Rehabilitació Edificis 2017

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.

Característiques de la convocatòria.

A qui va dirigit?
Poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges.
També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les Administracions propietàries dels edificis d'habitatges.

Terminis
· Per a les sol·licituds que no han iniciat les obres abans del 18 de maig de 2017 i només per les actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones o per la realització dels ajustos raonables  per una adequació efectiva  en matèria d’accessibilitat, quan a l’edifici hi resideixin  persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o mes grans de 65 anys, el termini de presentació s' inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2017.
· Per les obres iniciades a partir de l’11 d’abril de 2013 i que no es trobin incloses en el punt anterior, el termini s’inicia el 18 de maig de 2017 i finalitza el 30 de juny de 2017.

Més informació
- Resolució GAH/1039/2017
- Agència de l'Habitatge de Catalunya
- Documentació relacionada

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’Habitatge del Tarragonès
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

 


  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D