Dissabte 29 de Febrer de 2020

Normativa a seguir

 

Arxiu PDFORDRE PRE/272/2003, de tramitació telemàtica notificacions d'activitats (PDF)

Arxiu PDFLlei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport (PDF).

Arxiu PDFDECRET 56/2003, activitats físicoesportives en el medi natural (PDF)

Es recomana visitar la web jove.cat per ampliar informació sobre normativa de treball en el lleure i altres temes relacionats d'interès.

  • Campaments juvenils

Arxiu PDFDecret 203_2013 d'aprovació del Reglament de Campaments juvenils (PDF).

  • Instal·lacions juvenils

      Arxiu PDFDECRET 16/2014 del Registre d'instal·lacions juvenils (PDF)

      Arxiu PDFDECRET 203/2013, del Reglament de campaments juvenils (PDF)

      Arxiu PDFDECRET 140/2003, del Reglament d'instal·lacions juvenils (PDF)

      Arxiu PDFLLEI 38/1991, d'instal·lacions juvenils (PDF)

  • Formació en el lleure

 Arxiu PDFDECRET 213/1987, de reconeixement d'Escoles d'Educadors en el Lleure (PDF)

 Arxiu PDFORDRE BSF/196/2013, que estableix els programes dels cursos de formació en el lleure. (PDF) 

  • Serveis d'Informació juvenil

Arxiu PDFDECRET 297/1987,regula l'obertura i funcionament dels SIJ (PDF)

Arxiu PDFORDRE de 7 d'octubre de 1987, concreta condicions d'obertura i funcionament dels SIJ (PDF)

Arxiu PDFORDRE d'11 de novembre de 1994, regula les relacions entre SIJ i DGJ (PDF)

  • Cens d'entitats juvenils

Arxiu PDFORDRE BSF/12/2014, del cens d'entitats juvenils (PDF)  

  • Polítiques de Joventut

       Arxiu PDFLLEI 33/2010, de polítiques de joventut (PDF)

Arxiu PDFLEY 34/2002, de 11 de julio (PDF) per a comunicacions comercials.

Arxiu PDFREIAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre (PDF) en tot allò que no contradigui la normativa europea i estatal de 2018.

Arxiu PDF LLEI ORGÀNICA 15 /1999, de 21 de desembre (PDF) només són vigents els articles 22, 23 i 24, la resta derogats pel Reglament 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018.

 Es recomana la web www.apdcat.cat 

Arxiu PDFDECRET 82/2010, sobre l'adopció de mesures d’autoprotecció i contingut (PDF)

Arxiu PDFLLEI 25/2015, del voluntariat i de foment de l'associacionisme. (PDF)

Arxiu PDFLlei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D