Dijous 21 de Setembre de 2017

Nous Ajuts lloguer 2017

NOUS AJUTS AL LLOGUER 2017

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Característiques de la convocatòria i documentació a presentar.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Import màxim de la renda mensual
L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge, al Camp de Tarragona, és de 450 €/mes.

Import màxim de l’ajut
L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim, al Camp de Tarragona, de 2.140 € anuals per habitatge (180 € mensuals).

Període subvencionable
El període subvencionable serà el de tota l'anualitat establerta en la convocatòria, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats entre l’1 de gener de 2017 i la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2017.

Termini
TANCADA.
.

Models
Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer. 
Sol·licitud transferència bancària.
Declaració responsable d'ingressos.

Més informació
- Resolució GAH/687/2017
- Agència de l'habitatge de Catalunya

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’Habitatge del Tarragonès
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits dela Canonjai Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D