Dissabte 23 de Febrer de 2019

Pròrroga per mantenir la prestació per al pagament del lloguer 2019 (Col·lectius específics)

Són ajuts a fons perdut, destinats a col·lectius específics, per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 Característiques de la convocatòria i documentació a presentar

 A qui va dirigit
 Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

  1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2018, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior

Terminis
El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 25 de gener de 2019 i finalitza:

  • Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques): el 31 d’octubre de 2019
  • Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): l'1 de març de 2019

Models
- Sol·licitud per obtenir una pròrroga de les prestacions per al pagament del lloguer.
- Declaració responsable d’ingressos
- Sol·licitud de transferència bancària

Normativa
Generalitat de Catalunya

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuant la Canonja, Tarragona i Vila-seca):

Oficina d’habitatge del Tarragonès: 
Carrer de les Coques, 3 
Tarragona / 977 244 500 /
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca 
Per tots els tràmits dela Canonja i Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 
Tarragona / 977 244 056

Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542


  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D