L’Oficina d’Habitatge del Tarragonès ha gestionat i tramitat 1.150 ajuts per el pagament del lloguer, la qual cosa representa un increment d’un 30%

En total la Borsa del Tarragonès gestiona un parc d’uns 60 habitatges a preus assequibles, distribuïts per diferents municipis de la comarca.

 

 

1r semestre 2017

 

L’Oficina d’Habitatge ila Borsade Mediació del Tarragonès apropa i facilita als ciutadans de la comarca l’assessorament i la gestió de serveis i ajuts relacionats amb l’habitatge. El servei està integrat dins de la xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge (OLH) mitjançant conveni amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya i amb la col·laboració dela Diputacióde Tarragona.

Dona servei a tots els municipis de la comarca, excepte els de Vila-seca i Tarragona, que compten amb OLH pròpia, ila Canonja, a la que si li dona servei des de l’OLH de Tarragona.

L’Oficina Informa i assessora, a la ciutadania, en totes les matèries relacionades amb l’habitatge, amb el deute hipotecari i amb altres problemàtiques generades per la pèrdua de l’habitatge (d’acord ambla Lleidel Dret a l’habitatge i altra legislació vigent), gestiona i tramita les línies d’ajuts del Pla per al dret a l’habitatge i de l’AHC (prestacions puntuals i urgents per el pagament de l’habitatge, prestacions permanents per al pagament de lloguer i renda bàsica d’emancipació) i assessora en l’àmbit de les inscripcions al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb protecció oficial.

Una de les activitats més intenses són els tràmits dels programes socials, que inclouen la gestió d'expedients de prestacions puntuals i urgents al pagament de l'habitatge, la gestió d'ajuts permanents per al pagaments dels lloguers i la gestió dels expedients dela Renda Bàsicad'Emancipació.

Durant el termini en que la convocatòria ha estat oberta s’han gestionat i tramitat 1.150 ajuts per el pagament del lloguer (215 procedents de renovació de convocatòries d’anys anteriors i 935 de la nova convocatòria MIFO), el que representa un increment d’un 30% respecte dels tramitats el 2016.

Els municipis on s’han tramitat més ajuts per al pagament del lloguer són: Torredembarra (347=74+273), Salou (283=30+253), Roda de Berà (94=14+80), Constantí (86=17+69), Creixell (72=25+47),la Poblade Mafumet (55=7+48) i Altafulla (49=17+32).

A diferència de la convocatòria d’ajuts al lloguer, la tramitació d’expedients d’urgència especial esta oberta tot l’any.  Durant el primer semestre de l’any s’han tramitat un total de 22 expedients (4 més que els que es varen tramitar en el mateix període de l’any 2016).

 

Comparativa d’expedients tramitats de l’Oficina d’Habitatge del Tarragonès en els darrers anys:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Ajuts Rehabilitació Habitatges

--

--

3

3

8*

Prestacions pagament lloguer

477

245

643

884

1.150

Prestacions urgència especial

29

57

43

36

22*

* dada provisional corresponent al període gener-juny 2017

 

L’any 2014 es varen tramitar menys expedients perquè no es va fer convocatòria nova, només la de renovació.

Fins que s’acabin d’informar no hi ha dades econòmiques del volum de subvencions del 2017. En tots cas, l’any 2016, dels 240 expedients de renovació tramitats, se’n van resoldre favorablement 231, el que va representar un volum de subvencions de 476.400 €. I dels 644 expedients de nova convocatòria MIFO tramitats, se’n van resoldre favorablement 586, el que va representar un volum de subvencions de 914.700 €.

 

Un altra servei que presta la Oficinad’habitatge del Tarragonès és el de la Borsa d’habitatge que gestiona el programa de mediació per al lloguer social, d’habitatges desocupats, que té com a objectiu posar en lloguer habitatges desocupats a un preu assequible, mitjançant un servei d’assessorament i mediació entre els demandants d’habitatges de lloguer i els propietaris d’habitatges desocupats. Tot facilitant la formalització de contractes de lloguer amb un seguit de garanties i avantatges per els dos, i incrementant el parc d’habitatges gestionat per les administracions públiques per possibilitar l’accés a l’habitatge de la població amb ingressos més baixos.

Durant el primer semestre de l’any 2017, s’han signat 8 contractes nous de lloguer, en relació a habitatges que s’incorporen a la Borsa. En total la Borsa del Tarragonès gestiona un parc d’uns 60 habitatges a preus assequibles, distribuïts per diferents municipis de la comarca.

 

Comparativa d’habitatges llogats per la Borsa de mediació en els darrers anys:

 

2013

2014

2015

2016

2017

Nous contractes de lloguer

18

18

17

22

8*

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D