Dissabte 23 de Febrer de 2019

Pròrroga per mantenir la prestació per al pagament del lloguer 2019

Prestacions per al pagament de lloguer. Any 2019

Sol·licituds per obtenir una pròrroga o mantenir la perstació per al pagament del lloguer-Any 2019
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 Característiques de la convocatòria i documentació a presentar.

 A qui va dirigit?

· Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2018, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, de 27 de març i GAH/942/2018, de 10 de maig .

Termini
El termini per acreditar el compliment dels requisits s’inicia el 21 de gener de 2019 i finalitza el 1 de març de 2019, ambdós inclosos.

Models
- Sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.
- Declaració responsable d’ingressos
- Sol·licitud de transferència bancària

Normativa
Generalitat de Catalunya

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuant la Canonja, Tarragona i Vila-seca):

Oficina d’habitatge del Tarragonès:
Carrer de les Coques, 3
Tarragona / 977 244 500 /
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca 
Per tots els tràmits dela Canonja i Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15
Tarragona / 977 244 056

Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

 

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D