Divendres 23 de Octubre de 2020

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA UN PRESSUPOST DE GAIREBÉ 17 MILIONS D'EUROS

EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS APROVA  UN PRESSUPOST DE GAIREBÉ 17 MILIONS D'EUROS

La corporació mantenir la línia continuista i d’estabilitat iniciada en exercicis anteriors.

El ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar ahir el pressupost per a l'any 2020. Així doncs, de cara al proper exercici, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 16.973.931,75 euros. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor els grups JxCAT, PSC, En Comú Guanyem i Ciutadans; en contra d’Amunt i les abstencions d’ERC-AM i PP.

De nou, les polítiques territorials i socials seran les que tenen més pes amb aquests pressupostos que tenen també la voluntat de continuar amb el compliment puntual dels compromisos econòmics de la institució per mantenir-la sanejada econòmicament.

Beques menjador i transport escolar, partides destacades

Una de les àrees que té major pes en l'estructura pressupostària de l'ens supramunicipal és la del departament d'Ensenyament, al qual es destinarà un 35% de la despesa del nou pressupost. Des d'aquest departament, es realitzen les gestions de menjadors escolars, així com del servei de transport escolar i de les beques menjador. En total, el Consell Comarcal del Tarragonès dedicarà al conjunt d'aquestes accions, 6.071.129,01 euros.

Dins d'aquest departament, una de les partides que ha vist incrementada la seva dotació de cara al 2020 és la de les beques menjador i vetlladors escolars. Pel que fa a aquests ajuts, dels més de 6 milions d'euros destinats al departament d'Ensenyament, l'import total que la corporació destinarà a les beques menjador serà de 3.567.637 €, a repartir entre els més de 5.900 alumnes als quals se'ls ha aprovat la seva sol·licitud de beca de cara al present curs 2019-20. El pressupost aprovat ahir preveu un increment de la quantitat que té com a destinació els vetlladors per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Els Serveis Socials, una de les prioritaris per al Consell

El servei a les persones a través de l'àrea de Serveis Socials ha estat tradicionalment una de les prioritats d'aquest ens comarcal. De cara a l'any 2020, el Consell destinarà un 28,34 % del total del pressupost a gestionar els diferents serveis d'aquesta àrea. És a dir, s'invertiran prop de 4.810.505,55 euros en realitzar les diferents accions que desenvolupa el departament i entre les quals hi ha el Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència, el Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS), els Ajuts d'Urgència Social per cobrir necessitats bàsiques, els programes de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA), la xarxa primària o aquells destinats a dones en situació de violència, a més d’una llarga llista de programes socials.

Altres accions destacades

Durant el 2020, la resta de departaments del Consell Comarcal del Tarragonès donaran continuïtat als seus serveis, alhora que mantindran el pressupost que gestionaran en la mateixa línia que en l'exercici anterior.

El foment de l’ocupació és una altra de les fites marcades en el nou pressupost del Consell Comarcal del Tarragonès. Al finalitzar l’any, es preveu que aquest ens haurà incorporat prop d’una trentena de persones contractades a través de diferents plans d’ocupació. Aquests nous treballadors disposaran de contractes de treball d’entre sis mesos i un any de durada i estaran distribuïts entre el Programa de Treball i Formació i el programa de Garantia Juvenil.

El departament de Medi Ambient segueix gestionant un dels majors percentatges del pressupost total de despesa (3.467.467,32). En concret, aquest departament té assignat el 20,43% del pressupost, quantitat que es destina a oferir el Servei de Recollida de Residus, el Servei de Neteja Viària i el de Neteja de Platges, la gestió de les deixalleries fixes de la comarca i la deixalleria mòbil i el Servei de Recollida Selectiva de Residus, entre d'altres. Aquest és un servei bàsic, especialment per als municipis més petits del Tarragonès, els quals sense els serveis que ofereix la institució comarcal es veurien privats d'aquestes accions de l'àmbit mediambiental. 

Cal destacar que abans de la Setmana Santa del 2020 el nou contracte, que aportarà majors índex de sostenibilitat i eficiència, ha d’entrar en funcionament.

Pel que fa al capítol d’ingressos del pressupost de la corporació, cal destacar que la partida més important és la de les transferències corrents, que corresponen a la prestació de serveis transferits, bàsicament per part de la Generalitat. Aquesta partida suma 16.497.345,87 euros. Així doncs, el 63,74% dels ingressos del Consell provenen de la Generalitat; el 27,17% dels ajuntaments i prop d’un 6% de la Diputació. El 3,48% restant prové d’altres fonts.

I, finalment, pel que fa a les despeses, les partides de compra de béns corrents i serveis (6.725.675,32 euros), les de personal (5.521.237,69 euros) i les transferències corrents són les més importants.

Amb el pressupost de gairebé 17.000.000 d’euros aprovat pel 2020 al Consell Comarcal del Tarragonès, la corporació constata la seva vocació social i de servei a les persones, a més de la seva voluntat de mantenir la línia continuista i d’estabilitat iniciada en exercicis anteriors. La institució comarcal dona servei a 22 municipis del Tarragonès, especialment als més petits, els quals es poden beneficiar dels diferents serveis mancomunats que ofereix.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D