habitans

Area basica

6363

9014

40167

9,85

91549

Altafulla

321

489

1821

9,80

4.988

Constanti

663

1092

6742

16,70

6.539

Creixell

319

399

1446

11,47

3.480

El Catllar

221

346

1365

8,20

4.222

El Morell

220

342

1784

9,69

3.530

Els Pallaresos

146

206

766

4,60

4.479

La Canonja

336

505

1732

8,70

5.807

La Nou de Gaia

29

46

252

8,39

548

La Pobla de Mafumet

171

374

1973

10,94

3.420

La Pobla de Montornes

187

260

1092

9,09

2.860

La Riera de Gaia

69

91

297

5,42

1.678

La Secuita

64

78

322

4,68

1.665

Perafort

52

72

227

5,59

1.287

Renau

1

1

2

0,71

141

Roda de Bera

407

669

2976

10,58

6.322

Salomó

36

57

247

10,58

539

Torredembarra

1158

1428

6211

9,23

15.475

Vespella

23

36

91

8,63

417

Vila-seca

1837

2439

9995

11,13

21.923

Vilallonga del Camp

106

175

826

7,85

2.229

 

 

 

 

 

 • Compartir a

QUINA NORMATIVA CAL COMPLIR PER A REALITZAR ACTIVITATS AMB MENORS? CASALS, COLÒNIES...

Quan s’acosta el bon temps les famílies comencena pensar enquè fer amb els seus fills i filles durant els mesos d’estiu... Això fa que tot un seguit d’empreses, entitats, Administracions i escoles, organitzin tallers, casals i colònies per als més petits i per als no tant petits de la família.

 

Des del Consell Comarcal del Tarragonès, que té les competències delegades en matèria de Joventut, es vol que les famílies puguin triar la millor opció sent conscients de quina és la situacióa Catalunya enaquesta matèria.

 

A la nostra ComunitatAutònomales activitats amb infants i joves menors de 18 anys es regeixen pel Decret 137/2003, que ve a ser una garantia de seguretat i de bona planificació per als usuaris de les activitats com casals, colònies, rutes i acampades. El contingut d'aquest Decret és d'aplicació a les activitats organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les que prèviament s’hi inscriuen els menors.

 

L’objectiu del Decret és vetllar per la seguretat de les persones assistents y la qualitat pedagògica d’aquestes activitats amb l’obligatorietat per part de promotors i organitzadors de complir amb uns requisits molt bàsics com són:

 

-        el compliment de la ràtio d’un monitor per cada deu nens.

-        del total de monitors de l’activitat, el 40% han de tenir titulació en el lleure (carnet de monitor o director en el lleure o bé cicle formatiu d’animació socio-cultural).

-        un responsable de tota l’activitat que coordina l’equip de dirigents i garanteix el compliment de la normativa, que ha de ser titulat com a monitor o tenir el cicle formatiu en animació sòciocultural en el cas d’activitats amb menys de 25 menors, i a partir d’aquesta xifra la titulació exigida és director en el lleure.

-        Tenir un projecte educatiu de l’activitat, amb objectius i horaris.

-        Tenir una assegurança de d’accidents personals que cobreixi a més de les despeses de curació un capital mínim de 3.005,06€ per defunció per accident, i 6.010,12€ per invalidesa per accident.

-        Tenir una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats del desenvolupament de les activitats de temps lliure amb un capital mínim de 150.253,03€ per víctima, i 601,012,10€ per sinistre.

-        Notificar l’activitat a la Generalitat de Catalunya a través de la web www.gencat.cat/joventut i anar a notificació d’activitats 20 dies abans de l’inici de l’activitat.

-        Tenir tota la documentació que especifica el Decret disponible en el moment de rebre la visita de seguiment per part del Consell Comarcal o bé dela Direcció Generalde Joventut.

 

 

Des del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès s’ofereix assessorament durant l’organització de les activitats per tal de facilitar el compliment d’aquest decret i s’ofereixen models de documentació que es poden trobar també a la seva web www.tarragones.cat a l’apartat de Joventut, “T’interessa”. Qualsevol entitat o empresa que vulgui utilitzar aquest servei pot trucar al 977244500 o fer un correu a joventut@tarragones.org

 

 • Compartir a

RECONEIXEMENT DE LA FEINA DEL SERVEI DE JOVENTUT DEL TARRAGONÈS

El Consell Comarcal del Tarragonès té delegades les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de joventut, i entre les funcions que la llei li atribueix, hi ha la de garantir i impulsar polítiques de joventut de qualitat a la comarca.

Un dels recursos que oferim per assolir aquest objectiu és el de la figura de la tècnica compartida, que dóna suport a municipis que no compten amb tècnic municipal de joventut. Entre les seves tasques hi ha la de dissenyar i avaluar els Plans Locals de Joventut i els projectes d’activitats de 9 municipis de la comarca amb  els que hi ha signat conveni des de fa ja deu anys en els casos més antics.

Enguany cal destacar que la Direcció General de Joventut ha escollit dos dels documents de planificació redactats per l’equip tècnic del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès com a exemple ben valorat per la seva estructura i adequació dels continguts, segons els criteris de la Generalitat de Catalunya a la trobada, celebrada el 17 de novembre a l'Espluga de Francolí i anomenada “Mercat d’intercanvi de polítiques de joventut”. Aquesta jornada va ser un espai que va facilitar que els i les professionals d’aquest àmbit compartissin eines i recursos per millorar la qualitat dels projectes adreçats al jovent i justament van ser el Pla Local de La Pobla de Mafumet i el Projecte d’Activitats del Catllar, dos dels treballs que es van posar sobre la taula com a exemple de bones pràctiques.

Això ens esperona a seguir treballant per donar suport tant a polítics com a tècnics municipals en totes aquelles qüestions en què ens sigui possible, i ho podem fer gràcies al suport de la Direcció General de Joventut, de la Diputació de Tarragona, que ajuda a finançar aquest projecte de tècnic compartit, i com no, els ajuntaments que tenen conveni signat amb el Consell i que confien en la tasca que fem per desenvolupar les seves polítiques de joventut.

A part del suport en l’elaboració del Plans i projectes, també oferim un servei d’atenció personalitzada al jovent des dels Punt Joves, amb tres hores de permanències setmanals en les que es fa acompanyament laboral, registre al programa de garantia juvenil, informació diversa, xerrades per als joves... Els Punts Joves de la comarca es troben als municipis del Catllar, La Pobla de Mafumet, Creixell, Perafort, Vilallonga del Camp, Els Pallaresos, La Secuita i La Riera de Gaià. Podeu consultar-ne l’horari a l’apartat de joventut de la web.

 • Compartir a

TERMINI de la SETZENA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS TARRAGONÈS DE CREACIÓ LUCIUS ANNEUS FLORUS I DE DIFUSIÓ EUTYCHES

El divendres 29 de juliol s’acaba el termini per que els Ajuntaments i entitats de la comarca presentin propostes als Premis Tarragonès de Creació i Difusió. Aquests dos Premis són de reconeixement a la trajectòria i el premi és un guardó de l’artista Bartolozzi.

 

El Premi de Creació té l’objectiu d’estimular les activitats de creació en tots els àmbits i fer notòria la trajectòria artística d’una persona o grup vinculat a la comarca. El jurat d’aquesta convocatòria està integrat per Jordi Bertran, Lurdes Malgrat, Rosa Ricomà i Dolors Saumell. Guanyadors d’edicions anteriors: els Pets,Bigas Luna,Josep M. Rosselló,Olga Xirinacs,Pep Escoda, Rafael Bartolozzi, JosepAnton Baixeras,Josep Segú,Arantxa Sagardoy, Tatiana (a títol pòstum), Fermí, Fernández,Àngel Òdena,Jesús Monllaó,Àlvar Calvet i Jordi Tiñena.

El Premi de Difusió vol assenyalar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès. El jurat d’aquesta convocatòria el formen Carles Abelló, Rosa Maria Codines, Jaume Garcia i Francesc Roig. Guanyadors d’edicions anteriors: Manel Sanromà, Nàstic, Òscar Cadiach,Agrupació Cultural de Vila-seca, Ball del Sant Crist de Salomó, Reial Societat Arqueològica Tarraconense, GEPEC, Walfida Pérez, Associació Mediambiental La Sínia, Associació Projecte Phoenix, Centre d’Estudis d’Altafulla,Associació Sant Fructuós de Tarragona, Rafael López-Monné,Associació Cultural l’Embruix del Morell i Associació Pessebre Vivent de la Pobla de Montornès.

 • Compartir a

REUNIÓ DE JOVES A PERAFORT PER A L’ELABORACIÓ DEL PROPER PLA LOCAL DE JOVENTUT

REUNIÓ DE JOVES A PERAFORT PER A L’ELABORACIÓ DEL PROPER PLA LOCAL DE JOVENTUT

Moment posterior de la reunió que va comptar amb l’assistència del regidor de joventut Marc Gavaldà

Gràcies al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Perafort iel ConsellComarcaldel Tarragonès s’han iniciat les reunions amb els joves per tal d’elaborar elPla Local de Joventutdel municipi per als propers 4 anys. Aquest és un document que recull les polítiques de joventut municipals: les línies de treball, el programa d’actuacions, així com les opinions i les propostes del jovent.

 

Amb aquestes trobades es pretén que el jovent decideixi i participi en tot allò de la vida municipal que els afecta, ja siguin cursos, sortides, festes, ús d’espais públics... per a que cadascú dels i les joves gestioni el seu creixement personal i participi en el municipi d’una manera activa.

 

Els i les joves també poden fer arribar les seves propostesa través del PuntJove, tot els dimecres de9.30 a12.30 al segon pis de l’Ajutament o béa través del correuelectrònic a l’adreça mancomunatjove@gmail.com.

 

El servei es possible també gràcies al suport dela Direcció General de Joventut i la Diputació de Tarragona.

 

 • Compartir a

S’ACTUALITZA EL SERVEI COMARCAL DE RECOLLIDA D’ANIMALS

El Consell Comarcal del Tarragonès ha contractat amb l’empresa “Última Llar, S.L.” el servei de recollida i gestió dels animals abandonats al Tarragonès, excepte als municipis de Tarragona i Torredembarra.

El servei inclou els animals abandonats, perduts, ferits o morts que es trobin a qualsevol municipi, i es desenvoluparà diàriament, fins i tot amb caràcter d’urgència, si les circumpstàncies així ho recomanen.

A part de la recollida, el servei complet va acompanyat pel transport a les instal·lacions de l’Última LLar, on s’identifica l’amimal, se li dóna acollida i, després d’una revisió veterinària i els tractaments necessàris, es procedeix a intentar identificar el seu propietari, per retornar-li, o, si no es pot, se’l manté per lliurar-lo en adopció.

 En cas de recuperar algun animal mort, el servei preveu la seva incineració.

 • Compartir a

S’AMPLIA LA COL·LECCIÓ “ELS LLIBRES DEL CONSELL” AMB “PODER LOCAL, GOVERN I ASSISTÈNCIA PÚBLICA: L’HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA DE TARRAGONA”

Ahir es va fer la presentació, que va anar a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

 

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de REPSOL.

 

 

“La present obra, construïda amb una lògica de longue durée, pretén donar a conèixer un fenomen local, com és el naixement, l’evolució i les transformacions de l’assistència institucional a Tarragona, a partir de la seva inserció en processos de caràcter global. Aquest llibre, doncs, ha de ser llegit com una antropologia històrica de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona que explora els significats d’aquesta institució i els articula amb la manera de regir la “cosa pública” a Catalunya. Així, doncs, els eixos que fonamenten aquest projecte s’han basat en analitzar què hi ha darrera de la fundació d’una institució d’assistència, desenvolupar les bases del model d’economia política hegemònic al sistema hospitalari català de l’Antic Règim i la seva posterior articulació amb l’economia capitalista i, at last but not at least, interpretar les significacions culturals, socials, econòmiques i polítiques de l’hospital des dels seus inicis i fins l’actualitat. Tot plegat, té la vocació d’explicar el passat com una manera de comprendre el present i d’atalaiar el futur.”

 

Aquesta publicació és el resultat del treball guanyador del XVIIè Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura 2015, que s’atorga  a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis que la componen. El jurat d’aquella convocatòria estava integrat per Mn. Manuel M. Fuentes, Montserrat Palau, Jordi Piqué i Antonio Salcedo..

 

La beca té una dotació de 2.450 € i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell.

 

Els últims títols publicats:

-         El nostre cinema paradís. Els inicis del cinema als pobles del Tarragonès, de Pedro Nogales i José Carlos Suárez.

-         El Call jueu de Tarragona. Estudi històric i arqueològic de l’edifici de Ca la Garsa i el seu entorn, de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González.

-         La població de Tarragona de la crisi baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica d’Eduard Juncosa.

 

L’autor, Josep Barceló, és llicenciat en Antropologia Social i Cultural i Doctor en Antropologia per la Universitat Rovira i Virgili. És professor i investigador al Departament d’Infermeria d’aquesta institució. Ha centrat els seus estudis en la història de les institucions d’assistència a Catalunya a través de l’anàlisi dels seus significats. L’any 2014, va ser guardonat amb el XLV Premi d’Història de la Medicina atorgat per la Fundació Uriach 1838 pel treball titulat El proceso de fusión hospitalaria en la ciutad de Tarragona (1464). Així mateix, ha publicat diversos articles en revistes científiques, ha intervingut en congressos i seminaris i ha participat en projectes de recerca d’àmbit nacional.

 

 

(Veure més imatges)

 • Compartir a

S’AMPLIA LA COL·LECCIÓ “ELS LLIBRES DEL CONSELL” AMB “PODER LOCAL, GOVERN I ASSISTÈNCIA PÚBLICA: L’HOSPITAL DE SANT PAU I SANTA TECLA DE TARRAGONA” de Josep Barceló Prats.

Ahir es va fer la presentació, que va anar a càrrec de Mn. Manuel Maria Fuentes i Gasó, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

 

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració de REPSOL.

 

 

“La present obra, construïda amb una lògica de longue durée, pretén donar a conèixer un fenomen local, com és el naixement, l’evolució i les transformacions de l’assistència institucional a Tarragona, a partir de la seva inserció en processos de caràcter global. Aquest llibre, doncs, ha de ser llegit com una antropologia històrica de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona que explora els significats d’aquesta institució i els articula amb la manera de regir la “cosa pública” a Catalunya. Així, doncs, els eixos que fonamenten aquest projecte s’han basat en analitzar què hi ha darrera de la fundació d’una institució d’assistència, desenvolupar les bases del model d’economia política hegemònic al sistema hospitalari català de l’Antic Règim i la seva posterior articulació amb l’economia capitalista i, at last but not at least, interpretar les significacions culturals, socials, econòmiques i polítiques de l’hospital des dels seus inicis i fins l’actualitat. Tot plegat, té la vocació d’explicar el passat com una manera de comprendre el present i d’atalaiar el futur.”

 

Aquesta publicació és el resultat del treball guanyador del XVIIè Premi Tarragonès Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura 2015, que s’atorga  a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis que la componen. El jurat d’aquella convocatòria estava integrat per Mn. Manuel M. Fuentes, Montserrat Palau, Jordi Piqué i Antonio Salcedo..

 

La beca té una dotació de 2.450 € i la publicació del treball dins la col·lecció Els llibres del Consell.

 

Els últims títols publicats:

-         El nostre cinema paradís. Els inicis del cinema als pobles del Tarragonès, de Pedro Nogales i José Carlos Suárez.

-         El Call jueu de Tarragona. Estudi històric i arqueològic de l’edifici de Ca la Garsa i el seu entorn, de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González.

-         La població de Tarragona de la crisi baixmedieval a la de l’Antic Règim. Aproximació a la demografia històrica d’Eduard Juncosa.

 

L’autor, Josep Barceló, és llicenciat en Antropologia Social i Cultural i Doctor en Antropologia per la Universitat Rovira i Virgili. És professor i investigador al Departament d’Infermeria d’aquesta institució. Ha centrat els seus estudis en la història de les institucions d’assistència a Catalunya a través de l’anàlisi dels seus significats. L’any 2014, va ser guardonat amb el XLV Premi d’Història de la Medicina atorgat per la Fundació Uriach 1838 pel treball titulat El proceso de fusión hospitalaria en la ciutad de Tarragona (1464). Així mateix, ha publicat diversos articles en revistes científiques, ha intervingut en congressos i seminaris i ha participat en projectes de recerca d’àmbit nacional.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

S’inicia la ronda de trobades de Joves dels municipis mancomunats del Tarragonès per a la realització dels Plans Locals de Joventut 2016-2019

S’inicia la ronda de trobades de Joves dels municipis mancomunats del Tarragonès per a la realització dels Plans Locals de Joventut 2016-2019

“Una de les trobades dels joves usuaris del Punt Jove del Catllar, la tècnica mancomunada i la regidora de Joventut”

Durant aquests primers dies d’any diversos municipis de la comarca planifiquen les polítiques de joventut per als propers 4 anys, emmarcant-les en els anomenats Plans Locals de Joventut. Aquests plans es fonamenten en una anàlisi prèvia de la realitat municipal a partir de la qual s’estableixen les necessitats dels joves, es plantejament uns objectius ies fa eldisseny de les activitats per assolir-los. Tot cercant una visió integral del jovent i dotant de coherència les actuacions a dur a terme per part de l’Administració.

 

Una de les parts més importants d’aquesta anàlisi i que fonamenten el disseny i la implementació dels projectes és l’opinió del jovent que conviu en aquests pobles, i per a recollir-la els professionals de joventut estableixen diferents espais de trobada on conversar i debatre amb els joves sobre qualsevol dels temes que els afecten tant a nivell local com comarcal. Concretament en aquestes reunions es treballa la visió positiva i negativa que tenen i es recullen les seves propostes en temes tan importants com les possibilitats d’emancipació al seu municipi (habitatge, mobilitat, formació i ocupació...), la cultura i les festes, la cohesió social, temes de salut, l’associacionisme, la participació i la interlocució entre d’altres.

 

En el cas de les trobades que s’organitzen des del Consell Comarcal del Tarragonès, aquestes es fan als municipis més petits gràcies al conveni de col·laboració signat amb els ajuntaments per al desenvolupament de polítiques locals de joventut. A través d’aquest conveni, La Pobla de Mafumet, Vilallonga del Camp, Creixell, Els Pallaresos, La Secuita, La Riera de Gaià, El Catllar o Perafort, disposen dels respectius Punts Joves i de dues tècniques de joventut mancomunades que dissenyen el Pla Local i els projectes d’activitats que també ajudaran a desenvolupar.

 

Amb les trobades també és pretén aconseguir una participació activa dels joves en la vida del municipi, on no només hi diguin la seva, sinó que siguin gestors del seu propi creixement personal, creant vincles entre ells i amb els altres veïns dels municipis i establir a més a més una bona comunicació amb l’administració.

 

 

 

 

 • Compartir a

7È CONGRÉS NACIONAL DE GENT GRAN DE CATALUNYA

En una jornada que va acollir els representants de les associacions del consell consultiu de la gent gran del Tarragonès, va presentar el 7è Congrés de Gent Grna de Catalunya.

Es van designar les persones delegades i els suplents del Tarragonès que formaran part del congrés i s’encarregaran de debatre les ponències, redactar les conclusions i el manifest final 


El Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGC) i el Departament de Benestar Social i Família van presentar el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran, al Consell Comarcal del Tarragonès, en el marc d’una ronda d’accions prèvies per designar entre els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès les persones delegades i els suplents que formaran part de l’assemblea.

El procés preparatiu culminarà el proper 1 d’octubre amb un acte central a Món Sant Benet en què es presentaran les ponències, es pactaran les conclusions i el manifest final. La iniciativa, que enguany duu per lema “Junts podem!”, se celebra cada quatre anys i la convoquen la Generalitat de Catalunya i el CGGC. L’objectiu és reflexionar sobre les diverses realitats que viuen les persones grans al nostre país i tractar les principals problemàtiques, inquietuds o necessitats del col•lectiu.

En aquesta presentació al Tarragonès, que va fer-se a la seu del Consell Comarcal, hi participaren el seu president, Frederic Adan, el responsable del Consell de la Gent Gran de Catalunya, Sr. Agustí Vila, la Sra. Rosa Llurba, Vicepresidenta 1a del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès i el Sr. César Griñó, Vicepresident 2n del Consell Consultiu de la Gent Gran del Tarragonès. En ella es van convocar representants de més d’una trentena d’entitats de pensionistes i jubilats d’arreu de la comarca.

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, que feu la introducció de l’acte i va fer públics els noms dels representants escollits, declarava que el col•lectiu de la Gent Gran del Tarragonès és un dels més actius, la qual cosa l’omple d’alegria i honora els seus membres, que estan permanentment realitzant noves iniciatives.

Els congressistes que representaran el Tarragonès són: Ferran Martorell, Mercedes Campo, Josep M. Ferré, Elias Torres, Hilario Expósito, César Griñó, Juan Torres, Francisco Cañizares i Rosa Maria Bultó.


Per la seva banda el Sr. Agustí Vila , responsable del Consell de la Gent Gran de Catalunya, inform que aquest congrés s’estructura en tres fases: precongressual, congressual i poscongressual. La primera, en la qual s’emmarquen els actes d’avui, inclou accions informatives adreçades al màxim nombre de gent gran i persones interessades. La segona fase consistirà en l’acte central de la propera tardor, on es preveu la participació d’unes 600 persones. La majoria seran 471 delegats de tot Catalunya entre els quals hi figuren els que s’han designat avui.

Per acord del CGGC es debatran dues ponències amb el títol “Persona, societat i benestar” i “La Catalunya del futur”. Finalment, l’organització ha planificat una última fase concebuda per donar a conèixer els resultats del congrés i que es manté activa al llarg del temps per fer seguiment dels acords adoptats. 

La ponència “La Catalunya del futur” en la seva redacció inicial advoca entre d’altres per la consecució d’un nou pacte social i intergeneracional global en el que cada generació (joves, adults i grans) trobi el seu espai i la seva utilitat en el si de la societat. El document parteix de la premissa que “cap persona hauria de suposar una càrrega per cap sector ni per la societat. La definició i assumpció dels drets i deures de cadascú, és el paràmetre més saludable per generar respecte, establir canals de participació i proveir l’atenció necessària a qui pugui necessitar-la”.

Per la seva banda, la ponència “Persona, societat i benestar” referma la postura de rebutjar qualsevol renúncia a l’Estat del Benestar, tot i l’escenari econòmic complicat, amb una distribució més justa de la riquesa i la incorporació de nous elements que permetin la sostenibilitat del sistema. S’aposta, així mateix, per reforçar la cohesió social amb més protecció social i una atenció centrada en la persona, quelcom que s’ha de fer compatible amb la promoció de l’envelliment actiu i d’entorns amigables per a la gent gran.

La importància del congrés radica en el fet que serveix per obrir el debat social i perfilar la línia de treball que cal seguir per donar resposta a les necessitats a curt i mig termini de la gent gran. Les ponències, les conclusions i el manifest de cada edició (la primera es remunta a 1990) serveixen per marcar l'agenda política en la matèria durant els quatre anys posteriors, fins a la celebració del següent congrés.

L’organització del congrés compta amb la col•laboració del Departament de Governació i Relacions Institucionals, dels ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, dels consells comarcals, així com de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

 • Compartir a

SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS

El president del Consell Comarcal del Tarragonès, Sr. Pere Virgili, ha fet el seguiment de la retirada d'un vehicle abandonat a la via pública, al municipi de la Riera de Gaià, on l'acompanyat l'alcalde, Sr. Jaume Casas.

 

Aquest és un dels serveis que el Consell Comarcal gestiona a diferents municipis del Tarragonès, i que inclou la custòdia i si s’escau el desballestament dels vehicles.

 

La complexa tramitació administrativa que comporta la retirada d’un vehicle abandonat,  va des de l’adjudicació del servei de grua, a la descontaminació del vehicle i a la pertinent liquidació, passant per la notificació al propietari o l’aixecament dels embargs i precintes, s’ha vist alleugerada l’any 2015 amb una menor quantitat de vehicles degut fonamentalment a què la normativa vigent permet desfer-se al propietari del seu cotxe, sense cost, mitjançant un gestor autoritzat.

 

Per altra banda els propietaris el poden vendre directament com a ferralla, amb la qual cosa poden pagar el servei de recollida i fins i tot obtenir un petit ingrés. És per això que els vehicles que es retiren són exclusivament aquells en que es desconeix qui és el propietari o són la conseqüència d'un embargament.

 

Així en els darrers 5 anys el nombre de vehicles tramitat ha baixat a poc més de 100, quan en temps anteriors aquest nombre es veia considerablement augmentat.

 

 

 (Veure imatges)

  

MUNICIPI

VEHICLES

Constantí

27

El Catllar

14

La Canonja

9

El Morell

5

Els Pallaresos

3

La Poblade Mafumet

21

La Poblade Montornès

15

La Rierade Gaià

1

La Secuita

3

Perafort

6

Salomó

3

Total vehicles tramitats en els darrers 5 anys

107

 

 • Compartir a

Setmana de la igualtat: dones i esport

Setmana de la igualtat: dones i esportConjuntament amb el suport de diferents entitats, escoles i ajuntaments de la comarca, es programa un ampli ventall d'activitats esportives de temporalitat setmanal dins dels actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona (8 de març). Es pretén  fer visible la presència de les dones en l’àmbit de l’esport, on estan minoritàriament representades, i presentar un servei on poden trobar tota la informació que necessitin per avançar cap al foment de la seva pràctica esportiva.

 

Butlleta d'inscripció

 • Compartir a

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2015 ‘Tria. Canvia. Combina.’ De l’11 al 18 d’octubre de 2015

La Setmana del 2015 proposa una cerca de noves formes de mobilitat, allunyar-nos del domini absolut del cotxe particular, cap a un transport més sostenible, segur i saludable. Canviant la nostra manera de desplaçar-nos podem augmentar els nostres nivells d’activitat física, contribuir a millorar la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats i ajudar a prevenir els accidents de trànsit.

 

El Consell Comarcal del Tarragonès, com d’altres anys, s’adhereix a la celebració de la setmana de la mobilitat  executant una bona pràctica i fent difusió d’aquesta activitat. Aquest any s’ha cregut oportú treballar la mobilitat a nivell educatiu i preventiu amb els infants i adolescents de la comarca a través de la Xarxa Comarcal de Centres Oberts i dels Tallers d’Acció Socioeducativa del Tarragonès (TASTA). Se celebraran doncs, activitats lúdiques i educatives en un total de 13 municipis de la comarca en les quals participaran directament varis centenars d’infants de 3 a 16 anys.

El programa d’activitats preveu la realització del “Joc de l’Oca de la Mobilitat” en dos versions per a infants de 3 a 8 anys i  de 8 a 13 anys. El material utilitzat el posa a disposició al web, el Servei Català de Trànsit en l’apartat de: “Mobilitat segura en el lleure educatiu.” http://www.gencat.cat/transit/mobilitat/vermell02.html

Pels adolescents de 12 a 16 anys. S’utilitza el vídeo “Do the right mix” (“Tria la millor combinació) que podeu veure al següent enllaç:         https://youtu.be/5kjS92V2tSs.

La unitat d’infància i Família del Departament de Benestar Social del Consell Comarcal del Tarragonès, ha preparat un concurs – gimcana, pels adolescents que ajuda a incorporar el continguts educatius d’aquest material que es promou des de la Comissió Europea.

Finalment es demanaran propostes als infants i joves per a la millora de la mobilitat tant a nivell familiar com al propi municipi. Recollint aquest material, des del Consell Comarcal s’ elaboraran uns pòsters perquè tots els serveis educatius participants puguin gaudir d’un treball realitzat cooperativament entre infants de diversos pobles de la comarca.

 

Accés al Triptic

 • Compartir a

S'HA PRESENTAT LA "PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 2016" A LA JUNTA DE LA GENT GRAN DEL TARRAGONÈS

El Sr. Pere Virgili,  President del Consell Comarcal del Tarragonès, juntament amb el Sr. Antonio López , Conseller de la Gent Gran de l’Àrea de Benestar Social, han presentat a la Junta Permanent de la Gent Gran del Tarragonès, han presentat el programa d'activitats per a la Gent Gran que es desenvoluparà durant aquest any 2016.

 

Les principals activitats previstes són:

La trobada Comarcal d’Associacions de la Gent Gran”, que cada any reuneix més de 500 persones; la ”Trobada de Corals de la Gent Gran del Tarragonès”, i

diferents caminades, com ara la de “La Pineda a Salou” pel camí de ronda, prevista el 8 d'abril, i la del Camí de Sant Jaume, de "Vallbona de les Monges a Juneda”, que es farà el dia 28 d'abril, entre d'altres.

 

Amb el Consell Esportiu del tarragonès s'organitzarà La setmana cultural i esportiva de la Gent Gran Activa del Tarragonès” una setmana d’activitats esportives i culturals a tots els municipis de la comarca, per tal que les persones grans participin activament fent esport (golf, billar, tai-chi, chi kung, estiraments i micro gimnàstica, ioga, pilates, petanca, marxa nòrdica, etc)

 

Com a novetat d'enguany hi ha previstes diferents sessions de cinefòrum, amb la projecció de dues pel·lícules que plantegen temes relacionats amb les persones grans: "Las chicas de la lencería", de Bettina Oberli, i "Tres veces 20 años", de Julio Gavras.

 

En total, el programa té previstes més de 20 activitats que es poden anar ampliant a mesura que les diferents associacions integrades dins el Consell Consultiu de la Gent Gran en vagin demanant.

 

(Veure imatges)

 • Compartir a

S'HA SIGNAT EL CONVENI ENTRE REPSOL I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS PER A LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS TARRAGONÈS

En el dia d'avui s'han reunit el Sr. Frederic Adan,  president del Consell Comarcal del Tarragonès, amb el Sr. Josep Bertran, responsable de Comunicació de Repsol Tarragona, per signar un conveni de col·laboració que permeti donar continuïtat a la organització dels Premis Tarragonès, i en especial al Premi Tarragonès - Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura, que inclou una dotació econòmica i la publicació d'un llibre amb el treball d'investigació.

 

Gràcies a aquesta col·laboració, el Consell Comarcal del Tarragonès, seguint la seva línia de promoció dela cultura iservei als municipis, cada any pot convocar elsPremis Tarragonès, en tres àmbits Investigació, Creació i Difusió.

 

El Sr. Bertran ha manifestat la necessitat que hi ha de donar suport a la cultura, que és una inversió important dins la societat, en moltes ocasions poc entesa, però imprescindible. I en aquest sentit ha remarcat el compromís i la sensibilitat de REPSOL Tarragona envers la societat.  També ha volgut assenyalar que aquest compromís és per tres anys, termini mínim perquè es pugui garantir tot el procés de realització del treball d'investigació i la seva publicació i difusió.

 

El Sr. Adan ha agraït l'interès de REPSOL Tarragona, que fidelment ha renovat la seva col·laboració amb la cultura, donat que sovint resulta complicat tirar endavant alguns programes, i encara més en l’àmbit de la cultura, i és gràcies a la col·laboració de l’empresa REPSOL que podem garantir la convocatòria dels Premis Tarragonès els anys 2015, 2016 i 2017.

 

 

Les Bases dels Premis Tarragonès2015 i informació d’altres convocatòries la podeu consultar a www.tarragones.cat

 

 

DISSETENA CONVOCATÒRIA DEL PREMI TARRAGONÈS

BECA D’INVESTIGACIÓ LUCIUS LICINIUS SURA

 

La Beca s’atorga a un projecte de treball que es refereixi a la comarca, en el seu conjunt, o als municipis que la componen. L’objectiu és fomentar els treballs de recerca que van configurant la història dels nostres municipis.

 

Termini presentació projectes: divendres 3 de juliol de 2015.

 

Premi: La dotació econòmica és de 2.450 € i la publicació del treball en el termini d’un any.

 

 

La setmana que ve es presentarà el llibre El call jueu de Tarragona. Estudi històric i arqueològic de Ca la Garsa i els seu entorn de David Bea, Sergi Navarro i Aleix González, treball guanyador del Premi Tarragonès Beca d’Investigació 2013.

 

 

 

 

QUINZENA CONVOCATÒRIA DEL PREMI TARRAGONÈS DE CREACIÓ LUCIUS ANNEUS FLORUS

 

L’objectiu d’aquest premi és estimular les activitats de creació en tots els àmbits i fer notòria la trajectòria artística d’una persona o grup vinculat a la comarca.

 

 

 

QUINZENA CONVOCATÒRIA DEL PREMI TARRAGONÈS DE DIFUSIÓ EUTYCHES

 

L’objectiu d’aquest premi és assenyalar una personalitat, entitat o associació, reconeguda en el seu sector professional, que hagi difós o incentivat aspectes culturals, mediambientals o patrimonials del Tarragonès.

 

 

 

El reconeixement d’aquests dos premis és un guardó de l’artista Bartolozzi.

Les propostes les presenten les entitats i ajuntaments de la comarca.

Termini presentació propostes: divendres 31 de juliol de 

 • Compartir a
 • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D