Dissabte 31 de Octubre de 2020

L'AJUNTAMENT DE LA RIERA DE GAIÀ OBRE UNA CONVOCATÒRIA DE BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

Per Decret d’Alcaldia 331/2019, de 15 de novembre de 2019, l'Ajuntament de La Riera de Gaià ha aprovat les bases que han de regir la contractació, en règim laboral temporal per servei determinat, d’Auxiliar Administratiu (categoria professional laboral C2 / IV),  jornada ordinària, amb formació de borsa de treball per a possibles substitucions (baixes per incapacitats temporals, necessitats del servei o acumulació de tasques, servei determinat, interinatges per possibles vacants).

El termini per presentar les sol·licituds serà de cinc dies naturals comptats del 20 de novembre i fins les 24.00 hores del dia 25 de novembre de 2019. 

Es pot consultar la convocatòria i els requisits de la mateixa a través d'aquest enllaç.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D