Divendres 19 de Juliol de 2019

QUÈ FAIG AMB LA MAINADA A L’ESTIU?

LES ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTIVES SÓN UNA EINA MOLT ÚTIL, PERÒ CAL QUE ES FACIN AMB GARANTIES

 

Les vacances escolars són per a moltes famílies un veritable mal de cap a l’hora de saber què fer amb els i les menors de la casa mentre els pares i les mares treballen...

 

Afortunadament sempre hi ha un ampli ventall d’oferta d’activitats de lleure i esportives que promouen i/o organitzen entitats, administracions, centres educatius, empreses... i que miren de donar resposta a aquesta necessitat amb qualitat. Si bé, moltes famílies, i fins i tot molts d’aquests promotors/organitzadors, desconeixen que hi ha una normativa que vetlla per les garanties de les persones menors de 18 anys que participen d’aquestes activitats a Catalunya.

 

A la nostra ComunitatAutònomales activitats amb infants i joves menors de 18 anys es regeixen pel Decret 267/2016, que ve a ser una garantia de seguretat i de bona planificació per als usuaris de les activitats com casals, colònies, rutes i acampades. El contingut d'aquest Decret és d'aplicació a les activitats organitzades o promogudes per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en les que prèviament s’hi inscriuen els menors.

 

Des de la posada en marxa d’aquest nou decret es pot diferenciar entre les activitats de lleure i les esportives, ambdues subjectes a la norma, però amb ens de referència diferents pel que fa al seu assessorament i seguiment. Els Serveis Comarcals de Joventut i la Coordinació Territorial de Joventut a Tarragona s’encarreguen de les activitats de lleure, mentre que el Consell Català de l’Esport, vetlla pel compliment d’aquest decret en les activitats esportives que es desenvolupen al territori.

 

L’objectiu del Decret és vetllar per la seguretat de les persones assistents i la qualitat pedagògica d’aquestes activitats amb l’obligatorietat per part de promotors i organitzadors de complir amb uns requisits molt bàsics com són:

 

-        el compliment de la ràtio de personal per un nombre determinat de joves.

-        el percentatge de titulats i titulades que poden formar part de l’equip de dirigents (carnet de monitor o director en el lleure o bé cicle formatiu d’animació socio-cultural en el cas de les activitats de lleure, o estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l’Esport en el cas de les activitats esportives).

-        un responsable que coordina l’equip de dirigents i garanteix el compliment de la normativa, present en tot moment durant l’activitat.

-        un projecte educatiu de l’activitat, amb objectius explícits i horaris clarament establerts.

-        una assegurança d’accidents personals i una de responsabilitat civil amb unes quantitats mínimes a assegurar.

-        la notificació de l’activitat a la Generalitat de Catalunya almenys 7 dies abans de l’inici de l’activitat.

-        i els llistats de la mainada actualitzats setmanalment i la fitxa mèdica i l’autorització de participació així com l’ús de les dades signades per pare/mare o persona qui en tingui la tutela.

 

 

A més a més cal que totes les persones, treballadores, voluntàries o de l’equip de suport, que estiguin en contacte amb els i les menors, han de poder demostrar que tenen el certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals.

 

Des del Servei Comarcal de Joventut del Tarragonès s’ofereix assessorament durant l’organització de les activitats de lleure per tal de facilitar el compliment d’aquest decret i s’ofereixen models de documentació que es poden trobar també a la seva web www.tarragones.cat a l’apartat de Joventut, “T’interessa”. Qualsevol entitat o empresa que vulgui utilitzar aquest servei pot trucar al 977244500 o fer un correu a joventut@tarragones.cat  des d’on s’atendrà o es derivarà a l’ens que correspongui en cas de ser necessari.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D