CID I BALLESTEROS ESTUDIEN NOUS VINCLES DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL

Daniel Cid, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, van reunir-se per tal d’establir nous vincles de col·laboració entre els dons ens.

Un dels temes que van tractar va ser l’estudi de trobar noves sinergies per millorar la recollida de deixalles i de renovar un nou conveni entre la Mancomunitat d'Incineració de Residus Urbans del Camp de Tarragona, que actua a través del Servei d'Incineració de Residus Sòlids Urbans de Tarragona (SIRUSA), de la que el Sr. Ballesteros és President, i el Consell Comarcal.

L’Alcalde de Tarragona va manifestar les millores que estan previstes realitzar a la planta en un futur proper per tal de millorar la recollida, i demanar col·laboració al Consell Comarcal per tal d’implicar els municipis i l’Agència Catalana de Residus de Catalunya, que té com objectiu aconseguir millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya en l'àmbit de la prevenció i la gestió dels residus, tenint cura de tractar d’aconseguir la reducció, així com la seva valorització, seguint en tot moment les directrius marcades per la Unió Europea.

També van parlar sobre la delicada situació política actual i sobre la importància que tindran per Catalunya els comicis a celebrar el proper dia 21 de desembre.

La reunió va desenvolupar-se dins un ambient de bona sintonia, amb la seguretat d’obtenir una fructífera col·laboració, tot comptant amb els vincles d’amistat que uneixen a Ballesteros i Cid des de fa molts anys, a part de les arrels polítiques comunes.

Es pot concloure que hi ha excel·lents perspectives entre ambdós organismes, disposats a desafiar nous reptes i treballanr conjuntament sobre l’aplicació de solucions quan sorgeixin problemes quotidians que així ho requereixin en benefici de la ciutat i el Tarragonès.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D