Ajuts lloguer col·lectius específics

AJUTS LLOGUER COL·LECTIUS ESPECÍFICS
Són ajuts a fons perdut, destinats a col·lectius específics, per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 Característiques de la convocatòria i documentació a presentar

 A qui va dirigit
 Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

·Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2016, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.
No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.

· Per a col·lectius específics poden accedir els següents:

1.Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.

2.Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades ala Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.

3.Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades ala Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Terminis
El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 3 d'abril de 2017 i finalitza:

·Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social o d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre): el 31 d’octubre de 2017.         

·Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de  les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): el 29 de maig de 2017.

Models
Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer
Declaració responsable d’ingressos
Sol·licitud de transferència bancària 

Més informació
Normativa
Agència de l’habitatge de Catalunya

Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’habitatge del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500 / habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits de la Canonjai Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056.
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542.

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D