Dissabte 21 de Abril de 2018

El Consell Comarcal del Tarragonès aprova un pressupost de 15 milions d'euros

El Consell Comarcal del Tarragonès aprova un pressupost de 15 milions d'euros

 

El ple del Consell Comarcal del Tarragonès va aprovar el passat 21 de Desembre el pressupost per a l'any 2017. Així doncs, de cara a l'any vinent, l'ens supramunicipal gestionarà un pressupost total de 15.079.799 euros, el que suposa un increment de l'1,08 % respecte l'any anterior.

La institució comarcal dóna servei a 22 municipis del Tarragonès, especialment als més petits, els quals es poden beneficiar dels diferents serveis mancomunats que ofereix. En el pressupost aprovat ahir, continuen prevalent les mesures socials destinades a recolzar les persones amb necessitats diverses.


Augment de la dotació per a beques menjador
Una de les àrees que té major pes en l'estructura pressupostària de l'ens supramunicipal és la del departament d'Ensenyament, al qual es destinarà un 31,22 % del nou pressupost. Des d'aquest departament, es realitzen les gestions de menjadors escolars, així com del servei de transport escolar i de les beques menjador. En total, el Consell Comarcal del Tarragonès dedica al conjunt d'aquestes accions, 4.571.625 euros.

Dins d'aquest departament, una de les partides que ha vist incrementada la seva dotació de cara al 2017, és la de les beques menjador, la qual s'ha dotat amb un milió d'euros més respecte a aquest 2016. Pel que fa a aquests ajuts, dels més de 4 milions i mig d'euros destinats al departament d'ensenyament, l'import total que la corporació destinarà a les beques menjador serà de 3.284.000 €, a repartir entre els més de 4.800 alumnes als quals se'ls ha aprovat la seva sol·licitud de beca de cara al present curs 2016-17. Pel que fa a educació, el pressupost aprovat ahir també preveu un augment dels monitors per a alumnes amb necessitats educatives especials.


Els Serveis Socials, prioritaris per al Consell
El servei a les persones a través de l'àrea de Serveis Socials, ha estat tradicionalment, una de les prioritats d'aquest ens comarcal. De cara a l'any 2017, el Consell destinarà un 23,09 % del total del pressupost a gestionar els diferents serveis d'aquesta àrea, és a dir, s'invertiran prop de 3.500.000 euros en realitzar les diferents accions que desenvolupa el departament i entre les quals hi ha el Servei d'Atenció Domiciliària i Teleassistència, els Ajuts d'Urgència Social per cobrir necessitats bàsiques, els programes d'infància per a nens i adolescents en situació de risc, o els programes per a dones en situació de violència.

Pel que fa a millores en el departament, cal destacar que el nou Contracte Programa 2016-2019 permetrà incrementar el nombre de treballadors de l'àrea en 10 noves persones. A més, recentment s'ha creat un nou Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA).


El Consell Comarcal del Tarragonès fomenta l'ocupació
El pressupost aprovat per al 2017 preveu que un total de 49 persones siguin contractades a través de diferents plans d'ocupació. Aquests nous treballadors disposaran de contractes de treball d'entre sis mesos i un any de durada i estaran distribuïts entre el Contracte Programa 2016-19 (10 persones), els Plans d'Ocupació de Renda Mínima d'Inserció (6 persones), Treball i Formació (22 persones) i el Programa de Garantia Juvenil (11 persones).  

La despesa realitzada pel Consell Comarcal del Tarragonès pel que fa a aquestes noves contractacions a través de plans d'ocupació representa un increment del 17 % respecte a la partida de personal del pressupost de l'any 2016.


Altres accions previstes
En aquest 2017, la resta de departaments del Consell Comarcal del Tarragonès donaran continuïtat als seus serveis, alhora que mantindran el pressupost que gestionaran en la mateixa línia que en l'exercici anterior.

El departament de Medi Ambient segueix sent el que s'emporta el major percentatge del pressupost total de despesa. En concret, aquest departament gestionarà el 31,87% d'aquest pressupost, quantitat que es destina a oferir el Servei de Recollida de Residus, el Servei de Neteja Viària i el de Neteja de Platges, la gestió de les sis deixalleries fixes de la comarca i la deixalleria mòbil i el Servei de Recollida Selectiva de Residus, entre d'altres. Aquest és un servei bàsic, especialment per als municipis més petits del Tarragonès, que sense els serveis que ofereix la institució comarcal es veurien privats d'aquestes accions de l'àmbit mediambiental.  

Altres de les accions previstes pel Consell Comarcal del Tarragonès de cara al nou any, són la concessió d'una dotació de 1.500 euros per a la Fundació Bona Nit i la continuïtat en inversions per a la xarxa de camins del 2016.

El Consell tanca l'any amb endeutament zero
Pel que fa a pagaments a proveïdors, el Consell Comarcal del Tarragonès tanca el 2016 al corrent de totes les seves obligacions. En aquest sentit, durant el present any, s'ha liquidat el deute mediambiental que la institució tenia amb FCC, SECOMSA i SIRUSA i que ascendia gairebé a 1.608.000 euros. També s'ha liquidat el deute de proveïdors per import de gairebé 4.645.000 euros. Així doncs, l'ens supramunicipal tanca l'any amb un endeutament zero per despesa corrent.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D