Dimecres 18 de Setembre de 2019

El Consell Comarcal del Tarragonès duu a terme una campanya per millorar el servei de recollida de poda

El Consell Comarcal del Tarragonès duu a terme una campanya per millorar el servei de recollida de poda

Imatge d'un dels contenidors de poda.

A través d’una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès ha dut a terme, durant aquest mes de març, una campanya per tal de conscienciar als veïns dels diferents municipis del Tarragonès sobre la importància de fer una gestió correcta dels residus de la poda.

Durant els darrers mesos, des del Consell s’havia detectat que el servei de recollida de residus de poda presentava certes mancances o incompliments per part dels usuaris. Aquest fet suposava un sobrecost quan aquests residus arribaven a planta. A més, el producte resultant estava contaminat doncs als contenidors tipus banyera verds -especials per a poda- molts usuaris hi acabaven abocant qualsevol altre tipus de deixalla.

Així doncs, a través de la petició a l’Agència de Residus de Catalunya es va poder obtenir una subvenció de 29.958 euros destinats íntegrament a impulsar una campanya informativa i de conscienciació en aquest sentit.

Aquesta campanya s’ha plantejat en diverses accions. Primer de tot, determinar els llocs on estan ubicats els contenidors de poda per veure si és necessària alguna intervenció o modificació en aquests indrets: determinar si hi passa cablejat per sobre, veure si els ajuntaments hi han ubicat la cartelleria necessària, determinar el tipus de sòl sobre el qual estan ubicats els contenidors, etc. En definitiva, documentar gràficament i per escrit tot el que es té en aquest àmbit i en quines condicions es troba.

La segona part de la campanya s’ha marcat com a objectiu aconseguir que la qualitat del producte sigui més bona i que, per tant, als contenidors indicats només s’hi aboquin restes de poda i no altres deixalles contaminants. Aquesta part de la campanya ha anat destinada a aquells municipis amb major incidència d’una tipologia d’habitatges determinats, de caràcter unifamiliar, amb jardí, més propensos a utilitzar aquets tipus de servei. En aquest cas, s’han repartit cartells informatius, homogenis per a tots els municipis, per tal que es dipositin als llocs on estan ubicats aquests contenidors. Aquesta acció s’ha reforçat, a més, amb la presència d’uns fulletons informatius. Aquests fulletons recorden quins residus es poden dipositar per fer ús del servei de recollida de la poda (restes de sega, gespa, fulles, flors arrels, etc.); a més de determinar unes normes d’ús per al correcte funcionament del servei com són la prohibició de llençar qualsevol altre tipus de residiu, incloent bosses de plàstic i cendres; la prohibició de deixar restes de poda al terra, encara que el contenidor respectiu estigui ple; la prohibició d’utilitzar aquests contenidors per empreses de jardineria quedant limitat el seu ús a veïns del municipi; la possibilitat que l’ajuntament pugui sancionar l’incompliment d’aquesta normativa.

Per tal que el missatge cali més entre els destinataris de la campanya, s’han repartit petites torretes biodegradables amb compost i llavors de petúnia. Es busca que els receptors d’aquesta campanya les puguin tenir a casa i recordin així els consells i recomanacions que han rebut. Aquesta tasca divulgativa s’ha dut a terme a través d’una empresa especialitzada en aquest tips de campanyes que és qui ha dut a terme el treball de camp. A més del porta a porta, també s’han repartit fulletons a través del sistema de bustiatge i a través de la seva distribució en punts de trobada habituals dels municipis com poden ser els principals comerços (farmàcia, forn, etc.).

En acabar la campanya el proper 31 de març, es preveu que es tanqui un estudi informatiu que permeti fer una comparativa entre la situació abans i després de dur a terme la campanya per tal que ajudi als tècnics a poder quantificar les millores obtingudes.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D