Renovació Ajuts lloguer 2017

Prestacions per al pagament de lloguer. Any 2017
Sol·licituds de renovació dels ajuts al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Característiques de la convocatòria i documentació a presentar

A qui va dirigit?
Es poden acollir a aquestes prestacions, per a renovació de la prestació ja atorgada, les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2016, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril i GAH/940/2016, de 5 d'abril.
No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les subvencions per al pagament del lloguer segons la Resolució GAH/939/2016, de 5 d'abril.

Termini
El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 23 de gener i finalitza el 28 de febrer de 2017.

Models
- Sol·licitud per obtenir una prorroga de les prestacions per al pagament del lloguer
- Declaració responsable d’ingressos
- Sol·licitud de transferència bancària

Més informació
Normativa
Agència de l'habitatge de Catalunya
Presentació de la documentació
Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja, Tarragona i Vila-seca):
Oficina d’habitatge del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 - Tarragona / 977 244 500 / habitatge@tarragones.cat

Altres OLH de la comarca
Per tots els tràmits dela Canonjai Tarragona:
OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 - Tarragona / 977 244 056
Per els tràmits relacionats amb ajuts al lloguer o d’urgència especial de Vila-seca:
OLH Vila-seca: Carrer dela Font, 12 - Vila-seca / 977 393 542

  • Compartir a
Consell Comarcal del Tarragonès

Consell Comarcal del Tarragonès
Carrer de les Coques,3 43003 Tarragona
Telf. 977 24 45 00 Fax 977 24 45 13
NIF. P-9300002-D