Dilluns 28 de Setembre de 2020

SIGNAT EL CONTRACTE AMB FCC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

SIGNAT EL CONTRACTE AMB FCC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

Joan Martí Pla i Jesús Padullés en el moment de la signatura del contracte.

Joan Martí Pla, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i Jesús Padullés, responsable de FCC Medio Ambiente SA, han signat el contracte per a la prestació del servei de recollida de residus, neteja viària i gestió de deixalleries a diferents municipis del Tarragonès.

El Ple extraordinari del Consell Comarcal del Tarragonès celebrat el passat 8 d’agost va donar llum verda a aquesta contractació que ara s’ha materialitzat amb la corresponent signatura per ambdues parts.

La durada de la concessió, per delegació dels municipis, serà de 10 anys, a comptar des de l’inici del servei. FCC té un termini de 6 mesos per tal de posar a disposició tot el nou material (contenidors i vehicles), i adequar-lo.

El preu pel primer any de servei, que abasta el delegat per als 19 municipis, és de 4.697.025,62 euros IVA inclòs. Cal destacar que s’implanta un sistema de pagament a l’adjudicatària amb una part variable en funció dels resultats obtinguts en la millora de la recollida selectiva de residus, així com un servei d’inspecció (aliè a l’empresa) i unes auditories anuals. Amb aquesta adjudicació, des del Consell Comarcal s’aposta per oferir un servei de qualitat on els ciutadans siguin els primers beneficiaris ja que es preveuen més neteges, més freqüències de buidat, més dies d’obertura al públic de les deixalleries, més deixalleries mòbils, vehicles menys sorollosos, servei diürns, etc., entre altres millores. A més, es busca també que els ajuntaments disposin d’elements de control complementaris als generals del Consell, alhora que disposin anticipadament del cost màxim anual de servei, recollit al conveni de delegació.

El Consell Comarcal del Tarragonès, a través del nou contracte amb FCC Medioambiente, ha fet una ferma aposta per aconseguir augmentar els nivells de recollida selectiva dels municipis del Tarragonès posant al seu abast aquelles eines que els permetin aquest augment i, per tant també, els beneficis ambientals que suposa: estalvi de matèries primeres, reducció de les emissions de gasos efecte hivernacle, reducció de l’espai ocupat als abocadors, etc.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D