Diumenge 21 de Octubre de 2018

CONVENI AMB 35 AMPA D'ESCOLES DEL TARRAGONÈS

Les gestions de totes les activitats extraescolars que es desenvolupen als centres educatius són iniciativa de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, els quals les gestionen, amb el suport i col·laboració de la direcció i equip humà de cada centre.

Entre els temes que duen endavant hi ha la responsabilització dels menjadors escolars, els quals es regulen segons els acords de cada associació i que la gestió directa han delegat al Consell Comarcal del Tarragonès.

És per aquest motiu que, per tal de portar una gestió uniforme i homologada, el Consell Comarcal, a instancies del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, supervisarà els processos de cada AMPA en relació als serveis dels menjadors escolars. Aquesta supervisió permetrà millorar la gestió, facilitar l’assessorament del Consell Comarcal en aquells casos que sigui necessari, presentar els informes d’una manera transparent i homogènia i garantir totes les àrees que inclouen el servei. En cap cas, però, es marcaran unes pautes d’actuació de cada AMPA, que seguiran sent sobiranes en les seves decisions.

Per tal d’assimilar aquest criteri, el Consell Comarcal del Tarragonès ha signat un conveni de col·laboració amb els presidents i presidentes de 35 AMPAs del Tarragonès, que estarà vigent fins l’any 2022. 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D