Dimarts 20 de Febrer de 2018

Renovació ajuts pel pagament del lloguer 2018

Prestacions per al pagament de lloguer. Any 2018

Sol·licituds de renovació dels ajuts al pagament del lloguer
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Característiques de la convocatòria i documentació a presentar

A qui va dirigit?
· Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser benefi ciàries a l'exercici 2017, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, de 27 de març.

· Per a col·lectius específics (pendent de la resolució de convocatòria per l'any 2018) poden accedir els següents:
a) Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
b) Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
c) Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Termini
El termini per acreditar el compliment dels requisits s’inicia el 29 de gener de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018, ambdós inclosos.

Models
- Sol·licitud per obtenir una prorroga de les prestacions per al pagament del lloguer
- Declaració responsable d’ingressos.
- Sol·licitud de transferència bancària.

Normativa

Generalitat de Catalunya

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’habitatge del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits dela Canonjai Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D