Ajuts per al pagament del lloguer 2019

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER
Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Requisits i documentació a presentar.

Sol·licitud.

A qui va dirigit?
A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

Import màxim de la renda mensual
L’import màxim de la renda mensual de l’habitatge és, al Camp de Tarragona, de 500 €/mes. (900 € en cas de families nombroses)

Import màxim de l’ajut
L'import de la subvenció serà del 40% de l'import del lloguer anual de l'habitatge amb un màxim, al Camp de Tarragona, de 2.400 € anuals per habitatge (200 € mensuals).

Període subvencionable
El període subvencionable serà el de tota l'anualitat establerta en la convocatòria, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats entre l’1 de gener de 2019 i la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2019.

Termini
Del 16 d'abril al 7 de juny.

Més informació
- Resolució TES/816/2019
- Generalitat de Catalunya

 Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuan t la Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’Habitatge del Tarragonès
Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500
habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits dela Canonja i Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D