Dimarts 30 de Novembre de 2021

NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

El relleu de dos consellers dins el grup comarcal de Ciutadans i l’aprovació de diversos convenis van marcar la sessió que es va dur a terme novament de forma telemàtica com a mesura de precaució per evitar possibles contagis de Covid-19.
NOVA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

Imatge de la sessió telemàtica del passat 27 d'abril.

El passat dimarts 27 d’abril es va celebrar una nova sessió plenària ordinària del Consell Comarcal del Tarragonès. Va ser novament de forma telemàtica per tal de poder garantir totes les mesures de seguretat i protecció vers la situació sanitària actual.

La sessió es va iniciar amb la presa de possessió de María de los Reyes Pino i Antonio Bernal com a consellers de la corporació per al grup comarcal de Ciutadans Partido por la Ciudadanía. Pino i Bernal substitueixen així als consellers Pere Lluís Huguet i Juan A. Ramírez. Així doncs, després que els nous consellers prenguessin possessió del nou càrrec, es va donar compte de la nova composició dels membres del grup polític comarcal de Ciutadans Partido por la Ciudadanía a les Comissions Informatives Permanents i a la Comissió Especial de Comptes. A més, es va nomenar com a nou conseller-portaveu titular d’aquest grup a Antonio Cruz.

Altres aspectes destacats

Durant el plenari també es va donar compte del decret de presidència d’aprovació de la Liquidació del Pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès de l’exercici 2020.

A més, es va aprovar un conveni de col·laboració entre la corporació i l’oficina local de Creu Roja Espanyola a Tarragona, per a la concessió d’una subvenció directa per a l’any 2021, corresponent al projecte de repartiment d’aliments de la Unió Europea (FEGA) i pel projecte de l’adquisició de targetes de compra familiar.

Pel que fa a convenis, cal mencionar també l’aprovació del conveni de col·laboració entre la corporació supramunicipal i el Servei Català de Trànsit  en matèria d’educació per a la mobilitat segura amb pràctica amb bicicletes i ciclomotors.

Propostes de Medi Ambient

Pel que fa als punts tractats en l’ordre del dia referents a l’àrea de Medi Ambient, destaquen dos convenis més. El primer, es tracta de l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per tal de regular la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica de residus municipals i de la fracció vegetal a la planta de compostatge de Botarell, per a l’any 2021. Pel que fa al segon, es tracta de l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració i cooperació entre l’Agència de Residus de Catalunya, els Consells Comarcals de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Tarragonès i la Mancomunitat intermunicipal de serveis mancomunats d’incineració de residus urbans per al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament i la fracció resta al Camp de Tarragona. Per últim, en referència a les propostes de medi ambient, també es van aprovar les relatives a les modificacions proposades pels diferents ajuntaments referents al servei de recollida de residus de la comarca així com la que feia referència a un aspecte puntual de l’aplicació del plec tècnic regulador d’aquell servei.

Per finalitzar, des de la Presidència del Consell es van resoldre algunes qüestions presentades pels diferents grups polítics. El següent ple comarcal està previst que se celebri a finals del mes de juny.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D